ENVE 

Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisija 

ENVE logo
© Mopic / Shutterstock.com

Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisija (ENVE) yra atsakinga už Regionų komiteto darbo koordinavimą su Europos žaliuoju kursu susijusiose srityse, įskaitant aplinkos biologinės įvairovės, žiedinės ekonomikos ir nulinės taršos, klimato kaitos, energetikos ir kosmoso politiką. Komisija taip pat atsako už darbo grupę „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ ir kitus tinklus bei platformas, pavyzdžiui, Merų pakto nacionalinių ambasadorių tinklą, RK klimato pakto ambasadorių tinklą ir Nulinės taršos suinteresuotųjų subjektų platformą. Pasauliniu lygmeniu komisija koordinuoja RK veiklą JT konferencijose klimato kaitos ir biologinės įvairovės klausimais.

Pasirinkti kitą RK komisiją:
Turinys

Apie komisiją

Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisija (ENVE) yra atsakinga už būtinų išteklių ir priemonių parengimą ir teikimą, kad Komitetas galėtų visapusiškai atlikti savo patariamąjį vaidmenį ES teisėkūros ir politiniame procese.

ENVE komisija padeda rengti RK politines tezes su Europos žaliuoju kursu susijusiose srityse, kaip antai: 

 • Klimato kaita
 • Energetika
 • Europos Sąjungos kosmoso politika
 • Biologinė įvairovė
 • Žiedinė ekonomika
 • Nulinė tarša

Darbo grupė padeda nariams rengti ENVE komisijos nuomones ir remia politinį procesą biuro posėdžių ir plenarinių sesijų metu ir yra atsakinga už tolesnę veiklą bei poveikio vertinimus. Ji atsakinga už komisijos posėdžių ir išvažiuojamųjų renginių organizavimą atitinkamose politikos srityse.

Veikla

Darbo grupė „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“

ENVE komisija taip pat koordinuoja darbo grupės „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ veiklą. Tai visų komisijų įgyvendinama Europos regionų komiteto iniciatyva, kuria siekiama, kad miestai ir regionai taptų Europos žaliojo kurso atrama ir kad tiek ES tvaraus augimo strategija, tiek ekonomikos gaivinimo po COVID-19 planai miestams ir regionams užtikrintų tiesioginį finansavimą bei kiekvienoje teritorijoje taptų konkrečiais projektais. ENVE komisija taip pat dalyvauja įgyvendinant susijusią kampaniją „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“.

Trečioji darbo grupė

ENVE komisija yra atsakinga už Trečiosios darbo grupės, kuri remia darbo grupę „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“, veiklos koordinavimą. Pagrindinis Trečiosios darbo grupės tikslas – sukurti visų komisijų, frakcijų ir komunikacijos tarnybų koordinavimo priemonę. Taip ši darbo grupė užtikrina su žaliuoju kursu susijusio RK teisėkūros darbo nuoseklumą ir veiksmingą informavimą apie jį.

Kiti tinklai ir platformos

ENVE komisija taip pat atsako už veiklą, susijusią su Merų pakto iniciatyva, pagal kurią vietos ir regionų valdžios institucijos įtraukiamos į klimato ir energetikos politikos tobulinimo veiklą.

ENVE komisija dalyvauja įgyvendinant Europos klimato paktą, kuriuo siekiama įgalinti piliečius kurti žalesnę Europą. RK nariai kviečiami prisijungti prie šios iniciatyvos kaip RK klimato pakto ambasadoriai. Įgyvendindamas projektą „RK už klimato paktą“, Komitetas remia RK klimato pakto ambasadorius, kurie rengia vietos lygmens renginius klimato kaitos klausimais, kuriais siekiama didinti informuotumą ir paspartinti veiksmus klimato kaitos srityje vietos lygmeniu.

ENVE komisija kartu su Europos Komisija bendrai valdo Nulinės taršos suinteresuotųjų subjektų platformą. Ši platforma buvo sukurta siekiant padėti pasiekti nulinės taršos tikslą palaikant dialogą su įvairių bendruomenių ir kompetencijos sričių subjektais, įskaitant vietos ir regionų valdžios institucijas.

ENVE komisijos veikla pasauliniu lygmeniu

Pasauliniu lygmeniu ENVE komisija koordinuoja RK dalyvavimą JT konferencijose klimato kaitos ir biologinės įvairovės klausimais. ENVE komisija yra atsakinga už RK delegacijos veiklos UNFCCC šalių konferencijose (COP) koordinavimą, kaip buvo 2021 m. Glazge vykusios COP 26 atveju.  Be to, ENVE komisija koordinuoja RK indėlį į JT biologinės įvairovės konferencijas (BĮK COP). Vienas iš naujausių RK pasiekimų, iš kurio matyti daugiapakopio valdymo pasauliniu lygmeniu svarba – RK prisidėjo rengiant Edinburgo deklaraciją dėl pasaulinės biologinės įvairovės programos po 2020 m.

Naujausia informacija

Posėdžiai

Būsimi posėdžiai

Įvykę posėdžiai

Nuomonės

Priimtos nuomonės

Šiuo metu svarstomos nuomonės

Tyrimai

 • Local and regional authorities in the governance of the energy union

  Paskelbimo data: 06/09/2023Tema:EU energy policy, Green DealAutorius:Mariya Gancheva, Panagiota Pavlou, Laura Vona, Berkay Akbaba, Laurine Tertre, Isa Vroom (Milieu Consulting SRL)
 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  Paskelbimo data: 28/04/2023Tema:Climate change policy, Energy efficiency, Green DealAutorius:Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Climate adaptation:Measuring performance, defining targets and ensuring sustainability

  Paskelbimo data: 06/12/2022Tema:Climate change policy, Green DealAutorius:Mariya Gancheva, Per Lundberg, Isa Vroom (Milieu Consulting)
 • European Green Deal Handbook

  Paskelbimo data: 19/09/2022Tema:Green DealAutorius:Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight), Helene Gorny, Arndt Münch (ÖIR) and Michele Alessandrini, Carlo Bettini (t33)
 • Renovation Wave: guidance for local and regional implementation

  Paskelbimo data: 26/04/2022Tema:Green Deal, Energy efficiency, EU energy policyAutorius:Arndt Münch, Manon Badouix, Bernd Schuh (ÖIR), Sabine Zillmer (Spatial Foresight)
 • Equal opportunities and responsibilities in the implementation of the European Green Deal

  Paskelbimo data: 13/01/2022Tema:Green Deal, EqualityAutorius:Haris Martinos, Herta Tödtling-Schönhofer and Paul Jeffrey (Metis GmbH)
 • Financing the Green Deal: a toolbox for the implementation of the Green Deal

  Paskelbimo data: 10/05/2021Tema:Environment policy, Climate change policy, Green DealAutorius:Mariya Gancheva, Oskar Gustafsson, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021)

  Paskelbimo data: 31/03/2021Tema:Climate change policyAutorius:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Renovation Wave Study

  Paskelbimo data: 03/02/2021Tema:Green Deal, Energy efficiency, Renewable energy, EU energy policy, Environment policy, Climate change policyAutorius:Tugce Tugran, Zuzana Lukacova, Veronique Bruggeman, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Is the Green Deal fit for combating climate change in EU regions and cities

  Paskelbimo data: 15/12/2020Tema:Climate change policy, Energy efficiency, Green Deal, Renewable energyAutorius:Tugce Tugran, Alicia McNeill, Matthew Jones, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • The Local and Regional Dimension in the New Circular Economy Action Plan

  Paskelbimo data: 06/10/2020Tema:Circular economyAutorius:Camille Borett, Guillermo Gea, Lucille Labayle, Tugce Tugran, Tony Zamparutti (Milieu Consulting SRL)
 • Boosting the Capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the climate pact

  Paskelbimo data: 16/09/2020Tema:Climate change policy, Green DealAutorius:Alicia McNeill, Tugce Tugran, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Adapting to climate change: Challenges and opportunities for the EU local and regional authorities

  Paskelbimo data: 16/09/2020Tema:Climate change policy, Multi-level governance and devolutionAutorius:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Tugce Tugran and Camille Borrett (Milieu Consulting SRL)
 • Integrated water management and policy coherence in regions and cities

  Paskelbimo data: 27/03/2020Tema:Water policyAutorius:Alicia McNeill and Tony Zamparutti (Milieu Consulting SPRL, Belgium).
 • Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments

  Paskelbimo data: 19/03/2020Tema:BiodiversityAutorius:Agnieszka Markowska, Lucille Labayle, Paola Banfi, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL, Belgium)
 • Towards sustainable neighbourhoods and small communities – Environmental policy below municipal level

  Paskelbimo data: 11/02/2020Tema:Environment policy, Multi-level governance and devolutionAutorius:Marco Cuevas, Carlo Miani, Hugo Ruiz and Evelyn Clara Rosenberg (adelphi consult GmbH, Germany)
 • The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission

  Paskelbimo data: 27/09/2019Tema:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAutorius:Mariya Gancheva, Argyro Kepesidi and Sarah O’Brien
 • Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy

  Paskelbimo data: 19/09/2019Tema:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAutorius:Mariya Gancheva, Agnieszka Markowska and Sarah O’Brien (Milieu Consulting SPRL)
 • Contribution of EU local and regional authorities to a successful implementation of the EU Long Term Strategy

  Paskelbimo data: 15/04/2019Tema:Environment policyAutorius:Mariya Gancheva, Guillermo Gea, Matthew Jones, Sarah O’Brien and Tugce Tugran (Milieu Ltd, Belgium).
 • Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions

  Paskelbimo data: 24/10/2018Tema:Water policyAutorius:Mariya Gancheva, Alicia McNeill and Melanie Muro (Milieu Ltd, Belgium).
 • Models of Local Energy Ownership and the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe

  Paskelbimo data: 25/09/2018Tema:Energy efficiency, market and technology, Energy Union and infrastructureAutorius:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Nicola Crook and Catarina Monteiro (Milieu Ltd, Belgium)
 • Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension

  Paskelbimo data: 31/07/2018Tema:Environment policyAutorius:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Catarina Monteiro and Alessia Valentino (Milieu Ltd)
 • A European Strategy for plastics in the circular economy - Local and regional dimension

  Paskelbimo data: 14/06/2018Tema:Environment policy, Waste policyAutorius:Marine Briard, Sarah O’ Brien and Florent Pelsy (Milieu Ltd, Belgium).
 • Contribution of EU local and regional authorities to the 14th meeting of the UN Convention on Biodiversity (CBD COP 14)

  Paskelbimo data: 30/05/2018Tema:BiodiversityAutorius:Sandra Jen and Marta Ballesteros (Milieu Ltd, Belgium).
 • Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation

  Paskelbimo data: 08/10/2017Tema:Environment policyAutorius:Jennifer McGuinn, Lise Oulès, Harriet Bradley and Alicia McNeill (Milieu Ltd).
 • Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities

  Paskelbimo data: 14/09/2017Tema:Climate change policyAutorius:Ludovica Rossi, Mariya Gancheva and Sarah O’Brien (Milieu Ltd)
 • EU Energy Market Policy: Local and Regional Experience

  Paskelbimo data: 24/01/2017Tema:Energy efficiency, market and technologyAutorius:Maarten Afman and Sofia Cherif (CE Delft), Giorgia Rambelli and Stephan Sina (ICLEI), and and Christine Lucha (Ecologic Institute).
 • An overview of regions and cities with-in the global climate change process - a perspective for the future

  Paskelbimo data: 22/12/2016Tema:Climate change policyAutorius:Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Lena Donat (Ecologic Institute) and Gilbert Ahamer & Klaus Radunsky (Federal Environment Agency Austria).
 • Regional and Local Adaptation in the EU since the Adoption of the EU Adaptation Strategy in 2013

  Paskelbimo data: 25/10/2016Tema:Climate change policyAutorius:Evelyn Lukat, Jenny Tröltzsch, Giacomo Cazzola, Zoritza Kiresiewa, Daniel Blobel (Ecologic Institute), Alberto Terenzi, Julia Peleikis, Vasileios Latinos (ICLEI), Ray Purdy, Peter Hjerp (UCL).
 • Multi-level governance and partnership practices in development and implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAP)

  Paskelbimo data: 29/06/2016Tema:Energy efficiency, market and technologyAutorius:Arne Riedel (Ecologic Institut) and Giorgia Rambelli (ICLEI), Alexander Storch (Umweltbundesamt Wien).
 • Local and Regional State of Play and Policy Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

  Paskelbimo data: 16/06/2016Tema:Energy efficiency, market and technology, Renewable energyAutorius:Christine Lucha and Andreas Prahl (Ecologic Institute), Bettina Kampman and Sofia Cherif (CE Delft), Carsten Rothballer (ICLEI), Alexander Storch (EEA Vienna).
 • The implementation of the Natura 2000, Habitats Directive 92/43/ECC and Birds Directive 79/409/ECC (Preparation for an ex-post territorial impact assessment)

  Paskelbimo data: 21/04/2015Tema:BiodiversityAutorius:Ecologic Institute, UCL Centre for Law and the Environment
 • File Note on Circular Economy Package for the Territorial Impact Assessment Workshop

  Paskelbimo data: 07/09/2014Autorius:Francesca Montevecchi (Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business) and Hubert Reisinger (Umweltbundesamt GmbH)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part B: Recommendations

  Paskelbimo data: 11/06/2014Autorius:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part A: Analysis and case studies

  Paskelbimo data: 11/06/2014Autorius:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”

  Paskelbimo data: 17/07/2013Autorius:Vienna University of Economics and Business - Institute for Managing Sustainability (Zoran Rušnov, Umberto Pisano and Norma Schönherr)
  Kalbos (21)
  1. English(72,35 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  2. български(194,85 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  3. Čeština(174,86 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  4. dansk(73,08 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  5. Deutsch(72,89 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  6. ελληνικά(220,84 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  7. español(71,43 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  8. eesti(71,94 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  9. suomi(71,92 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  10. français(74,02 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  11. magyar(167,58 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  12. italiano(74,4 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  13. latviešu(180,03 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  14. Malti(152,38 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  15. Nederlands(71,62 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  16. polski(180,5 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  17. português(123,55 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  18. română(145,21 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  19. slovenčina(173,6 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  20. slovenščina(164,64 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  21. svenska(72,8 KB - PDF)Atsisiųsti
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše? Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • - Summary of a Survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A Digital Agenda for Europe" - Executive Summary

  Paskelbimo data: 01/06/2013Autorius:Vienna University of Economics and Business, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS) (Zoran Rušnov and Norma Schönherr)
 • Ambitious waste targets and local and regional waste management

  Paskelbimo data: 31/05/2013Autorius:Ecologic Institute (Albrecht Gradmann), Umweltbundesamt Österreich (Thomas Weissenbach (main author) and Hubert Reisinger) and RIMAS (Francesca Montevecchi)
 • Adaptation to Climate Change

  Paskelbimo data: 09/04/2011Autorius:Ecologic Institute, Berlin/Vienna
  Kalbos (1)
  1. français(1,74 MB - PDF)Atsisiųsti
   Adaptation to Climate Change
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše? Sužinokite, kodėl jos nėra.

Sudėtis

 • portrait of Rafał Kazimierz TRZASKOWSKIRafał Kazimierz TRZASKOWSKIPirmininkas (-ė)@trzaskowski_
 • portrait of Kata TÜTTŐKata TÜTTŐPirmasis (-oji) pirmininko (-ės) pavaduotojas (-a)
 • portrait of Andries GRYFFROYAndries GRYFFROYAntrasis (-oji) pirmininko (-ės) pavaduotojas (-a)

​Secretariat​​

Head of Unit: Andrea BODOVA

Assistant to the Head of Unit and general support to ENVE work, support to GDGL working group and Task Force 3: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVE):

 • José FONSECA LAVADO, Head of sector, Environment Team coordination; CBD COPs, Zero Pollution Stakeholder Platform, global SDGs coordination, CoR4Green Deal
 • Stefano PANOZZO, in charge of Zero pollution, Chemicals, Air, EAP, LIFE
 • Kyriakos GIALOGLOU, in charge of Circular Economy and waste, link between ENVIRO and CLIMA files
 • Marta MANSANET CANOVAS, in charge of Biodiversity, Water, CBD COPs, platforms and awards, Members+, Green City Accord, global SDGs, GDGL Handbook (biodiversity), CoR4Green Deal
 • Jean TANTI, general support to the Environment sector, GDGL campaign, Zero Pollution Stakeholder Platform, Members+, communication activities, networks and events

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):

 • Alessandra ANTONINI, Head of sector, in charge of Climate, Energy, Task Force 3, Green Deal coordination, UNFCCC COPs coordination, Green Deal Going Local working group, GDGL campaign
 • Teresa GARCIA PEREZ, in charge of UNFCCC COP, Green Deal policy, Climate change adaptation
 • Giustino PICCOLO, in charge of Climate mitigation, cooperation with networks of LRAs, Green Deal Going Local Working Group, Task Force 3 , Covenant of Mayors, Green Deal financing
 • Pedro Raul Narro Sanchez, in charge of Energy Policy, Multilevel Energy and Climate Dialogues, Space policy, GDGL campaign​
 • Claudia LOLLO, general support to Climate, Energy and Green Deal sector​
 • Yasmine COLLIER, UNFCCC COP28, support to climate and energy team, general support to ENVE

Multimedija

CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership

 

Žiūrėti daugiau

 • CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
  CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
  CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Liveblog

CoR Green Deal Going Local webpages

CoR at global fora

EU Regions Week

EU Green Week

EU Sustainable Energy Week

European Week of Waste reduction

Green City Accord

Kontaktiniai duomenys

Pasidalyti:
 
Back to top