Piedalieties! 

Eiropas Reģionu komiteja (RK) mudina iesaistīties visu līmeņu dalībniekus : gan reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvjus, gan iedzīvotājus. Šeit varat uzzināt, kā to īstenot.

Reģionālo un vietējo pašvaldību, apvienību un NVO pārstāvji, eksperti un akadēmiķi var piedalīties tiešsaistes aptaujās , apspriešanās un pasākumos .

Iedzīvotāji var apmeklēt gan RK, gan tās bibliotēku .

Saturs

​Apspriede​s

Apspriedes ar ieinteresētajām personām tiek rīkotas, lai nodibinātu saikni starp ziņotājiem un dažādu ieinteresēto pušu, piemēram, vietējo un reģionālo pašvaldību apvienību un vietējo vai reģionālo iestāžu, pārstāvjiem. Iesaistītās ieinteresētās personas apspriešanās laikā pauž viedokļus ziņotājam, kurš var nolemt tos ņemt vērā atzinuma projektā.


Pieteikt apme​klējumu

Eiropas Reģionu komiteja (RK) organizē informatīvus apmeklējumus cilvēkiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par RK darbību un reģionu lomu Eiropas Savienības tiesību aktu satura veidošanā.​

Plānojiet RK apmeklējumu

Kopīgot :
 
Back to top