Valodu politika  

Mūsu nolūks ir informēt jūs dzimtajā valodā vai valodā, kuru saprotat (atkarībā no tā, kādu informāciju meklējat).

ES oficiālās valodas

Bulgarų, kroatų, čekų, danų, olandų, anglų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, airių, italų, latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, ispanų ir švedų kalbomis.

Valodas, kurās Reģionu komitejas tīmekļa vietnē publicēta dažādu veidu informācija

Navigācijas struktūra tīmekļa vietnē

Publicēta ES oficiālajās valodās. 

Vispārīga informācija

Publicēta ES oficiālajās valodās, ja un tiklīdz tā ir pārtulkota.

Oficiāli dokumenti, politiski nozīmīgi dokumenti, plenārsesiju dokumenti un informācija

Publicēti visās ES oficiālajās valodās. 

Informācija, kas ir steidzama vai paredzēta īslaicīgai izmantošanai (jaunākās ziņas, pasākumi,...)

Netiek publicēta visās oficiālajās valodās. Valodas(-u) izvēle ir atkarīga no informācijas mērķauditorijas.

Specializēta informācija (tehniskā informācija, pašreizējais darbs, konkursi)

Publicēta galvenokārt angļu valodā.

Konkrētām valstīm un reģioniem paredzēta informācija (Eiropa manā reģionā)

Publicēta attiecīgās valsts valodā.

Saziņas veidlapas un atbildes uz jūsu iesūtītajām ziņām

Ziņas var iesūtīt jebkurā ES oficiālajā valodā, un, ja iespējams, atbildes tiek sniegtas tajā pašā valodā. Lai nodrošinātu ātru atbildi, jānorāda vēlamā alternatīvā valoda (angļu, franču vai vācu).

Izbrīns, ka daļa informācijas nav pieejama jūsu valodā?

Tīmekļa vietnes apmeklētāji nereti ir pārsteigti, ka kāda no lapām nav pieejama viņu valodā.

 

Reģionu komitejas tīmekļa vietnē pieejamās valodas ir atkarīgs no šādiem faktoriem:

(juridiskais) nozīmīgums — sabiedrībai jābūt pieejamiem visiem oficiālajiem dokumentiem, tāpēc tie jāpublicē visās oficiālajās valodās. Pārējos dokumentus tulko tikai valodās, kas nepieciešamas (piemēram, saziņai ar valstu iestādēm, organizācijām vai privātpersonām);

steidzamība — ir informācija, kas jāpublicē pēc iespējas ātrāk, lai tā nezaudētu aktualitāti. Tā kā tulkošana prasa laiku, mēs dodam priekšroku publicēt materiālu ātrāk tajās valodās, ko saprot vairums eiropiešu, nevis gaidīt, līdz tulkojums būs gatavs visās valodās;

izmaksu lietderība — lai ietaupītu nodokļu maksātāju naudu, šauri specializētās tīmekļa vietnēs, ko apmeklē samērā neliels skaits cilvēku, galvenais ir nodrošināt, ka lielākajai daļai ir saprotama informācijas būtība;

tehniski ierobežojumi — pārvaldīt tīmekļa vietni vairāk nekā 20 valodās ir ļoti sarežģīts uzdevums, kas prasa lielus cilvēkresursus un finanšu resursus;

tulkošana — mūsu rīcībā ir ierobežots tulkotāju skaits, tāpat ierobežots ir arī tulkošanas vajadzībām atvēlētais budžets (nodokļu maksātāju nauda).

Related Information