Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė 

ETBG platforma, koordinuojant Europos regionų komitetui, sujungia visų veikiančių ETBG politinio ir techninio lygmens atstovus. Platformos tikslas – sudaryti geresnes sąlygas keistis praktine patirtimi vietoje, propaguoti ETBG kaip teritorinės sanglaudos priemonę, atkreipti dėmesį į ETBG projektus, kartu remiant RK konsultacinį darbą tarpvalstybiniais klausimais.

Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (ETBG), kaip naujas, juridinį statusą turintis vienetas, sutelkia įvairius valstybių narių viešuosius subjektus. ETBG reglamentas buvo priimtas 2006 m. ir jis suteikė galimybę sukurti pirmąsias Europos bendradarbiavimo struktūras, kurių juridinis statusas apibrėžiamas Europos teisėje.

Turinys

ETBG reglamentas

Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių veiklą reguliuoja Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006, iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 1302/2013. Suvestinė reglamento redakcija pateikiama visomis ES kalbomis.

ETBG registravimas

Pirmasis ETBGF registracijos etapas – nacionalinis arba regionų lygmuo, kai ETBG užregistruojamos atitinkamose nacionalinėse arba regionų valdžios institucijose.

Šiame sąraše pateikiami kontaktiniai kiekvienos valstybės narės ar regiono atitinkamų ministerijų duomenys (regioninės ministerijos už ETBG registravimą atsakingos tik Vokietijoje, Austrijoje ir Belgijoje).

Kad būtų lengviau pasiruošti ir registruoti ETBG, parengėme ETBG registracijos vadovą, kuriame paaiškinama, kaip ETBG registruoti kiekvienoje ES valstybėje narėje (tik anglų kalba).

Kad jums būtų lengviau įveikti pirmąjį etapą, galite naudotis šiomis pavyzdinėmis steigimo dokumentų formomis:

Antras etapas po registracijos nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu – ETBG registracija ES lygmeniu. Remiantis ETBG reglamentu, užregistravus naują ETGB, ją reikia įtraukti į Regionų komiteto ES ETBG registrą. Savo narių sudėtį keičiančios ETBG taip pat turėtų apie tai pranešti RK. Po to RK apie ETBG registraciją ir pakeitimus paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šis procesas trunka iki dviejų savaičių.

Kaip registruoti naujas ETBG Regionų komitete?

 • Užpildykite, pasirašykite ir nuskenuokite toliau pateiktą registracijos formą, kurią galima rasti visomis ES kalbomis.
 • Tada ETBG teisinis atstovas turėtų šią formą pateikti adresu egtc@cor.europa.eu kartu su šiais dokumentais:
 • susitarimai ir įstatai visomis kalbomis, kuriomis jie buvo patvirtinti;
 • oficialus steigimo patvirtinimas, suteiktas tos valstybės narės, kurioje įsteigta ETBG;
 • registracijos forma Word formatu – tai labai paspartintų mūsų darbą, nes šį dokumentą turėsime išversti į visas ES kalbas. Formą, kurią reikėtų užpildyti registruojant naują ETBG, rasite šio puslapio dokumentų skiltyje.

Kaip pakeisti esamą ETBG?

 • Užpildykite, pasirašykite ir nuskenuokite toliau pateiktą pakeitimų formą, kurią galima rasti visomis ES kalbomis.
 • Tada ETBG teisinis atstovas turėtų šią formą pateikti adresu egtc@cor.europa.eu kartu su šiais dokumentais:
 • susitarimai ir įstatai visomis kalbomis, kuriomis jie buvo patvirtinti;
 • oficialus pakeitimų patvirtinimas, suteiktas valstybės narės, kurioje įsteigta ETBG;
 • pakeitimų forma Word formatu – tai labai paspartintų mūsų darbą, nes šį dokumentą turėsime išversti į visas ES kalbas. Formą, kurią reikėtų užpildyti keičiant esamą ETBG, rasite šio puslapio dokumentų skiltyje.

Kas vyksta mums gavus jūsų prašymą dėl grupės registracijos ar pakeitimo?

Gautus dokumentus RK peržiūrės ir informuos jus, ar trūksta kokių nors dokumentų. Kai jūsų paraiška bus užpildyta, RK užregistruos jūsų ETBG Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir informuos jus apie paskelbimo datą. Visas procesas paprastai užtrunka vieną ar dvi savaites.

Oficialus registruotų ETBG sąrašas

RK oficialų registruotų ETBG sąrašą skelbia čia: Visų registruotų ETBG daugiakalbis sąrašas

Dokumentai

Tyrimai

 • Guidebook on registering EGTCs

  Paskelbimo data: 31/05/2021Tema: Territorial cohesionAutorius: Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer (Spatial Foresight) and Paola Le Moglie (t33) in collaboration with Silke Haarich, Erik Gløersen (Spatial Foresight) and Michele Alessandrini (t33) with additional editing from Tim Wills (t33)
 • EGTC monitoring report 2018-2019

  Paskelbimo data: 24/03/2020Tema: Cross-border and territorial cooperationAutorius: Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Maria Toptsidou (Spatial Foresight) in collaboration with Chien-Hui Hsiung, Ulrike Stroissnig, Arndt Münch (ÖIR), Paola Le Moglie (t33) and Dubravka Kruljac (Mcrit).
   
 • EGTC Good Practice Booklet

  Paskelbimo data: 30/07/2018Tema: Cross-border and territorial cooperationAutorius: Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Amparo Montán (Spatial Foresight), Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Paola Le Moglie and Vittoria Gnetti (t33), with additional editing from Tim Wills (t33).
 • EGTC monitoring report 2017

  Paskelbimo data: 21/03/2018Tema: Cross-border and territorial cooperationAutorius: Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Amparo Montán (Spatial Foresight) in collaboration with Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Paola Le Moglie and Karina Carius de Barros (t33) with additional editing from Tim Wills (t33).
   
 • EGTC monitoring report 2016 and impacts of Schengen area crisis on the work of EGTCs

  Paskelbimo data: 06/04/2017Tema: Cross-border and territorial cooperationAutorius: Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Amparo Montán, Maria Toptsidou (Spatial Foresight) in collaboration with Bernd Schuh, Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Pietro Celotti and Paola Le Moglie (t33).

Multimedija

10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

 

Žiūrėti daugiau

 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

Kontaktiniai duomenys

ETBG kolektyvas
+32 22822142 
European Committee of the Regions, Rue Belliard        /Belliardstraat         101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Pasidalyti:
 
Back to top