Paziņojums par piekļūstamību 

Saturs

Atbilstība

Šī tīmekļa vietne daļēji atbilst tehniskajam standartam EN 301 549 v.3.2.1 un Tīmekļa satura piekļūstamības pamatnostādnēs (WCAG) 2.1 minētajam līmenim “AA”. Sīkāku informāciju sk. sadaļā “Nepiekļūstams saturs”. 

Tīmekļa vietne pēdējo reizi testēta 2023. gada 15. novembrī, un turpmākais paziņojums pārskatīts 2023. gada 15. novembrī. 

Atsauksmes

Gaidām jūsu atsauksmes par Reģionu komitejas tīmekļa vietnes piekļūstamību. Lūdzam sazināties ar mums, ja saskaraties ar šķēršļiem, kas kavē piekļuvi šai vietnei. 

Tālrunis: +32 2 282 22 11 

Saziņas veidlapa: sazināties ar mums (europa.eu)

Uz atsauksmēm cenšamies atbildēt 15 darba dienu laikā no dienas, kad atbildīgais dienests ir saņēmis pieprasījumu.

Tehniskā specifikācija

Lai darbotos kopā ar jūsu datorā instalēto tīmekļa pārlūkprogrammu un palīgtehnoloģiju vai spraudņu konkrēto kombināciju, Eiropas Reģionu komitejas tīmekļa vietnes piekļūstamība tiek nodrošināta ar šādām tehnoloģijām:

  • HTML
  • WAI-ARIA
  • CSS
  • JavaScript

Vietne ir izstrādāta, lai tā būtu sadarbspējīga ar Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox un Apple Safari pārlūkprogrammu jaunāko versiju.

Ziņojumi par piekļūstamību

Mūsu veikto manuālo un automatizēto testu pamatā ir Tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnes (WCAG) 2.1.

Saviem ziņojumiem par piekļūstamību esam atlasījuši virkni lapu, kas atspoguļo mūsu tīmekļa vietnes satura lielāko daļu, tostarp:

  • sākumlapu 
  • aktualitātes
  • zaļā kursa kampaņas lapu
  • sadaļu “Strādāsim kopā”
  • Komitejas locekļu profila lapu

Nepiekļūstams saturs 

Neraugoties uz mūsu centieniem nodrošināt Eiropas Reģionu komitejas tīmekļa vietnes piekļūstamību, mēs apzināmies ierobežojumus un strādājam, lai tos novērstu. Turpmāk ir aprakstīti zināmie ierobežojumi. Ja saskaraties ar kādu sarakstā neminētu problēmu, lūdzam sazināties ar mums.

Zināmie Reģionu komitejas tīmekļa vietnes ierobežojumi, kas jānovērš: 

1.sarežģīta navigācija ar vairākām apakšizvēlnēm, kreisās puses navigāciju un kājenes var būt grūti naviģēt ar palīgtehnoloģijām;

2.problēmas ar tastatūras navigāciju (tastatūras fokusa indikatora redzamība, galvenes elementu un ARIA funkciju atbilstīga lietošana u. c.);

3.dažas pogas ir saistītas ar nepareizām etiķetēm; 

4.videomateriāli nav pilnībā pieejami;

5.lielākā daļa pielikumu (dokumenti un pdf datnes) nav pieejami.

Kopumā ar automatizētajiem testiem atrastās kļūdas atkārtojas dažādajās pārbaudītajās lapās.

Tas ļauj mums veikt darbu visā vietnē vienlaikus, lai ilgtspējīgi uzlabotu tās pieejamību. Tā kā šobrīd notiek migrācija uz jaunu tīmekļa vietnes tehnoloģiju, ņemsim vērā minētos apsvērumus, lai uzlabotu mūsu jaunās vietnes piekļūstamību.

Kopīgot :
 
Back to top