Ģenerālsekretārs: Petr Blížkovský


Petr Blížkovský 

Eiropas Reģionu komitejas ģenerālsekretārs ir vispārēji atbildīgs par procedūru sagatavošanu un struktūrvienību — pilnsapulces, Biroja, Priekšsēdētāju konferences un paša priekšsēdētāja — pieņemto lēmumu īstenošanu. Būdams sekretariāta vadītājs, viņš pārrauga atbalstu Komitejas locekļiem, kuri pārstāv vairāk nekā miljonu vēlētu vietējā un reģionālā līmeņa politiķu visā Eiropas Savienībā.

Ģenerālsekretārs sniedz atbalstu Komitejas priekšsēdētājam arī RK interešu pārstāvībā citās ES iestādēs un struktūrās, kā arī vadot ikdienas darbu, kas saistīts ar administrāciju, pakalpojumu sniegšanu Komitejas locekļiem, rīcībpolitikām, budžetu un komunikāciju.


Curriculum vitae

Jaunākās ziņas
Runas
No results.
Mana komanda

Sazināties ar personālo biroju Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Spinaci Gianluca
Spinaci Gianluca
Head of Cabinet
  +32 2 282 2541
 
Maartje Wouters
Maartje Wouters
Member of Cabinet
  +32 2 282 2111
 
Klaus Boele
Klaus Boele
Deputy Head of Cabinet
  +32 2 282 2594
 
Anna Passera
Anna Passera
Member of Cabinet
  +32 2 282 2421
 
Christian Gsodam
Christian Gsodam
Advisor to the Secretary General
  +32 2 282 2121
 
Annette Hagemann
Annette Hagemann
Personal assistant to the Secretary General
  +32 2 282 2009
 
Christina-Melania Dunare
Christina-Melania Dunare
Team assistant
 
Andrea Partoune
Andrea Partoune
Team assistant
  +32 2 282 2481
 
Runas
No results.