Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Miestai ir regionai turi patvirtinti smurto prieš moteris ir mergaites visiško netoleravimo politiką  

Tarptautinę smurto prieš moteris panaikinimo dieną vietos ir regionų vadovai ragina imtis teisėkūros priemonių ir skirti pakankamai išteklių smurto prieš moteris prevencijai ir kovai su juo

Lapkričio 25 d., trečiadienis, yra Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena . Šia proga Europos regionų komitetas (RK) pakartojo savo raginimą ES lygmeniu patvirtinti teisėkūros priemones, kad būtų užkirstas kelias visų formų smurtui prieš moteris ir mergaites ir su juo kovojama. Jungtinių Tautų duomenų bazės duomenimis, iki 2020 m. rugsėjo mėn. 48 šalys į savo atsako į COVID-19 grėsmę planus įtraukė smurto prieš moteris ir mergaites prevenciją ir reagavimą į jį, o 121 šalis patvirtino priemones, kuriomis siekiama stiprinti nuo smurto nukentėjusioms moterims skirtas paslaugas pasaulinės krizės metu.

SEDEC komisijos pirmininkė Anne Karjalainen (FI/PES) savo RK SEDEC komisijos nariams skirtoje įžanginėje kalboje teigė: „Šiandien yra Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena. Smurtas prieš moteris yra vienas labiausiai paplitusių, nuolatinių ir niokojančių žmogaus teisių pažeidimų visame pasaulyje. Šią ypač ypatingą dieną raginu Jus, kaip vietos ir regionų politikus, išlikti labai budriems ir nepamiršti, kad apie smurtą prieš moteris dažniausiai nepranešama dėl jo nebaudžiamumo, nutylėjimo, stigmatizavimo ir gėdos. Vienintelis būdas žengti pirmyn – patvirtinti smurto prieš moteris ir mergaites visiško netoleravimo politiką.“

Viena iš trijų moterų ir mergaičių per savo gyvenimą patiria fizinę ar seksualinę prievartą, po 137 moteris kasdien žūsta nuo savo šeimos nario rankos, o viena iš 10 moterų Europos Sąjungoje nuo 15 metų yra patyrusios priekabiavimą kibernetinėje erdvėje ir 71 proc. visų prekybos žmonėmis aukų pasaulyje yra moterys ir mergaitės.

Nuo COVID-19 protrūkio pradžios iš šioje srityje dirbančių specialistų gauti nauji duomenys ir pranešimai parodė, kad suintensyvėjo visų rūšių smurtas prieš moteris ir mergaites. Anne Karjalainen pabrėžė: „Praėjus 25 metams nuo Pekino deklaracijos priėmimo matome, kad moterų teisės vis dar puolamos visame pasaulyje, taip pat ir Europos Sąjungoje, – nuo lytinių ir reprodukcinių teisių iki profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros ir nuo teisės protestuoti iki ekonominio ir politinio įgalinimo. Mes, Europos regionų komitetas, griežtai smerkiame šiuos moterų teisių pažeidimus ir bendradarbiausime su vietos ir regionų valdžios institucijomis siekdami užtikrinti, kad šios teisės būtų ginamos ir stiprinamos visoje ES.“

Nors COVID-19 ir izoliavimo priemonės stabdo koronaviruso plitimą, tačiau dėl jų suintensyvėjo smurtas prieš moteris, ypač smurtas šeimoje – kai kuriose šalyse skambučių į pagalbos liniją skaičius išaugo penkis kartus. Spalio 12 d. pristatytame RK 2020 m. barometre regionų ir vietos barometre atkreipiamas dėmesys į tai, kad karantino metu pranešta apie daugiau smurto šeimoje atvejų, nors dar kol kas nesurinkta palyginamų ES masto duomenų. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Lietuvoje, smurto namuose atvejų per trijų savaičių karantino laikotarpį padaugėjo 20 proc. Ispanijoje skubiosios pagalbos dėl smurto namuose telefono linija per pirmąsias dvi karantino savaites sulaukė 18 proc. daugiau skambučių. Ispanijos regionų valdžios institucijos pradėjo taikyti bendras veiksmų gaires, skirtas namuose smurtą dėl lyties patiriančioms moterims . Amsterdamo miestas, derindamas veiksmus su nacionaline vyriausybe, sukūrė sistemą, pagal kurią smurto namuose aukos galėjo susisiekti su savo vaistine, naudodamosi slaptažodžiu „19-ta kaukė“.

La Riochos autonominio regiono pirmininkė ir RK pranešėja ES lyčių lygybės strategijos klausimu Concha Andreu (ES/PES) sakė: „Šių metų Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena yra niūresnė, nes dėl COVID-19 krizės paskelbto karantino susiduriame su sunkesniais smurto dėl lyties atvejais. Vietos ir regionų valdžios institucijoms reikia skubiai skirti pakankamai išteklių, kad jos galėtų veiksmingai padėti aukoms per atitinkamas paramos tarnybas. Be to, jos turi būti struktūriškai įtrauktos į ES smurto dėl lyties ir smurto šeimoje prevencijos tinklą, kuris bus sukurtas pagal Lyčių lygybės strategiją.“

RK nuomonėje dėl Lyčių lygybės strategijos Komisija raginama patvirtinti teisėkūros priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir su juo kovoti; šios priemonės turėtų būti nuoseklios ir papildyti tarptautinius ir valstybių narių teisės aktus, kuriomis būtų naikinamas visų formų smurtas, įskaitant smurtą internete ir smurtą, susijusį su garbės klausimais. Joje Europos Komisija primygtinai raginama į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 83 straipsnyje nurodytus vadinamuosius „euronusikaltimus“ įtraukti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites“, – pridūrė C. Andreu.

Bendroji informacija

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja lapkričio 25 d. paskelbė Tarptautine smurto prieš moteris panaikinimo diena (Rezoliucija 54/134). Šios dienos tikslas – didinti informuotumą apie tai, kad visame pasaulyje moterys yra prievartaujamos, patiria smurtą šeimoje ir kitų formų smurtą. 2014 m. oficiali JT Generalinio Sekretoriaus kampanijos UNiTE „Panaikinti smurtą prieš moteris“ tema yra Oranžinė kaimyn ystė (Orange your Neighbourhood). 2018 m. oficiali tema buvo „Orange the World: #HearMeToo“, 2019 m. „Oranžinis pasaulis: kartų lygybė prieš smurtą“ . Šių metų Tarptautinės smurto prieš moteris panaikinimo dienos šūkis „Oranžinis pasaulis: finansuokite, reaguokite, užkirskite kelią, rinkite!“. Kaip ir ankstesniais metais, šių metų Tarptautinė diena bus skirta pažymėti 16 dienų kampaniją , kuri baigsis 2020 m. gruodžio 10 d., t. y. Tarptautine žmogaus teisių diena.

Kontaktiniai asmenys

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023