Darbo grupė Ukrainos klausimais 

​2020 m. balandžio mėn., remiant Rytų partnerystės vietos ir regionų valdžios institucijų konferencijai (CORLEAP), RK biuras įsteigė RK darbo grupę Ukrainos klausimais, skirtą pratęsti ankstesnės specialiosios darbo grupės Ukrainos klausimais, įsteigtos 2015 m., veiklą. Ši darbo grupė siekia teikti tikslinę politinę ir techninę paramą Ukrainos partneriams, kad padėtų jiems visais lygmenimis užtikrinti gerą valdymą, stiprinti vietos demokratiją ir vykdyti decentralizavimo reformą.

Prasidėjus Rusijos karinei invazijai į Ukrainą, darbo grupė ėmė vykdyti savo politinį vaidmenį formuluodama RK atsaką ir remdama mūsų partnerius Ukrainoje šiais itin sunkiais laikais.

RK solidarizuojasi su Ukraina

Informacijos ir paramos centras

Turinys

Tarpusavio bendradarbiavimas

Darbo grupės Ukrainos klausimais veikla bėgant metams kito, pradedant nuo bendro pobūdžio politinių rekomendacijų teikimo dėl konkretesnių projektų, skirtų ugdyti gebėjimus, būtinus viešojo administravimo reformai įgyvendinti. 2018 m. buvo vykdoma tarpusavio bendradarbiavimo iniciatyva, remiama pagal programą U-LEAD. Penkios ES ir Ukrainos partnerių poros rengė projektus vietos ekonominio vystymosi, turizmo, energijos vartojimo efektyvumo, kaimo plėtros ir piliečių dalyvavimo srityse. Paskutiniame 2019 m. vasario 13 d. Briuselyje vykusiame renginyje suinteresuotieji subjektai priėjo išvados, kad bandomojo tarpusavio bendradarbiavimo etapo tikslai buvo pasiekti.

Kitas tarpusavio bendradarbiavimo etapas vyko 2022 m., teikiant paramą pagal Europos Sąjungos kovos su korupcija iniciatyvą (EUACI) ir jos koncepciją „Integrity Cities“. Miestai pasikeitė patirtimi kovos su korupcija ir vietos viešojo administravimo skaidrumo didinimo srityje.

Kokia darbo grupės sudėtis?

Darbo grupę, kuriai vadovauja Aleksandra Dulkiewicz (EPP / PL), sudaro 13 RK narių. Jie posėdžiauja ne mažiau kaip du kartus per metus. Žr. darbo grupės narių sąrašą.

Naujausia informacija

Multimedija

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Žiūrėti daugiau

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontaktiniai duomenys

Išsamesnės informacijos kreipkitės į RK darbo grupės Ukrainos klausimais sekretoriatą.
SupportUkraine@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Pasidalyti:
 
Back to top