Socialinės politikos, švietimo, užimtumo, mokslinių tyrimų ir kultūros komisija (SEDEC)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

SEDEC komisijos kompetencija yra labai plati, apimanti įvairias politikos sritis, įskaitant:

užimtumo politiką, socialinę politiką ir socialinę apsaugą,

judumą, lygias galimybes,

švietimą ir mokymą,

mokslinius tyrimus ir inovacijas,

skaitmeninę darbotvarkę, ES informacinę visuomenę,

transeuropinius IRT tinklus,

audiovizualinę pramonę ir žiniasklaidos technologijas,

jaunimą ir sportą,

daugiakalbystę, mažumų kalbų populiarinimą, kultūrą ir kultūrų įvairovę.

Be to, SEDEC komisija administruoja Keitimosi žiniomis platformą (KŽP) , kuri yra viena iš Europos regionų komiteto (RK) ir Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato bendradarbiavimo formų. Platforma siekiama pristatyti naujus mokslinių tyrimų ir inovacijų sprendimus, novatoriškus produktus ir geriausios patirties pavyzdžius, organizuojant seminarus Briuselyje, partnerių renginius regionuose arba leidžiant savo patalpose rengti renginius, prisidedančius prie KŽP metinio veiksmų plano.

Be to, visus šiuos metus, SEDEC komisija naudosis Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) proga, kad pabrėžtų labai svarbų vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį valdant, propaguojant ir saugant Europos kultūros paveldą.

Europos kultūros paveldo metai – tai nepakartojama galimybė įtraukti piliečius, ypač vaikus ir jaunimą, į renginius ir projektus, pabrėžiančius Europos kultūros paveldą ir vertybes.

Pasirinkti kitą RK komisiją: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

  • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
  • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
  • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
  • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
  • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
  • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

  • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
  • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
  • ​Valeria Schirru​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm