Komisijos 

Europos regionų komiteto teisėkūros darbą vykdo šešios teminės komisijos. Šis darbas apima daugelį vietos ir regionų valdžios institucijomis aktualių sričių.

Komisijose RK nariai rengia nuomones dėl pasiūlymų dėl ES teisėkūros procedūra priimamų teisės aktų ir iniciatyvų ir nagrinėja kitus klausimus, svarbius daugiau nei milijonui Europos vietos politikų darbui.

 • civex banner

  CIVEX

  Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisija, CIVEX, konstituciniai klausimai, demokratija, decentralizacija, subsidiarumas, teisingumas, Europos ateitis, migracija, integracija, pagrindinės teisės, plėtra, kaimynystė, vystomasis bendradarbiavimas.

  Daugiau apie tai
 • COTER logo

  COTER

  COTER komisija ne tik yra atsakinga už sanglaudos politiką, bet ir atidžiai stebi daugiametę finansinę programą ir ES biudžetą, taip pat sprendžia transporto politikos, teritorinio vystymosi, tarpvalstybinio bendradarbiavimo, teritorijų planavimo ir miestų klausimus.

  Daugiau apie tai
 • ECON logo

  ECON

  Ekonominės politikos komisija (ECON) koordinuoja savo narių indėlį ekonominės ir pramonės politikos klausimais, pavyzdžiui, konkurencijos ir valstybės pagalbos politika, viešieji pirkimai, MVĮ politika ir verslumas, ekonomikos valdymas ir Europos semestras, darnaus vystymosi tikslai (DVT), vidaus rinka ir bendroji skaitmeninė rinka. Jos veikla taip pat apima ekonominę ir pinigų politiką, mokesčių politiką, tarptautinę prekybą ir tarifus (įskaitant PPO klausimus) bei vietos ir (arba) regionų finansus.

  Daugiau apie tai
 • ENVE logo

  ENVE

  Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisija (ENVE) yra atsakinga už Regionų komiteto darbo koordinavimą su Europos žaliuoju kursu susijusiose srityse, įskaitant aplinkos biologinės įvairovės, žiedinės ekonomikos ir nulinės taršos, klimato kaitos, energetikos ir kosmoso politiką. Komisija taip pat atsako už darbo grupę „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ ir kitus tinklus bei platformas, pavyzdžiui, Merų pakto nacionalinių ambasadorių tinklą, RK klimato pakto ambasadorių tinklą ir Nulinės taršos suinteresuotųjų subjektų platformą. Pasauliniu lygmeniu komisija koordinuoja RK veiklą JT konferencijose klimato kaitos ir biologinės įvairovės klausimais.

  Daugiau apie tai
 • NAT logo

  NAT

  NAT komisijai priklauso daugiau kaip 100 merų, tarybų narių ir regionų pirmininkų, kurie nagrinėja įvairias temas, susijusias su kaimo plėtra, sveikata, žemės ūkiu, miškininkyste, žuvininkyste, civiline sauga, vartotojų apsauga ir turizmu. Pagrindinės dabartinės kadencijos politikos temos – Europos kaimo darbotvarkė ir visuomenės sveikata.

  Daugiau apie tai
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Daugiau apie tai
Pasidalyti:
 
Back to top