Biuras  
Biuras yra RK narių grupė, kurią galima laikyti RK politine varomąja jėga: jis rengia Komiteto politinę programą ir prižiūri jos įgyvendinimą.

Biuras posėdžiauja prieš kiekvieną plenarinę sesiją, kad koordinuotų plenarinės asamblėjos ir komisijų darbą. Be to, du kartus per metus jis susirenka į neeilinį posėdį toje ES valstybėje narėje, kuri pirmininkauja ES Tarybai.


 

Ar Biuras taip pat turi kadenciją? Kokia jos trukmė?

Biuro, kaip ir pirmininko, kadencija trunka dvejus su puse metų.

Kokia jo sudėtis?

Biuras atspindi politinį pliuralizmą RK. Jį sudaro:

  • pirmininkas,
  • pirmasis pirmininko pavaduotojas,
  • 27 kiti pirmininko pavaduotojai (po vieną iš kiekvienos valstybės narės),
  • 26 kiti nariai,
  • frakcijų pirmininkai.

Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija ir Ispanija turi po 3 narius; Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Danija, Suomija, Graikija, Vengrija, Airija, Lietuva, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, Slovakija ir Švedija turi po du narius. Kipras, Estija, Latvija, Liuksemburgas, Malta ir Slovėnija – po vieną narį.

Kokios yra Biuro užduotys?

Pagrindinė Biuro užduotis yra parengti RK politinę programą ir stebėti jos įgyvendinimą, taip pat koordinuoti plenarinės asamblėjos ir komisijų darbą.

Share: