Zaļais kurss vietējā līmenī 

Klimata pakta sūtņi 

Eiropas zaļais kurss ir jaunā izaugsmes stratēģija, kuras uzdevums ir virzīt Eiropas Savienību uz klimatneitralitāti, kas sasniedzama 2050. gadā. Eiropas zaļais kurss nozīmē būtiskas pārmaiņas vairākās nozarēs un visos līmeņos: no klimata līdz enerģētikai, no transporta līdz biodaudzveidības aizsardzībai, no lauksaimniecības līdz pilnīgākai aprites ekonomikai. Tāpēc šī vēsturiskā iespēja jāizmanto katrai pilsētai un reģionam, proaktīvi piedaloties daudzlīmeņu pārvaldības mehānismos sadarbībā ar valstu valdībām un Eiropas Savienību, kā arī ar kaimiņu reģioniem visā kontinentā.
Saturs


Mūsu mērķi​​

Eiropas Klimata paktam ir izšķirīga nozīme Eiropas zaļā kursa reālā īstenošanā. Tā mērķis ir izveidot atvērtu un iekļaujošu platformu, ar kuras palīdzību iedzīvotājus un kopienas iesaistīt mūsu klimata un vides pasākumos. Klimata pakts būs orientēts uz izpratnes veicināšanu un rīcības atbalstīšanu, lai varētu apvienoties un kopīgi izstrādāt un īstenot klimata problēmas risinājumus, vai tie būtu lieli vai mazi.

Lai Klimata pakts gūtu panākumus, RK sadarbojas ar Eiropas Komisiju. Shēma “Zaļais kurss vietējā līmenī" ir jauna Eiropas Reģionu komitejas iniciatīva, kuras mērķis ir Eiropas zaļā kursa centrā izvirzīt pilsētas un reģionus un nodrošināt, ka gan ES ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija, gan atveseļošanas plāni pēc Covid‑19 sniedz tiešu finansējumu pilsētām un reģioniem un materializējas reālos projektos ikvienā apgabalā. “Zaļais kurss vietējā līmenī" — tā ir darba grupa un vairāki komunikācijas pasākumi.

Šajā saistībā RK ir izsludinājusi aicinājumu RK locekļiem — Klimata pakta sūtņiem ar politikas pasākumu un paraugprakses palīdzību aktīvi popularizēt zaļo kursu savā teritorijā. Sūtņi arī periodiski sniegs atsauksmes par ES politikas efektivitāti savās kopienās un veicinās vertikālo integrāciju. Ikviens RK loceklis šeit var pieteikties par RK Klimata pakta sūtni.

Tiklīdz iecelti, RK Klimata pakta sūtņi pievienosies Eiropas Komisijas pārvaldītajam Klimata pakta sūtņu tīklam, tiks atzīti par sūtņiem, pakta tīmekļa vietnē tiks atspoguļota viņu rīcība klimata jomā, un viņi saņems piekļuvi komunikācijas instrumentiem (pakta komunikācijas komplekts būs pieejams 2021. gadā). Viņi kļūs par klimata emisāriem, uzrunās auditoriju starptautiskos pasākumos un rosinās pilsētas un reģionus kļūt par līderiem Eiropas zaļā kursa īstenošanā, organizējot Klimata pakta satelītpasākumus vietējā līmenī. Viņi arī ziņos darba grupai "Zaļais kurss vietējā līmenī" par pieredzi, paraugpraksi un problēmām, ko novērojuši uz vietas.

Aicinājums kļūt par RK Klimata pakta vēstniekiem ir viens no galvenajiem Klimata paktam veltītajiem RK pasākumiem.

RK atbalsta arī dažādas iniciatīvas, kuru mērķis ir palielināt gan RK locekļu, gan citu vietējo un reģionālo pašvaldību potenciālu rādīt ceļu uz klimatneitralitāti. Ikviena rīcība klimata jomā, ikviena apņemšanās klimata jomā, ikviens sasniegums klimata jomā ir izšķirošs!

Ja vēlaties uzzināt vairāk, sazinieties ar mums!

Dokumenti

The CoR and the Green Deal

Jaunākās ziņas

Pasākumi

Gaidāmie pasākumi

Notikušie pasākumi

Kopīgot:
 
Back to top