Vides deklarācija 

EMAS logo
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Eiropas Reģionu komiteja (RK) ir divas konsultatīvas Eiropas Savienības iestādes. Īstenodamas konsultatīvo darbu, šīs Komitejas jau ilgu laiku neatlaidīgi atbalsta ilgtspējīgu attīstību un klimata pārmaiņu apkarošanu. Bet vai mēs paši savus ieteikumus īstenojam praksē savos birojos?

Lai abu Komiteju rīcība kļūtu pēc iespējas videi draudzīgāka, kopš 2008. gada mēs esam iesaistījušies EMAS — vides vadības un audita sistēmas — veidošanā.
Kopīgot:
 
Back to top