Biuras 

Biuras yra RK narių grupė, kurią galima laikyti RK politine varomąja jėga: jis nustato Komiteto politinius prioritetus ir prižiūri jų įgyvendinimą. Biuras posėdžiauja prieš kiekvieną plenarinę sesiją, kad koordinuotų plenarinės asamblėjos ir komisijų darbą. Be to, du kartus per metus jis susirenka į neeilinį posėdį toje ES valstybėje narėje, kuri pirmininkauja ES Tarybai.

Turinys

Ar biurui taip pat numatyta politinė kadencija? Kokia jos trukmė?

Biuro, kaip ir pirmininko, kadencija trunka dvejus su puse metų.

Kokia jo sudėtis?

Biuras atspindi politinį pliuralizmą RK. Jį sudaro:

  • pirmininkas,
  • pirmasis pirmininko pavaduotojas,
  • 27 kiti pirmininko pavaduotojai (po vieną iš kiekvienos valstybės narės),
  • 26 kiti nariai,
  • politinių frakcijų pirmininkai.

Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija ir Ispanija turi po tris vietas. Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Danija, Suomija, Graikija, Vengrija, Airija, Lietuva, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, Slovakija ir Švedija turi po du narius. Kipras, Estija, Latvija, Liuksemburgas, Malta ir Slovėnija – po vieną narį.

Kokios yra biuro užduotys?

Pagrindinė biuro užduotis yra nustatyti RK politinius prioritetus ir stebėti jų įgyvendinimą, taip pat koordinuoti plenarinės asamblėjos ir komisijų darbą.

Dokumentai

Pasidalyti:
 
Back to top