Subsidiarumo stebėsenos tinklas 

Subsidiarumo stebėsenos tinklas (SST) buvo sukurtas siekiant sudaryti sąlygas vietos ir regionų valdžios institucijoms ir Sąjungos institucijoms visais politikos ciklo etapais keistis informacija apie įvairių sričių dokumentus ir teisėkūros pasiūlymus, kurie, juos priėmus, turės tiesioginį poveikį šioms institucijoms ir toms politikos sritims, už kurias jos atsakingos.

Subsidiarumo stebėsenos tinklui priklauso teisėkūros galią turintys regionų parlamentai ir vyriausybės, teisėkūros galios neturinčios vietos ir regionų valdžios institucijos ir Europos Sąjungos vietos valdžios institucijų asociacijos. Tinklo veikloje taip pat gali dalyvauti RK nacionalinės delegacijos ir nacionalinių parlamentų rūmai.

Turinys

Misija

  • Sudaryti sąlygas vietos ir regionų valdžios institucijoms aktyviai dalyvauti vykdant subsidiarumo ir proporcingumo principų įgyvendinimo stebėseną.
  • Remti teisėkūros galią turinčius regionus per REGPEX – SST potinklį, kuriame gali dalyvauti teisėkūros galią turinčių regionų parlamentai ir vyriausybės.

Pagrindinė veikla

  • Ankstyvojo perspėjimo sistemos veikimo metu remti teisėkūros galią turinčių regionų parlamentus ir vyriausybes per specialią platformą REGPEX.
  • Didinti informuotumą apie praktinį subsidiarumo principo taikymą ir sudaryti palankesnes sąlygas keistis geriausios praktikos pavyzdžiais.
  • Užtikrinti, kad Regionų komiteto pranešėjai ir nariai gautų visą informaciją, susijusią su subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymu iš reprezentatyvaus vietos ir regionų valdžios institucijų tinklo.
  • Išsiaiškinti, kaip būtų galima kurti geresnius teisės aktus, sumažinti biurokratiją ir siekti, kad ES piliečiai labiau pritartų ES politikai.
  • Palengvinti tarpinstitucinį dialogą dėl subsidiarumo kas dvejus metus rengiant subsidiarumo konferenciją.​​
Pasidalyti:
 
Back to top