Pirmininkų sueiga 

Pirmininkų sueigą sudaro pirmininkas, pirmininko pirmasis pavaduotojas ir visų frakcijų pirmininkai. Pirmininkų sueiga parengia darbą ir padeda siekti politinio sutarimo dėl sprendimų, kuriuos turi priimti kiti struktūriniai padaliniai (plenarinė asamblėja, biuras ir komisijos).

Pirmininkų sueigos posėdžiai vyksta prieš kiekvieną biuro posėdį, paprastai tą pačią dieną. Be to, du kartus per metus Briuselyje arba užsienyje, visų pirma ES Tarybai pirmininkaujančioje šalyje, rengiami neeiliniai posėdžiai.

Turinys

Kokia jos sudėtis?

Pirmininkų sueigą sudaro: 

  • pirmininkas, 
  • pirmininko pirmasis pavaduotojas, 
  • frakcijų pirmininkai. 

Frakcijų pirmininkams gali atstovauti kitas jų frakcijos narys.

Kokios yra pirmininkų sueigos užduotys?

Pirmininkų sueiga aptaria visus jai pirmininko pateiktus klausimus, atlieka parengiamąjį darbą ir padeda ieškoti politinio konsensuso dėl sprendimų, kuriuos turės priimti kiti Komiteto organai. Pirmininkas, teikdamas pirmininkų sueigos informaciją biurui, turėtų informuoti apie pirmininkų sueigoje vykusias diskusijas.

Kokios trukmės yra pirmininkų sueigos kadencija?

Pirmininkų sueigos, kaip ir pirmininko bei biuro, kadencija trunka dvejus su puse metų.

Dokumentai

Pasidalyti:
 
Back to top