Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES regionai ir miestai nori glaudesnių ryšių su Jungtinės Karalystės decentralizuotomis administracijomis ir vietos valdžios institucijomis  

Europos regionų komitetas ragina įgyvendinant Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą labiau pripažinti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Maroš Šefčovič palankiai įvertino Regionų komiteto ir jo narių siekį bendradarbiauti su Jungtine Karalyste vietos ir regionų lygmeniu, neperžengiant Jungtinės Karalystės vyriausybės pasirinkto „Brexit’o“ ribų.

Komisijos narys Maroš Šefčovič, prižiūrintis 2021 m. įsigaliojusio ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimą, kalbėjo balandžio 27 d. Europos regionų komiteto (RK) plenarinėje sesijoje. Vėliau RK nariai priėmė nuomonę, kurioje ES raginama prekybos ir bendradarbiavimo susitarime spręsti „teritorinės įžvalgos“ trūkumo klausimą įtraukiant vietos ir regionų valdžios institucijas į susitarimo stebėseną, taip pat RK ir JK ryšių grupę pripažinti oficialiu subnacionaliniu ES ir JK vietos ir regionų valdžios institucijų atstovu. Rekomendacijose ES taip pat raginama numatyti papildomų lėšų, be 5,4 mlrd. EUR, jau skirtų remti regionus, kuriuos labiausiai paveikė prekybos sutrikdymai dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES.

Komisijos narys Maroš Šefčovič pasakė: „Nors Komitetas neatlieka oficialaus vaidmens ES tarptautinių susitarimų klausimais, Komisija visada gali išklausyti regionų nuomonę. Tikimės, kad ir toliau reguliariai susitiksime diskusijoms su RK ir JK ryšių grupe, su kuria bendradarbiavome pastaruosius dvejus metus, siekdami pažangos prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo srityje. Jau stengiamės paremti labiausiai nuo „Brexit’o“ nukentėjusius asmenis ir įmones. Pavyzdžiui, PEACE PLUS iniciatyva padeda visoje Šiaurės Airijoje ir pasienio grafystėse finansuoti projektus, kuriais siekiama sutaikyti bendruomenes ir prisidėti prie taikos. Kartu su Airijos ir Jungtinės Karalystės bendru finansavimu PEACE PLUS iniciatyvos lėšos sudarys daugiau kaip 1 mlrd. EUR.“

Europos regionų komiteto pirmininkas ir Centrinės Makedonijos regiono gubernatoriusApostolos Tzitzikostas(EL / EPP) pažymėjo: „Nepaisant „Brexit’o“, ES ir JK ryšiai išlieka tvirti, kaip ir noras išlaikyti ir toliau plėtoti santykius abipusio intereso srityse, pavyzdžiui, reaguojant į kritinę klimato padėtį ir siekiant darnaus vystymosi tikslus įgyvendinti vietos lygmeniu. Europos vietos ir regionų valdžios institucijos nori išsakyti savo nuomonę ES ir JK partnerystės taryboje. Suprantame, kad dėl vidaus politinių priežasčių Jungtinė Karalystė neužtikrino galimybių atlikti vaidmenį vietos demokratijai Jungtinėje partnerystės taryboje ir dėl to apgailestaujame, todėl raginame Europos Komisiją ištaisyti šią padėtį organizuojant struktūruotas konsultacijas su vietos ir regionų valdžios institucijomis per Europos regionų komitetą visais atvejais, kai sprendžiamas teritorinio poveikio klausimas.“

Klonmelio rajono meras, Airijos delegacijos RK vadovas ir nuomonės ES ir Jungtinės Karalystės santykių stiprinimas subnacionaliniu lygmeniu ir Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES teritorinio poveikio ištaisymas pranešėjas Michael Murphy (IE / EPP) pabrėžė: „Brexit’as turės neigiamą poveikį teritoriniam bendradarbiavimui, kuris per dešimtmečius padėjo sukurti puikius Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės miestų ir regionų santykius. Raginame Europos Komisiją ir Jungtinės Karalystės vyriausybę įgyvendinant Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą RK ir JK ryšių grupę pripažinti oficialiu subnacionalinio lygmens atstovu. Žinome, kad miestai ir regionai ir toliau ieško naujų būdų palaikyti ir plėtoti santykius, ir tai patvirtina mainų programos, dvišalis bendradarbiavimas, kuriami ES tinklai ir asociacijos. Šie santykiai reikalingi siekiant spręsti bendrus klausimus, kurie nepaiso sienų, pavyzdžiui, propaguojant kultūrą, tvarų jūrų valdymą ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą vietos ir regionų lygmeniu. Labai norėtume, kad šis bendradarbiavimas būtų tęsiamas.“

Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezerve buvo atidėta 5,4 mlrd. EUR prekybos nuostoliams ir poveikiui jūrų pasienio regionams bei žuvininkystei padengti. RK nuomonėje, kurią parengė Komiteto narys Michael Murphy, raginama didinti rezervą, pratęsti tinkamumo finansuoti laikotarpį ir įvertinti poveikį konkretiems sektoriams ir regionams. Neseniai RK užsakymu atliktame tyrime Nauji ES ir JK prekybos ir ekonominiai santykiai. Poveikis regionams ir miestams daroma išvada, kad „Brexit’o“ poveikis „asimetriškas“, bet taip pat teigiama, kad „beveik visi ES regionai patiria poveikį bent viename svarbiausių su JK susijusių ES specializacijos sektorių“.

Kontaktinis asmuo

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023