Pārdomas par Eiropu  
 
 
 ​

Kas ir “Pārdomas par Eiropu”?

Eiropas Reģio​nu komitejas iniciatīva, kas iedzīvotājiem dod iespēju paust domas, bažas un idejas par Eiropas nākotni.

 

 ​

Kā iedzīvotāji var piedalīties šajā jaunajā iniciatīvā?

​Atsauksmēm ir būtiska nozīme, lai varētu strukturēt RK ieguldījumu “Pārdomās par ES” un nākt klajā ar idejām par turpmāko ES reformu procesu. Mūsu mērķis ir: īstenot “goinlocal” pasākumus, uzklausīt iedzīvotāju bažas un ieteikumus par to, kādai vajadzētu būt Eiropas Savienībai, un informēt par tiem Briselē!

Šajā saistībā Eiropas Reģionu komiteja pauž gatavību 2017. gadā atbalstīt Eiropā rīkotus vietējos pasākumus, kas galvenokārt varētu būt “pilsoņu debates”, kuras dalībvalstīs organizē pēc Komitejas locekļu, reģionu, provinču, pilsētu un to nacionālo apvienību iniciatīvas un partnerībā ar citām ES iestādēm. Turklāt arī reģionālie parlamenti vai vietējās padomes varētu rosināt politiskas debates par tēmu “Pārdomām par Eiropu”.

Šodebašusecinājumus vai, iespējams, pieņemtās deklarācijas vai rezolūcijas varētu atspoguļot RK atzinumā “Pārdomas par Eiropu: vietējo un reģionālo pašvaldību viedoklis par to, kā atjaunot uzticēšanos Eiropas Savienībai”, ko paredzēts pieņemt 2017. gada beigās vai 2018. gada sākumā, proti, pirms 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņas sākuma.

Laiuzzinātu vairāk un dalītos savās idejās un priekšlikumos, lūdzu, sazinieties ar mums! ​​ 

Organizējiet savu vietējo pasākumu
Twitter

More tweets

Audiovizuālie materiāli
 
 
 
Kontaktinformācija
Komunikācijas direkcija
Vietējo pasākumu grupa
eulocal@cor.europa.eu