Europos Sąjungos regionų ir miestų padėtis 

2022 m. spalio 11 d. 

2022 m. spalio 11 d. Europos regionų komitetas paskelbs ES metinį pranešimą dėl regionų ir miestų padėties, kuriame bus apžvelgtos aktualiausios visos Europos Sąjungos regionų ir miestų problemos. Tai padės pagrįsti ES politikos sprendimus.

Turinys
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, CoR President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Suprasti Europą iš vietos ir regionų perspektyvos

Šiame pranešime, kuris paremtas Europos regionų komiteto užsakytais autentiškais tyrimais, taip pat moksliniais tiriamaisiais darbais, kitų ES institucijų indėliu ir atvirųjų šaltinių dokumentais, pateikiama faktų ir duomenų politikos formuotojams ir atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektais. Pagrindinės išvados ir rekomendacijos bus atkartotos metinėje kalboje apie Europos Sąjungos regionų ir miestų padėtį, kurią 2022 m. spalio mėn. plenarinėje sesijoje skaitys Europos regionų komiteto pirmininkas Vasco Alves Cordeiro.

Šių metų pranešime akcentuojamos aktualiausios ES miestų ir regionų problemos: Rusijos karo prieš Ukrainą ekonominiai ir socialiniai padariniai, ilgalaikis COVID-19 pandemijos poveikis ir būtinas atsigavimas, ekstremalioji klimato padėtis ir energetikos pertvarka, kova su nelygybe ir demokratijos ateitis remiantis Konferencijos dėl Europos ateities išvadomis.

Į pranešimą taip pat bus įtrauktas „Regionų ir vietos barometras“, kuriame pateikiami bendradarbiaujant su IPSOS surengtos išrinktųjų atstovų iš visos Europos apklausos rezultatai.

Metinis regionų ir vietos barometras

 • 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse subnacionaliniu lygmeniu išrinkta daugiau kaip milijonas politikų. Šie vietos politikai atstovauja labai įvairioms rinkėjų grupėms įvairiuose valdžios lygmenyse, įskaitant federalines žemes, regionus, provincijas, grafystes, apskritis ar savivaldybes. Greitoji „Eurobarometro“ apklausa yra svarbi platforma, kurioje ES vietos politikai gali pasidalyti savo nuomonėmis apie Europos iššūkius ir prioritetus.

  Iš atsakymų matyti, kam vietos politikai teiktų pirmenybę ES lygmeniu, kiek jie žino apie ES masto iniciatyvas ir ES finansavimo galimybes, ką jie mano apie Europos ateitį ir kaip reaguoja į nepaprastąją padėtį, susidariusią dėl karo Ukrainoje. 

   Pagrindinės išvados
 • ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė

  Kalbos (23)
  1. български(3.34 MB-PDF)Atsisiųsti
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  2. Čeština(3.6 MB-PDF)Atsisiųsti
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Atsisiųsti
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Atsisiųsti
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Atsisiųsti
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  6. English(3.33 MB-PDF)Atsisiųsti
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  7. español(3.34 MB-PDF)Atsisiųsti
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  8. eesti(3.33 MB-PDF)Atsisiųsti
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  9. suomi(3.49 MB-PDF)Atsisiųsti
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  10. français(3.32 MB-PDF)Atsisiųsti
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  11. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Atsisiųsti
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  12. hrvatski(3.31 MB-PDF)Atsisiųsti
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  13. magyar(3.33 MB-PDF)Atsisiųsti
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  14. italiano(3.33 MB-PDF)Atsisiųsti
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  15. latviešu(3.74 MB-PDF)Atsisiųsti
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  16. Malti(3.71 MB-PDF)Atsisiųsti
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  17. Nederlands(3.59 MB-PDF)Atsisiųsti
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  18. polski(3.49 MB-PDF)Atsisiųsti
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  19. português(3.33 MB-PDF)Atsisiųsti
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  20. română(3.33 MB-PDF)Atsisiųsti
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  21. slovenčina(3.71 MB-PDF)Atsisiųsti
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  22. slovenščina(3.7 MB-PDF)Atsisiųsti
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  23. svenska(3.7 MB-PDF)Atsisiųsti
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.

Multimedija

Regions & Cities move forward the green transition

 

Žiūrėti daugiau

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Ankstesni barometrai

Pasidalyti:
 
Back to top