Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisija (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

CIVEX komisijos kompetencijai priklauso šios sritys:

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė

imigracijos, prieglobsčio ir vizų politika,

ES pagrindinių teisių chartija,

aktyvus pilietiškumas,

decentralizacija,

konstituciniai reikalai,

valdymas, geresnis reglamentavimas, subsidiarumas ir proporcingumas,

išorės santykiai, įskaitant administracinį išorės bendradarbiavimą, ir gebėjimų ugdymas,

tarptautinės sutartys ir derybos, terorizmas ir sienų kontrolė,

kaimynystės politika (įskaitant Rytų partnerystę bei Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių bendradarbiavimą), decentralizuotas vystomasis bendradarbiavimas ir ES plėtros klausimai.

Pasirinkti kitą RK komisiją: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme