Atbalsts reģioniem un pilsētām cīņā pret koronavīrusu  

Covid-19 uzliesmojums, kas kļuvis par pārbaudījumu visai pasaulei, vienlaikus ir gan izaicinājums, gan arī mūsu iespēja veidot nākotni pēc saviem ieskatiem. Visu līmeņu publiskā pārvalde un jo īpaši vietējās un reģionālās pašvaldības tiek aicinātas sniegt neatliekamās palīdzības pakalpojumus, ierobežot slimības izplatību, pēc iespējas mazināt no tās izrietošo sociālo un ekonomisko ietekmi un koordinēt atveseļošanas pasākumus. Vietējiem un reģionālajiem līderiem ir vadošā loma cīņā pret Covid-19, un Eiropas Reģionu komiteja atbalsta viņu centienus.

1. Šajā savstarpējas apmaiņas un atbalsta platformā ir apkopoti simtiem konkrētu pieredzes piemēru, kā viņi risina problēmas un sniedz atbalstu saviem uzņēmumiem un kopienām. Tajā aplūkoti arī tādi temati kā pārrobežu sadarbība un transnacionālā pieredze.​

        

2. Pirmajā ziņojumā par gadskārtējo reģionālo un vietējo barometru ir sniegta faktos balstīta analīze par pandēmijas ietekmi uz veselību, ekonomiku, digitālo pārkārtošanos, sociālajiem un nodarbinātības aspektiem, apkārtējo vidi un reģionālo un vietējo kopienu politisko nostāju. Tajā sniegts arī ES, dalībvalstu, kā arī citu zemāku līmeņu politiskās reakcijas pirmais novērtējums. Iep​azīstieties ar ziņojumu un RK politiskajiem ieteikumiem.


3. Komitejas darba gaitā regulāri tiek ierosināti konkrēti rīcības un politikas iniciatīvu priekšlikumi. Ir svarīgi arī turpmāk izmantot augšupēju pieeju, lai atveseļošana būtu iekļaujoša un ilgtspējīga, un gūt mācību no krīzes, lai sabiedrība kļūtu noturīga. Plašāku informāciju par mūsu politiskajiem priekšlikumiem un darbību iegūsiet, apskatot sadaļas par mūsu ziņām, pasākumiem un atzinumiem.​

No results.
Share:
Saistītā informācija
Saites
@EU_CoR