Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES turi remti kiekvieną regioną, miestą ir kaimą, kad iki 2050 m. transporto tarša būtų nulinė  

ES paskatos pereiti prie alternatyvių mažataršių kuro rūšių yra itin svarbios lenktyniaujant su klimato kaita, tačiau tokia pertvarka turi būti teisinga

Europos regionų komitetas (RK) įspėja, kad gali sumažėti ES vietos ir regionų vadovų parama įgyvendinant Europos žaliąjį kursą, jei pereinant prie tvarios ateities nuošalyje liks pagrindiniai vietos ekonomikos sektoriai. Plenarinės sesijos diskusijoje dėl transporto ateities ir savo nuomonėje dėl lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO 2 normų sugriežtinimo ir alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo RK nariai ypač pabrėžė, kad būtina laikytis vienodo požiūrio į miestus ir kaimo vietoves.

Diskusijoje, kurioje dalyvavo už transportą atsakinga Europos Komisijos narė Adina Vălean , vietos ir regionų vadovai pareiškė, kad reikia remti visus regionus ir miestus, plėtojančius darnesnį transportą, kuris yra esminis veiksnys, kad iki 2050 m. ES įvykdytų savo teisinį įsipareigojimą pasiekti poveikio klimatui neutralumo tikslą. Diskusijos dalyviai daugiausia dėmesio skyrė klausimui, kaip užtikrinti darnesnį transportą atsižvelgiant į ES žaliojo kurso tikslą iki 2050 m. 90 proc. sumažinti dėl transporto susidarančią taršą. Visapusiškai remdami Komisijos pasiūlymus dėl taršos mažinimo, regionai ir miestai pabrėžė, kad būtinas teisingas ir vienodas požiūris, ypač miesto teritorijų ir kaimo vietovių atžvilgiu, nes Europos Komisija siūlo daug lėšų investuoti į įkrovimo prieigą ir degalų pildymo punktus taip skatinant pereiti prie elektromobilumo arba darnaus judumo.

Europos regionų komiteto pirmininko ir Graikijos Centrinės Makedonijos regiono gubernatoriaus Apostoloso Tzitzikosto teigimu: „Mūsų transporto sistema turi būti visiškai nepriklausoma nuo iškastinio kuro, ir tai pasiekti yra įmanoma, jei bus patenkinti kiekvieno regiono, miesto ir kaimo poreikiai. Visi valdžios lygmenys turi susiburti ir remdamiesi nacionaliniais ekonomikos planais drauge investuoti, o ES turi prisidėti specialiai vietos ir regionų valdžios institucijoms skirtu bendru finansavimu. Nemažai regionų yra priklausomi nuo automobilių pramonės, todėl spartinant žaliąją pertvarką reikia investuoti į vietos darbo jėgos perkvalifikavimą. Europos perėjimą prie ekologiško judumo reikia laikyti ne valdžiai, pramonei ir žmonėms primetama prievole, o atsiveriančia galimybe.“

Už transportą atsakinga Komisijos narė Adina Vălean kalbėjo: „Iki 2030 m. tikimės ES keliuose išvysti ne mažiau kaip 30 mln. elektra varomų automobilių, palyginti su dabartiniu maždaug 1 mln. Tačiau infrastruktūra turi atitikti paklausą. Mūsų pasiūlyme dėl Reglamento dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros pasirinktas rinka grindžiamas požiūris, užtikrinantis įkrovimo prieigą ir degalų pildymo punktus, kurie būtini šiai paklausai patenkinti ir paskatinti, kad dar daugiau asmenų ir įmonių rinktųsi elektra ar vandenilio kuro elementais varomas transporto priemones. Nuvažiuojamu atstumu grindžiami tikslai leis vairuotojams keliauti po visą Sąjungą nebijant pritrūkti degalų, o transporto priemonių parko tikslai padės užtikrinti pakankamą įkrovimo prieigą, kartu leidžiant valstybėms narėms ir regionams pasirinkti tam skirtas vietas.“

RK nuomonėje dėl lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO 2  normų sugriežtinimo ir alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo raginama sukurti Europos bendro finansavimo mechanizmą, kuris leistų kiekvienam regionui atnaujinti savo infrastruktūrą pereinant prie ekologiškesnių degalų ir paskatinti tvaresnių transporto priemonių paklausą. Tačiau RK pabrėžė, kad reikia labiau integruoto požiūrio į planavimą, visų pirma siekiant veiksmingiau sujungti miesto ir kaimo vietoves. Dar vienas labai svarbus klausimas – alternatyviųjų degalų prieinamumas visoje ES, ypač kaimo ir atokiose vietovėse, kuriose trūksta būtinos infrastruktūros. 2020 m. 70 proc. visų elektromobilių įkrovimo punktų teko vos trims Europos šalims  – Nyderlandams, Prancūzijai ir Vokietijai. Tokia padėtis ir tai, kad kituose ES regionuose, visų pirma Vidurio ir Rytų Europoje, galima lengviau įsigyti taršesnių transporto priemonių, didina nelygybę.

Kudžyro meras ir šios nuomonės pranešėjas Adrian Teban (RO / EPP) pažymėjo: „Europoje reikia teisingos pertvarkos mechanizmo, kad nuo automobilių pramonės priklausomi regionai susidorotų su permainomis šiame sektoriuje, o naujoji alternatyviais degalais grindžiama darnaus judumo sistema būtų įperkama ir prieinama visiems gyventojams ir nė vienas regionas nebūtų paliktas nuošalyje.“

RK nariai pabrėžė, kad būtina išanalizuoti ekonominį perėjimo prie netaršių kelių transporto priemonių poveikį regionams siekiant užtikrinti ES paramą teisingai pertvarkai kiekviename regione. Šiuo metu RK kuria regionų aljansą teisingai ir vienodai pertvarkai užtikrinti visų pirma tuose regionuose, kuriuose didelė vietos ekonomikos dalis tenka automobilių pramonei.

Bendrosios aplinkybės

Europos regionų komitetas pradėjo vykdyti kampaniją „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ , siekdamas užtikrinti teisingą perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui visuose Europos miestuose ir regionuose. Šios iniciatyvos tikslas – įgyvendinant Europos žaliąjį kursą dėmesį sutelkti į regionus ir miestus, kad vietos ir regionų vadovai galėtų imtis su klimato kaita susijusių veiksmų ir vietos bendruomenės visoje Europos Sąjungoje aktyviau įgyvendintų ES finansuojamus tvarius projektus.

Kontaktinis asmuo

Theresa Sostmann

Tel.: +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023