Plėtros šalys  

RK CIVEX komisija yra iš esmės  atsakinga už Komiteto institucinę poziciją dėl ES plėtros politikos. Siekiant skatinti ES ir plėtros šalių vietos ir regionų valdžios institucijų dialogą ir bendradarbiavimą ir remti jų pasirengimą stojimui į ES buvo sukurtos dviejų tipų institucinės platformos:

 • Jungtiniai konsultaciniai komitetai (JKK)
 • Darbo grupės (DG)

Jungtiniai konsultaciniai komitetai (JKK)

Misijos deklaracija

JKK užtikrina nuoseklų ir stabilų bendradarbiavimą su vietos ir regionų valdžios institucijomis šalyje, siekiančioje įstoti į ES. Vykdydami savo veiklą JKK, be kita ko, prisideda prie:

 • vietos ir regionų atstovų rengimo narystei ES
 • Europos Sąjungos politikos poveikio iš vietos ir regionų perspektyvos įvertinimo
 • tiesioginio abipusio keitimosi informacija apie politinius įvykius šiose šalyse ir ES
 • derybų stebėsenos, daugiausia dėmesio skiriant vietos ir regionų valdžios institucijoms itin svarbioms sritims.

Kaip steigiami JKK?

 • JKK steigiami atitinkamos šalies vyriausybei pateikus prašymą
 • remiantis „Stabilizacijos ir asociacijos susitarimu (SAS)“
 • arba remiantis Europos Sąjungos Tarybos ir šalies kandidatės stabilizacijos ir asociacijos tarybos oficialia deklaracija.
Kas dalyvauja jungtiniuose konsultaciniuose komitetuose?  

 • pusė dalyvių yra atitinkamos šalies vietos ar regiono atstovai;
 • kita pusė yra Regionų komiteto nariai;
 • yra du bendrapirmininkiai, atstovaujantys pirmiau minėtoms kategorijoms.
 Kaip dirba JKK?
 • sprendimai priimami bendrai;
 • kiekvienas jungtinis konsultacinis komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles;
 • jungtiniai konsultaciniai komitetai posėdžiauja du kartus per metus: vieną kartą Briuselyje minint Plėtros dieną ir vieną kartą atitinkamoje šalyje partnerėje.

Juodkalnijos jungtinis konsultacinis komitetas

 • Teisinis pagrindas – 2011 m. birželio 21 d. ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos (SAT) sprendimas

Bendrapirmininkiai

 
 

Nariai

 
0

Šiaurės Makedonijos jungtinis konsultacinis komitetas

 • Teisinis pagrindas – 2007 m. liepos 24 d. ES ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos (SAT) sprendimas

Bendrapirmininkiai

 
 

Nariai

 
 

Serbijos jungtinis konsultacinis komitetas

 • Teisinis pagrindas – 2014 m. ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

Bendrapirmininkiai

 
 

Nariai

 
 

Islandijos jungtinis konsultacinis komitetas

 • Islandijos JKK veikla Islandijos prašymu buvo sustabdyta iškart po jo įsteigimo 2013 m. gegužės mėn.

Darbo grupės (DG)

Vykdydamos savo veiklą darbo grupės, be kita ko, prisideda prie:

 • bendradarbiavimo su vietos ir regionų valdžios institucijomis atitinkamoje šalyje arba kelete šalių stiprinimo
 • Europos Sąjungos politikos poveikio iš vietos ir regionų perspektyvos įvertinimo
 • tiesioginio abipusio keitimosi informacija apie politinius įvykius šiose šalyse ir ES
 • keitimosi gerosios praktikos pavyzdžiais konkrečiose bendradarbiavimo srityse
Kaip steigiamos darbo grupės?
 • Darbo grupės steigiamos RK biuro sprendimu vadovaujantis RK Darbo tvarkos taisyklėmis
Kas dalyvauja darbo grupėse?
 • RK nariai
 • šalių partnerių vietos ir regionų valdžios institucijų atstovai atsižvelgiant į nagrinėjamas temas ir kur rengiamas posėdis

Darbo grupės posėdžiauja du kartus per metus: vieną kartą Briuselyje minint Plėtros dieną ir vieną kartą šalyje partnerėje.

Turkijos darbo grupė

 • Įsteigta 2006 m.

Bendrapirmininkiai

 
 

Nariai

 
 

Vakarų Balkanų darbo grupė

 • Įsteigta 2006 m.
 • Susijusios šalys: Albanija, Bosnija ir Hercegovina bei Kosovas (pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244)

Bendrapirmininkiai

 
 

Nariai

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Nuorodos