Plenarinės sesijos  

Europos regionų komitetas (RK) kiekvienais metais surengia po 6 plenarines sesijas. Plenarinės sesijos suburia RK narius (arba pakaitinius narius) iš visų 27​ ES valstybių narių regionų ir miestų.

Joms paprastai pirmininkauja RK pirmininkas; pagrindinis plenarinių sesijų tikslas:

  • balsuoti dėl nuomonių, ataskaitų ir rezoliucijų,
  • kiekvienos kadencijos pradžioje patvirtinti RK politinę programą,
  • išrinkti pirmininką, pirmąjį pirmininko pavaduotoją ir kitus Biuro narius,
  • įsteigti politikos komisijas institucijoje,
  • tvirtinti RK išlaidų ir pajamų sąmatų projektus,
  • peržiūrėti RK Darbo tvarkos taisykles ir dėl jų susitarti.

Atitinkamos RK komisijos vieną savo narį (vadinamą pranešėju) paskiria nuomonės dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projektui parengti; dėl jo balsuojama vienos iš plenarinių sesijų metu. Jei nuomonė surenka balsų daugumą, ji priimama ir perduodama kitoms ES institucijoms.

RK taip pat gali išdėstyti savo poziciją konkrečiu klausimu parengdamas nuomonę savo iniciatyva.

Paskutinė plenarinė sesijaast

Kita plenarinė sesija