Arhīvi 

Saturs

RK Arhīvu dienesta loma

RK Arhīvu dienests atbild par Komitejas dokumentāro resursu organizēšanu, aizsardzību, pārvaldību, aprakstīšanu un glabāšanu, kā arī to pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai.

Pēc tam, kad dienesti, kuri sagatavo dokumentus, tos nodod Arhīvu dienestam, arhīvi tiek pārsaiņoti, skenēti un pārkopēti mikrofišā, lai nodrošinātu to fizisko saglabāšanu. Par katru lietu tiek sagatavots apraksts, lai varētu izveidot meklēšanas rīkus (inventāra sarakstus).

Divi arhīvu krājumi

Arhīvi ir organizēti RK dokumentu krājumā, ko veido Komitejas specifiskās darbības gaitā radītie dokumenti, un priekšsēdētāja dokumentu krājumā, ko veido dokumenti, kurus nodod priekšsēdētāja personālais birojs katra priekšsēdētāja pilnvaru termiņa beigās (ik pēc diviem gadiem no 1994. līdz 2010. gadam un turpmāk ik pēc divarpus gadiem).

Dokumenti no abiem krājumiem tiek uzskaitīti saskaņā ar konkrētiem uzskaites plāniem un iekļauti atsevišķos inventāra sarakstos.

Piekļuve vēsturiskajiem arhīviem

Saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem par publisku piekļuvi arhīviem, ar Komitejas arhīviem var brīvi iepazīties pēc 30 gadiem kopš to izveides; iepazīstināšanai ar tiem jāatbilst noteikumiem par personas datu aizsardzību; visiem dokumentiem, kas padarīti pieejami sabiedrībai pirms 30 gadu termiņa beigām, jāpaliek pieejamiem bez ierobežojumiem.

Lasītava ir pieejama pētniekiem pēc iepriekšēja pieteikuma un ievērojot drošības prasības, tostarp jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Aplūkoto dokumentu kopijas var saņemt bez maksas.

Darba laiks

pirmdienās – ceturtdienās: 9.00 – 12.30 un 14.30 – 17.00

piektdienās: 9.00 – 12.30

Slēgts: Lieldienās (Zaļajā ceturtdienā, Lielajā piektdienā un Otrajās Lieldienās), 1. maijā, 9. maijā, Debesbraukšanas dienā (ceturtdien un piektdien), Vasarsvētku pirmdienā, 21. jūlijā, 15. augustā, 1. un 2. novembrī, kā arī laikā no Ziemassvētkiem līdz Jaungada dienai.​

Kontaktinformācija

European Committee of the Regions, Archives service (office JDE 4253), Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel​
Kopīgot:
 
Back to top