Ekonominės politikos komisija (ECON)  

Ekonominės politikos komisijos kompetencijai priklauso šios sritys:

 • Darnaus vystymosi tikslų (DVT) valdymas
 • Ekonomikos valdymas ir Europos semestras
 • Ekonominė ir pinigų politika
 • Konkurencijos ir valstybės pagalbos politika
 • Mokesčių politika
 • MVĮ politika ir verslumas
 • Pramonės politika ir Pramonė 4.0
 • Tarptautinė prekyba ir tarifai (įskaitant PPO klausimus)
 • Vidaus rinka ir bendroji skaitmeninė rinka
 • Viešieji pirkimai
 • Viešosios investicijos
 • Viešosios paslaugos
 • Vietos / regionų finansai ir investicijos

ECON komisijos sekretoriatas taip pat atsakingas už Verslaus Europos regiono (VER) apdovanojimus, kurie teikiami ES regionams, turintiems patikimiausią, perspektyviausią ir daugiausiai žadančią viziją bei inovatyvią verslumo politikos strategiją.

ECON komisijos sekretoriatas yra atsakingas už Regioninių centrų tinklą ES politikos įgyvendinimui įvertinti („RegHub“). „RegHub“ yra platforma, kurioje konsultuojamasi su vietos ir regionų subjektais norint sužinoti apie jų patirtį įgyvendinant ES politiką.

ECON komisijos sekretoriatas administruoja bendrą Europos regionų komiteto (RK) ir Europos Komisijos iniciatyvą – plačiajuosčio ryšio platformą, kuria siekiama užtikrinti, kad sparčiu plačiajuosčiu ryšiu galėtų naudotis visi Europos regionai.

Be to, ECON komisija atlieka vadovaujamąjį ir koordinuojamąjį vaidmenį palaikant RK ir Europos investicijų banko (EIB) grupės, kuri apima daug įvairių veiksmų ir politikos sričių, ryšius.

Galiausiai ECON sekretoriatas, atlikdamas apklausas, tyrimus ir analizes, padeda savo nariams stebėti dabartines tendencijas Europos miestuose ir regionuose ir nustatyti gerąją politikos patirtį.


Pasirinkti kitą RK komisiją: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Communication/​Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:


 • Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, Collaborative Economy, Economic Governance, Economic and Monetary Policy. Also in charge of relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki (SNE), in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser (SNE), in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Rafael Mondelaers, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Single Market, RegHub
 • Audrey Parizel​, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, ECON bulletins
 • Rainer Steffens (SNE), in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Internal Market

Assistants:

 • Teresa Geyer​, in charge of RegHub
 • Vacant, in charge of the general support to ECON Commission legislative work​

To contact the ECON team, please use the Contact form

Susijusi informacija