Nuomonės  

Europos Komisija konsultuojasi su Europos regionų komitetu (RK) kuo ankstesniame ES teisėkūros proceso etape dėl politikos sričių, kurios daro tiesioginį poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms. RK taip pat gali išdėstyti savo poziciją konkrečiu klausimu parengdamas nuomonę savo iniciatyva.

Demokratija įgyvendinama trimis etapais: svarstymas, projekto rengimas ir balsavimas

  • RK pirmininkas paskiria bylą atitinkamai vidaus komisijai. 
  • Vienas RK narys paskiriamas pranešėju. Pranešėjas parengia nuomonę ir pateikia ją atitinkamos komisijos nariams svarstyti, taisyti ir priimti.
  • Nuomonės projektas pristatomas ir svarstomas kitoje plenarinėje sesijoje.
  • Po to, kai RK nariai plenarinėje sesijoje priima nuomonę, ji išsiunčiama visoms ES institucijoms.

Ieškoti nuomonių

Turinys

Regionų komiteto darbo poveikis ES teisėkūrai

RK politiniu darbu siekiama didinti regionų ir vietos valdžios institucijų įtaką Europoje.

Daugelio nuomonių poveikį galima įvertinti tik praėjus keleriems metams nuo jų priėmimo, t. y. teisėkūros procesui jau pakankamai įsibėgėjus.

Šiuo laikotarpiu rengiamos poveikio ataskaitos. Jas rengiant remiamasi:

  • Europos Komisijos ataskaitomis dėl jos veiksmų, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į RK nuomones,
  • RK poveikio vertinimo lentelėmis, kuriose apibendrinamas politinis nuomonių poveikis Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos dokumentams,
  • RK spaudos tarnybos užfiksuotais žiniasklaidos pranešimais apie nuomones.
  • Komitetas kasmet vidutiniškai suorganizuoja apie 150 susijusių renginių, kad sustiprintų savo nuomonių ir rezoliucijų poveikį ES teisėkūros procesui.​


Dokumentai

Infographics

Annual Reports on the Impact of CoR Opinions

Executive Summaries of CoR Impact Reports

EC's follow-up to CoR opinions

Pasidalyti:
 
Back to top