Runāsim ar pilsētu un reģionu iedzīvotājiem par mūsu Eiropas nākotni!  

Eiropas Savienība ir sākusi konferenci par Eiropas nākotni, kas norisināsies kā atklātas debates ar iedzīvotājiem par izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, un par to, kā kopīgi plānot nākotni.

9. maijā — Eiropas dienā — aicinām vietējā un reģionālā līmeņa politiķus sniegt konferencē arī savu ieguldījumu, tostarp pievienojoties Eiropas Reģionu komitejas izveidotajam tīklam, kurā darbojas par ES lietām atbildīgie reģionālo un vietējo pašvaldību deputāti.

Ar šo iniciatīvu RK aicina visas Eiropas reģionālās un vietējās padomes vienu no saviem deputātiem izvirzīt par atbildīgo ES jautājumos.​

Demokrātiskā un iekļaujošā Savienība, kādu mēs visi gribam, jābūvē uz Eiropas pamatiem: reģioniem, pilsētām un ciematiem. Kā iedzīvotājiem tuvākais un uzticamākais pārvaldības līmenis mēs šim vienam miljonam vietējā un reģionālajā līmenī ievēlēto politiķu sakām: “Lūdzu, runājiet ar savas pārstāvētās teritorijas iedzīvotājiem, lieciet viņu balsi sadzirdēt, lai konference izdotos!”

                               Pieteikties tagad​​

Kāpēc mums būtu jāiesaistās?

Tādā veidā mums ir iespēja nodrošināt, ka ES nākotne tiek veidota arī kopā ar iedzīvotājiem un vietējā līmenī – ne tikai Briselē un galvaspilsētās. Iztēlojieties, cik daudz varētu panākt, ja katrā reģionālajā vai vietējā asamblejā viens ievēlēts politiķis rūpētos par to, kādā veidā ES rada konkrētu ietekmi viņa pārstāvētajā kopienā. Iztēlojieties, ka šis vietējais līderis risina dialogu ar iedzīvotājiem un gādā, ka viņu viedoklis tiek uzklausīts konferencē.

Ko varam darīt un kā kopā varam sasniegt konkrētus rezultātus?

Eiropas Reģionu komiteja (RK) ir ievēlēto ES vietējo un reģionālo līderu viedokļa paudēja. Kopā mēs varam daudz:

1. darīt zināmas iedzīvotāju domas: uzklausīt iedzīvotāju viedokli no reģionālās un vietējās perspektīvas un caur politiskajām saimēm un teritoriālajām apvienībām konferencē nodot viņu viedokli tālāk;

2. rīkot vietēju dialogu ar iedzīvotājiem: Eiropas reģionos, pilsētās un ciematos rīkot līdzdalīgus dialogus, kuros iesaistās iedzīvotāji un viņu kopienas;

3. pievienoties mūsu izveidotajam ES lietu reģionālo un vietējo pašvaldību deputātu tīklam : izvirzīt vienu vietējā vai reģionālajā asamblejā ievēlētu locekli par Eiropas lietu deputātu, kurš iesaistās vietējā dialogā ar iedzīvotājiem;

4. rīkot politiskas debates savā pilsētas vai novada pašvaldībā : rīkojot debates par Eiropas nākotni, jūs savu reģionu, pilsētu vai ciematu varat padarīt pamanāmu;

5. veidot kopīgu redzējumu attiecībā uz Eiropas Savienību : tas tiks apspriests un pieņemts Reģionu un pilsētu samitā, kas 2022. gadā notiks Marseļā. Tas būs mūsu devums konferencē.

Ko iniciatīva piedāvā, un kur var uzzināt vairāk ?

Kopā padarīsim Eiropu iedzīvotājiem tuvāku!

Tagad, kad pamazām sākam pārvarēt pandēmiju, iedzīvotāji paš​​valdību politiķiem uzticas vēl vairāk.

Ja darbojamies vienatnē, katrs no mums ir tikai viens no miljona. Ja darbojamies kopā, varam Eiropu padarīt ne tikai par savu mājvietu, bet arī par mūsu īstajām mājām.

Priecājamies par mūsu gaidāmo sadarbību.

***

Atbalsta:

1. Apostolos Tzitzikostas, Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas reģiona gubernators

2. Dubravka Šuica, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece, demokrātijas un demogrāfijas jautājumu komisāre

3. Guy Verhofstadt, konferences par Eiropas nākotni izpildkomitejas līdzpriekšsēdētājs

4. Ana Paula Zacarias, Portugāles Eiropas lietu valsts sekretāre

5. Jacqueline Gourault, Francijas teritoriālās kohēzijas un attiecību ar vietējām pašvaldībām ministre

6. Renaud Muselier, Francijas reģionu apvienības priekšsēdētājs, Provansas-Alpu-Azūra krasta reģiona priekšsēdētājs

7. Frédéric Bierry, Elzasas Eiropas teritoriālās kopienas priekšsēdētājs

8. François Baroin, Francijas Mēru apvienības priekšsēdētājs, Truā mērs

9. Jeanne Barseghian, Strasbūras mēre un Strasbūras Eirometropoles priekšsēdētāja pirmā vietniece

10. André Viola, Francijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā priekšsēdētājs, Odas departamenta padomes loceklis

11. Vasco Alves Cordeiro, RK priekšsēdētāja pirmais vietnieks un Azoru salu reģionālā parlamenta deputāts

12. Olgierd Geblewicz, PPE grupas priekšsēdētājs Eiropas Reģionu komitejā, Rietumpomožes vojevodistes maršals

13. Christophe Rouillon, PSE grupas priekšsēdētājs Eiropas Reģionu komitejā, Kulēnas mērs

14. François Decoster, Renew Europe grupas Eiropas Reģionu komitejā priekšsēdētājs, Sentomēras mērs

15. Władysław Ortyl, ECR grupas priekšsēdētājs Eiropas Reģionu komitejā un Priekškarpatu vojevodistes maršals

16. Kieran McCarthy, EA grupas priekšsēdētājs Eiropas Reģionu komitejā un Korkas pilsētas domes deputāts

17. Satu Haapanen, Zaļo grupas līdzpriekšsēdētāja Eiropas Reģionu komitejā un Oulu pilsētas domes deputāte


Contact​​
Directorate for communication
Dir-D-contact-point@cor.europa.eu​​​