RK komunikācija: Eiropas un tās iedzīvotāju saiknes atjaunošana 

Saturs


Eiropas Reģionu komitejas (RK) mērķis ir atjaunot iedzīvotāju uzticēšanos Eiropas Savienībai. Tā kā Komitejas locekļi ir reģionālā un vietējā līmenī ievēlētas personas, tai — kopā ar citām ES iestādēm — ir leģitīms pienākums uzņemties daļu atbildības par šā uzdevuma veikšanu. Tādēļ RK ir pieņēmusi piecu gadu komunikācijas stratēģiju (2015–2020), kurā uzsvērts, ka ir vajadzīga labāk koordinēta, atklāta, divvirzienu un uz līdzdalību vērsta pieeja komunikācijai, kas dotu iespēju atjaunot iedzīvotāju saikni ar Eiropu.

Arī pašiem RK locekļiem ir būtiska nozīme RK komunikācijas stratēģijas īstenošanā un informēšanā par Eiropas Savienību. Viņi ir atbildīgi par tādas informācijas un paziņojumu tālāknodošanu, kas atspoguļo vietējā līmeņa viedokli ES līmenī, un vienlaikus ir arī svarīgākie iedzīvotājiem un ES iestādēm paredzēto RK vēstījumu izplatītāji.

RK var radīt pievienoto vērtību, īstenojot komunikācijas pasākumus, kas vērsti uz divām nozīmīgākajām Komitejas mērķgrupām, proti, reģionālajām un vietējām pašvaldībām un ES iestādēm. RK arī izmantos savus (spēkā esošos un jaunos) līgumus ar citām ES iestādēm, piemēram, sadarbojoties ar Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un ES Padomes komunikācijas dienestiem.

Lai iegūtu precīzāku informāciju, skatīt RK komunikācijas stratēģiju (2015–2020), kas tiks īstenota ar gada komunikācijas plāniem, kuros noteikts ierobežots tematisko prioritāšu skaits.

2016. gada komunikācijas plāna prioritāte bija veicināt nodarbinātību, izaugsmi un ieguldījumus, uzsverot ES budžeta teritoriālo dimensiju un ar reģionālo un vietējo sadarbību atbalstot globālo stabilitāti, savukārt 2017. gada komunikācijas plānā ierosināts turpināt 2016. gadā sāktos centienus un pārdomas par Eiropu, lai atjaunotu uzticēšanos Eiropas Savienībai. Uz šā pamata 2018. gada komunikācijas plānā paredzēts arī turpmāk, ņemot vērā vietējā un reģionālā līmeņa pieredzi, veicināt debates par ES un tās finanšu nākotni un ES politikas veidošanu. Nesen klajā laistā 2019. gada komunikācijas plāna mērķis ir parādīt, ka reģioniem un pilsētām ir ļoti svarīga nozīme saliedētas, iekļaujošas un ilgtspējīgas Eiropas veidošanā un ka tālab Eiropas Reģionu komitejai ir vajadzīga nozīmīgāka loma ES lēmumu pieņemšanas procesā.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: communication@cor.europa.eu

Dokumenti

Final Evaluation Report of the 2015-2020 Communication Strategy of the European Committee of the Regions

Kopīgot :
 
Back to top