Biuras  

Biuras yra RK narių grupė, kurią galima laikyti RK politine varomąja jėga: jis rengia Komiteto politinę programą ir prižiūri jos įgyvendinimą.

Biuras posėdžiauja prieš kiekvieną plenarinę sesiją, kad koordinuotų plenarinės asamblėjos ir komisijų darbą. Be to, du kartus per metus jis susirenka į neeilinį posėdį toje ES valstybėje narėje, kuri pirmininkauja ES Tarybai.

Turinys

​Ar Biu​ras taip pat turi kadenciją? Kokia jos trukmė?

Biuro, kaip ir pirmininko, kadencija trunka dvejus su puse metų.​

Kokia jo sudėtis?

Biuras atspindi politinį pliuralizmą RK. Jį sudaro:
  • pirmininkas,
  • pirmasis pirmininko pavaduotojas,
  • 27 kiti pirmininko pavaduotojai (po vieną iš kiekvienos valstybės narės),
  • 26 kiti nariai,
  • frakcijų pirmininkai.
Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija ir Ispanija turi po 3 narius; Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Danija, Suomija, Graikija, Vengrija, Airija, Lietuva, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, Slovakija ir Švedija turi po du narius. Kipras, Estija, Latvija, Liuksemburgas, Malta ir Slovėnija – po vieną narį.​


Kokios yra Biuro užduotys?

Pagrindinė Biuro užduotis yra parengti RK politinę programą ir stebėti jos įgyvendinimą, taip pat koordinuoti plenarinės asamblėjos ir komisijų darbą.​


Dokumentai

Pasidalyti:
 
Back to top