ES metinis regionų ir vietos barometras 

2021 m. spalio 12 d. 

House and someone walking in the street
Kaip jūsų regionui sekasi atsigauti po pandemijos? Ar jam naudinga skaitmeninė revoliucija? Kaip jūsų miestas padeda spartinti žaliąją pertvarką? Ką regionų ir vietos politikai mano apie savo santykius su šalies vyriausybe bei ES ir į kokius iššūkius, jų nuomone, ES turėtų sutelkti savo dėmesį? Stebėkite Europos regionų komiteto pirmininko, Centrinės Makedonijos gubernatoriaus Apostoloso Tzitzikosto šių metų pranešimą apie Europos regionų ir miestų padėtį.
Turinys
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Apostolos Tzitzikostas 
Jei „neišmatuosime“ savo regionų ir miestų būklės, negalėsime įvertinti ir Sąjungos būklės. Tik jausdami savo bendruomenių pulsą galėsime nuspręsti, ar ES veiksmai vietoje buvo sėkmingi ir ką ES turėtų daryti, kad padėtų savo žmonėms.

​​Suvokti Europą iš vietos perspektyvos

Pirmininko kalba „ES metinis regionų ir vietos barometras“ (#EURegionalBarometer) remiasi to paties pavadinimo Europos regionų komiteto pranešimu, kuris grindžiamas autentiškais tyrimais, akademine medžiaga ir iš kitų viešųjų šaltinių gauta informacija.

Barometre glaustai nurodomi visos Sąjungos regionams ir miestams kylantys aktualiausi uždaviniai ir padedama rasti ES politinius sprendimus. Be to, tai orientyras Europos regionų komitetui siekti savo 2020–2025 m. politinių tikslų: priartinti Europą prie jos žmonių, kurti atsparias bendruomenes ir propaguoti sanglaudą – į vietos lygmenį orientuotą politiką, kaip vieną iš pagrindinių ES vertybių.

2020 m. Barometre pateikta išsami COVID-19 poveikio visoje Europoje analizė ir įvertintas priešakinėse linijose atliktas vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo atremiant sveikatos ir ekonomikos krizę.

Praėjus pusantrų metų nuo pandemijos pradžios regionai ir miestai dabar stengiasi užtikrinti teisingą ir spartų ekonominį ir socialinį atsigavimą. 2021 m. ES regionų ir vietos barometre (#EURegionalBarometer) iš naujo apžvelgiami plataus spektro klausimai, kurie turės lemiamos reikšmės, kad regionuose ir miestuose dedamos pastangos atsigavimui skatinti būtų sėkmingos: nuo sveikatos iki migracijos, nuo žaliojo kurso iki skaitmeninės pertvarkos ir nuo ekonominės ir socialinės sanglaudos iki Europos demokratijos stiprinimo.

Apklausa „Vietos politikų nuomonė apie Europos ateitį“

Į šių metų ES regionų ir vietos barometrą pirmą kartą įtraukta visų ES 27 valstybių narių vietos ir regionų politikų apklausa. Ši IPSOS atlikta apklausa „Vietos politikų nuomonė apie Europos ateitį“ suteiks reikiamos informacijos persvarstant Europos valdymą, kad jis taptų įtraukesnis ir demokratiškesnis.

Daugiau apie tai​

Ataskaitos

Ankstesni barometrai

Pasidalyti:
 
Back to top