Teritorinės sanglaudos politikos ir ES biudžeto komisija (COTER)  

Teritorinės sanglaudos politikos ir ES biudžeto komisijos (COTER) kompetencija apima:

ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą,

struktūrinius fondus ir teritorijų planavimą,

miestų politiką ir būstą,

transportą ir transeuropinius transporto tinklus,

makroregionus, teritorinį bendradarbiavimą, regionų statistinius duomenis ir rodiklius,

ES metinį biudžetą, daugiametę finansinę programą ir vietos ir regionų finansus.

COTER komisijos sekretoriatas taip pat atsako už oficialų ES ETBG registrą ir ETBG platformos valdymą , suburdamas visų dabartinių ir kuriamų ETBG politinio ir techninio lygmens atstovus.

Be to, COTER komisija atsako už RK teritorinio poveikio vertinimus (TPV) . TPV suteikia RK pranešėjams galimybę įvertinti galimą ES pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų teritorinį poveikį.

Bendrą RK ir EBPO veiklą tokiose srityse kaip viešųjų investicijų kokybė, decentralizacija ir regionų, miestų ir kaimo plėtra – taip pat valdo COTER komisija. Pagrindinis bendradarbiavimo tikslas – stiprinti EBPO ir ES vietos ir regionų valdžios institucijų politinį dialogą ir galiausiai tobulinti viešąją politiką, kuri skatina ekonominę ir socialinę gerovę.

Pasirinkti kitą RK komisiją: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
  • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
  • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm