Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos žaliasis kursas: ‎ pradeda veikti suinteresuotųjų subjektų platforma nulinės taršos tikslui įgyvendinti  

Šiandien pirmą kartą susitiko Nulinės vandens, oro ir dirvožemio taršos veiksmų plane paskelbta suinteresuotųjų subjektų platforma nulinės taršos tikslui įgyvendinti. Jos nariai pradės rengti 2022–2024 m. darbo programą, skirtą veiksmų plano įgyvendinimui remti. Ši platforma įsteigta bendra Europos Komisijos ir Europos regionų komiteto iniciatyva.

„Tarša visame pasaulyje yra pagrindinė su aplinka susijusi ligų ir ankstyvų mirčių priežastis ir daro poveikį mūsų klimatui, ekosistemoms, apstatytai aplinkai ir vietos ekonomikai, – pasakė Europos regionų komiteto pirmininkas ir Graikijos Centrinės Makedonijos regiono gubernatorius Apostolos Tzitzikostas . – Tarša nesustoja pasienyje ir kenkia mūsų vietos bendruomenių sveikatai ir gerovei. Bendrai pirmininkaudami šiai suinteresuotųjų subjektų platformai nulinės taršos tikslui įgyvendinti esame įsipareigoję užtikrinti, kad ES padėtų kiekvienam miestui, regionui ir kaimui. Europos vietos ir regionų valdžios institucijos imasi veiksmų, kad apsaugotų savo žmones ir aplinką, tačiau dabar joms reikia tiesioginės techninės ir finansinės ES paramos, kad būtų paspartintos mūsų pastangos užtikrinti nulinę taršą.“

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Virginijus Sinkevičius pridūrė: „Suinteresuotųjų subjektų platformai nulinės taršos tikslui įgyvendinti tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant mūsų veiksmų planą. Mums prieš akis – daug darbo. Kviečiame visus susijusius suinteresuotuosius subjektus plėtoti gerąją patirtį ir ja dalytis, taip pat siekti sinergijos su kitomis atitinkamomis iniciatyvomis – Europos klimato paktu, Žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų platforma ar daugeliu kitų.“

Suinteresuotųjų subjektų platforma nulinės taršos tikslui įgyvendinti padės siekti pavyzdinių iniciatyvų ir veiksmų, išdėstytų Nulinės taršos veiksmų plane:

Bendroji informacija

Suinteresuotųjų subjektų platforma nulinės taršos tikslui pasiekti siekia veiksmingai integruoti nulinės taršos darbotvarkę ir ES nulinės taršos veiksmų plano įgyvendinimą. Joje dalyvaus įvairių politikos sričių, pavyzdžiui, sveikatos, žemės ūkio, mokslinių tyrimų ir inovacijų, transporto, skaitmeninimo ir aplinkos, suinteresuotieji subjektai ir ekspertai. Platformos tikslas – užtikrinti bendrą atsakomybę, skatinti bendradarbiavimą ir propaguoti integruotus sprendimus, kad būtų kuo labiau padidinta sinergija su priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir ekonomikos gaivinimo po COVID-19 veiksmais. Ši platforma įsteigta bendra Europos Komisijos ir Europos regionų komiteto (RK) iniciatyva.

Daugiau kaip 100 ES miestų vis dar neatitinka ES oro kokybės standartų. Remiantis naujausiais Europos aplinkos agentūros skaičiavimais , 2019 m. dėl taršos smulkiomis kietosiomis dalelėmis poveikio Europos Sąjungoje pirma laiko mirė 307 000 žmonių. Jei visos ES valstybės narės būtų pasiekusios PSO naują 5 µg/m³ oro kokybės rekomenduojamą lygį, būtų buvę galima išvengti bent 58 proc. (t. y. 178 000) šių mirčių.

Vandens srityje septynios ES sostinės neatitinka minimalių vandens kokybės reikalavimų. Norint užtikrinti tinkamą nuotekų valymą, ateinančiais metais reikės daugiau kaip 200 mlrd. EUR investicijų ( Europos Komisija ).

Kontaktinis asmuo:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

David.Crous@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023