Regioninių centrų tinklas 

ES teisės vertinimas vietos lygmeniu 

​RK subūrė naujos kartos Regioninių centrų tinklą („RegHub“). Jo nariai stebi ES politikos įgyvendinimą vietoje ir užtikrina, kad vertinant šią politiką Europos lygmeniu būtų atsižvelgiama į šimtų vietos ir regionų suinteresuotųjų subjektų nuomonę.

„RegHub“ tinklas turi 46 narius, 10 stebėtojų ir 1 asocijuotąjį organą. Šis tinklas taip pat yra oficialus Europos Komisijos Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformos (F4F) pogrupis.

Centrų sąrašas

Sąveikusis žemėlapis

Turinys

Mūsų tikslai

Vietos ir regionų valdžios institucijos įgyvendina daugiau kaip 70 proc. ES teisės aktų, todėl gali gerai įvertinti jų tikslumą ir veiksmingumą. Europos teisės aktai ir politika bus geriau įgyvendinami vietos lygmeniu ir jų tikslai bus pasiekiami tik tuo atveju, jei ES teisės aktų leidėjai atsižvelgs į regionų ir vietos perspektyvą.

„RegHub“ tikslai:

 • Prisidėti prie ES pastangų gerinti reglamentavimą vertinant ES teisės aktus iš vietos ir regionų perspektyvos.
 • Didinti vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą rengiant ES teisės aktus ir gerinant jų įgyvendinimą.
 • Stiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų ir ES institucijų ryšius skatinant subnacionalinę perspektyvą ir sudarant galimybes dialogui.
 • Pristatyti ir skleisti ES teisės aktų įgyvendinimo regionuose, miestuose ir savivaldybėse gerosios patirties pavyzdžius.

„RegHub“ siekia šių tikslų dalyvaudamas kaip pogrupis Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformoje (F4F). Jo vaidmuo apima tikslines konsultacijas ir bendradarbiavimą su platformos pranešėjais, taip pat dalijimąsi ataskaitomis su platforma. Be to, „RegHub“ glaudžiai bendradarbiauja su instituciniais partneriais ir mokslinių tyrimų institutais ir organizuoja praktinius seminarus ir seminarus Europos regionų ir miestų savaitės (EWRC) kontekste.​

Mūsų metodas

Nuo dalyvavimo Europos Komisijos Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformoje (F4F) „RegHub“ veikla buvo organizuojama šiais etapais:

1. Dalyvavimas rengiant metinę Ateičiai tinkamo reglamentavimo darbo programą konsultuojantis su centrais dėl atitinkamų teisės aktų tekstų, kuriuos peržiūrės Europos Komisija.

2. Tikslinių konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais per „RegHub“ tinklą rengimas ir šių konsultacijų rezultatų teikimas platformos pranešėjams.

3. Platformos nuomonių viešinimas ES institucijose.

Pasitvirtino, kad ypatingas „RegHub“ darbo metodas, t. y. tikslinės konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais, yra veiksminga priemonė rinkti unikalią ir išsamią informaciją apie ES teisės įgyvendinimą.

Pirmuoju šio proceso etapu klausimynai pateikiami centrams (vietos ir regionų valdžios institucijų kontaktiniams punktams), kurie antruoju etapu užmezga ryšius su tiksliniais suinteresuotaisiais subjektais, įgyvendinančiais ES politiką, dėl kurios vyksta konsultacijos.

Surinkę visą grįžtamąją informaciją, centrai apibendrina suinteresuotųjų subjektų pateiktas pastabas ir atsakymus nusiunčia RK „RegHub“ sekretoriatui. Tada RK, remdamasis šiuo indėliu, parengia rekomendacijas.

„RegHub“ ir Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma (2021 m.)

2021 m. „RegHub“ tinklas surengė konsultacijas su savo nariais dėl e. viešųjų pirkimų ir INSPIRE direktyvos įgyvendinimo vietos ir regionų lygmeniu. Išanalizuoti atsakymai buvo įtraukti į dvi Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformos nuomones šiomis temomis. Be to, rengiant Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformos nuomones taip pat buvo įtraukti dviejų ankstesnių „RegHub“ konsultacijų (dėl aplinkos oro kokybės ir dėl sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse) rezultatai. Visos 2021 m. Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformos priimtos nuomonės skelbiamos platformoje.

2021 m. „RegHub“ tinklas taip pat surengė dviejų etapų konsultaciją XXI amžiaus taisyklės XXI amžiaus infrastruktūrai. Rezultatai suteikė duomenų specialiam „RegHub“ tinklo pranešimui, kuris bus pristatytas Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformos pirmininkui, Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojui Marošui Šefčovičiui.

„RegHub“ ir Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma (2022 m.)

Pagal savo 2022 m. darbo programąAteičiai tinkamo reglamentavimo platforma pranešėjais paskyrė du RK narius: MarkSpeich (EPP / DE) parengs nuomonę dėl direktyvos dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, o Anne Karjalainen (PES / FI) – nuomonę dėl ES vyriausybių sąveikumo strategijos. 2022 m. „RegHub“ surengs dvi tikslines konsultacijas šiomis temomis. Atitinkamos Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformos nuomonės turėtų būti priimtos 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį.

Naujausia informacija

Multimedija

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Žiūrėti daugiau

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Kalbos (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)Atsisiųsti
  2. Čeština(114.15 KB-DOCX)Atsisiųsti
  3. dansk(115.5 KB-DOCX)Atsisiųsti
  4. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Atsisiųsti
  5. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)Atsisiųsti
  6. English(111.55 KB-DOCX)Atsisiųsti
  7. español(119.83 KB-DOCX)Atsisiųsti
  8. eesti(112.95 KB-DOCX)Atsisiųsti
  9. suomi(112.56 KB-DOCX)Atsisiųsti
  10. français(107.89 KB-DOCX)Atsisiųsti
  11. hrvatski(112.33 KB-DOCX)Atsisiųsti
  12. magyar(113.97 KB-DOCX)Atsisiųsti
  13. italiano(117.08 KB-DOCX)Atsisiųsti
  14. latviešu(111.37 KB-DOCX)Atsisiųsti
  15. Malti(112.25 KB-DOCX)Atsisiųsti
  16. Nederlands(112.72 KB-DOCX)Atsisiųsti
  17. polski(112 KB-DOCX)Atsisiųsti
  18. português(112.27 KB-DOCX)Atsisiųsti
  19. română(111.47 KB-DOCX)Atsisiųsti
  20. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Atsisiųsti
  21. slovenščina(117.23 KB-DOCX)Atsisiųsti
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)Atsisiųsti
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų

  Kalbos (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. Čeština(117.93 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  3. dansk(111.65 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  4. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  5. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  6. English(120.39 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  7. español(121.4 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  8. eesti(117.21 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  9. suomi(111.65 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  10. français(117.96 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  11. hrvatski(112.55 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  12. magyar(112.21 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  13. italiano(117.21 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  14. latviešu(117.44 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  15. Malti(117.78 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  16. Nederlands(111.3 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  17. polski(121.71 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  18. português(117.27 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  19. română(117.54 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  20. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  21. slovenščina(109.75 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų

  Kalbos (22)
  1. български(113 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. Čeština(117.68 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  3. dansk(116.96 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  4. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  5. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  6. English(116.62 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  7. español(117.09 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  8. eesti(111.02 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  9. suomi(113.35 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  10. français(113.94 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  11. hrvatski(111.01 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  12. magyar(117.73 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  13. italiano(117.44 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  14. latviešu(111.11 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  15. Malti(117.43 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  16. Nederlands(116.89 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  17. polski(117.59 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  18. português(117.65 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  19. română(111.59 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  20. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  21. slovenščina(110.09 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos

  Kalbos (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. Čeština(142.95 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  3. dansk(138.24 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  4. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  5. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  6. English(139.77 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  7. español(191.48 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  8. eesti(139.71 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  9. suomi(137.87 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  10. français(143.05 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  11. hrvatski(138.98 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  12. magyar(137.39 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  13. italiano(138.76 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  14. latviešu(142.13 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  15. Malti(139.63 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  16. Nederlands(141.41 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  17. polski(136.97 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  18. português(133.47 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  19. română(140.75 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  20. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  21. slovenščina(137.03 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai

  Kalbos (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. Čeština(139.36 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  3. dansk(141.11 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  4. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  5. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  6. English(144.19 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  7. español(144.37 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  8. eesti(139.84 KB-DOCX)Atsisiųsti
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  9. suomi(143.46 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  10. français(138.28 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  11. hrvatski(137.9 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  12. magyar(144.33 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  13. italiano(144.94 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  14. latviešu(141.69 KB-DOCX)Atsisiųsti
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  15. Malti(143.97 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  16. Nederlands(143.91 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  17. polski(144.52 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  18. português(140.93 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  19. română(139.7 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  20. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  21. slovenščina(242.03 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai

  Kalbos (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. Čeština(172.51 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  3. dansk(178.19 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  4. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  5. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  6. English(176.88 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  7. español(176.84 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  8. eesti(174.02 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  9. suomi(174.21 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  10. français(177.6 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  11. hrvatski(170.96 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  12. magyar(179.29 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  13. italiano(172.3 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  14. latviešu(172.59 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  15. Malti(175.11 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  16. Nederlands(171.34 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  17. polski(175.73 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  18. português(172.05 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  19. română(173.08 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  20. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  21. slovenščina(166.54 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.

Taip pat žr.

Kontaktiniai duomenys

Visais kitais klausimais kreipkitės į „RegHub“ sekretoriatą
Pasidalyti:
 
Back to top