Specialioji darbo grupė Ukrainos klausimais  

2015 m. Europos regionų komiteto įsteigta specialioji darbo grupė Ukrainos klausimais siekia sutvirtinti dvišalius santykius ir teikti politinę ir techninę pagalbą, kad partneriai iš Ukrainos pasiektų gero valdymo tikslą visais lygmenimis.

2018 m. kovo mėn. pradėjo veikti tarpusavio bendradarbiavimo iniciatyva remiant U-LEAD programai ir ją įgyvendinančiai Vokietijos plėtros agentūrai GIZ. ​

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Turinys

​Kaip ji veikia?

Ukrainoje prasidėjus sudėtingai decentralizacijos reformai Ukrainos prašymu 2015 m. vasario 12 d. RK biuras įsteigė Specialiąją darbo grupę Ukrainos klausimais.

Nuo šios dienos ši specialioji darbo grupė posėdžiavo keturis kartus pakaitomis Briuselyje ir Ukrainoje. Per šiuos posėdžius nariai keitėsi patirtimi dėl decentralizacijos proceso apskritai, viešojo administravimo reformos, horizontaliųjų klausimų, susijusių su tinkamu vietos ir regionų valdžios institucijų veikimu Ukrainoje (politikos formavimu, socialinių ir ekonominių aspektais, teisine valstybe ir geru valdymu), taip pat regioninio ir vietos aspekto įgyvendinant ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą.

Specialiosios darbo grupės veikla taip pat pasinaudota vykdant Europos Komisijos Paramos Ukrainai grupės veiklą, ji buvo susieta su Europos Parlamento delegacijos darbu ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitete.

Specialioji darbo grupė siekia:

  • teikti paramą reformų procesui dalindamasi patirtimi ir gerąja praktika decentralizacijos, galių pasidalijimo ir atsakomybės perdavimo srityse,
  • skatinti diskusijas vietos lygmeniu su pilietinės visuomenės organizacijomis, vyriausybės partneriais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais,
  • derinti Ukrainos vietos ir regionų valdžios institucijų poreikius su RK narių žiniomis.

Specialiosios darbo grupės veikla bėgant metams buvo plėtojama pereinant nuo bendrų politinių rekomendacijų prie konkretesnių projektų, skirtų stiprinti gebėjimus, būtinus viešojo administravimo reformai įgyvendinti. 2017 m. pagal Europos Komisijos programą „U-LEAD with Europe“ pradėtą ryšių užmezgimo veiklą buvo užmegztos pirmosios penkios ES ir Ukrainos vietos partnerystės. Kolegialiosios iniciatyvos pradedamasis renginys vyko 2018 m. kovo 8 d. Briuselyje. Jis pirmą kartą subūrė pasirinktus partnerius. Padedant programai „U-LEAD“ partneriai susitarė dėl veiksmų planų metams ir nustatė konkrečius bendradarbiavimo klausimus: vietos ekonomikos vystymasis, turizmas, energetika ir energijos vartojimo efektyvumas, kaimo plėtra ir piliečių dalyvavimas. Kitą 2018 m. rugsėjo 25 d. Kijeve vyksiantį specialiosios darbo grupės posėdį suinteresuotieji subjektai aptars laikotarpio vidurio pažangą partnerių bendradarbiavimo srityje.

Kokia jos sudėtis?

Specialiajai darbo grupei vadovauja Europos regionų komiteto pirmininkas. Jo nariai yra penkių RK frakcijų pirmininkai.​


Naujausia informacija

Multimedija

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Žiūrėti daugiau

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontaktiniai duomenys

For more details please contact CoR Working Group on Ukraine secretariat at
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Pasidalyti :
 
Back to top