Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos regionų komitetas, Europos Komisija ir Europos Parlamentas, siekdami priartinti Europą prie gyventojų, išrinktų vietos savivaldos atstovų padedami pradeda bendrus projektus  

Bendras pareiškimas, kurį pasirašė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja, už demokratiją ir demografiją atsakinga Komisijos narė Dubravka Šuica, Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas ir bandomojo projekto „Kuriame Europą su vietos savivalda“ iniciatorius,
Europos Parlamento narys Domènec Ruiz Devesa

Palankiai vertiname Konferencijos dėl Europos ateities rezultatus, ypač raginimus sukurti išrinktų vietos savivaldos atstovų sistemą, kuri padėtų priartinti Europą prie jos regionuose, miestuose ir kaimuose gyvenančių žmonių ir sustiprinti Europos demokratiją.

Europos Komisija, Europos regionų komitetas ir Europos Parlamentas glaudžiai bendradarbiaudami siekia bendro tikslo – vietos lygmeniu išrinktus atstovus jų vietovėse įtraukti į informavimą ES klausimais. Atsižvelgdamas į tai, Europos Parlamentas pasiūlė projektą „Kuriame Europą su vietos savivalda“, kurį įgyvendins Europos Komisija. Tai papildo 2021 m. įsteigtą Regionų komiteto už ES reikalus atsakingų vietos ir regionų tarybų narių tinklą, kuris aktyviai prisideda prie RK veiklos, vietos ir regionų tarybose rengdamas su ES susijusius renginius ir organizuodamas vietos diskusijas su piliečiais.

Šiandien, paskelbus kvietimą teikti paraiškas dėl dalyvavimo iniciatyvoje „Kuriame Europą su vietos savivalda“, susitariame bendradarbiauti siekdami užtikrinti, kad šios iniciatyvos vyktų kuo sklandžiau ir būtų įgyvendinamos kaip koordinuotas ES projektas. Komitetas užtikrins, kad apie šį kvietimą teikti paraiškas būtų informuotas jo sukurtas už ES reikalus atsakingų tarybų narių tinklas. Komitetas bandomojo projekto dalyvius įtrauks į specialią teminių informacinių susitikimų ir internetinių renginių programą. Komisija savo atsakymuose suinteresuotiesiems subjektams panaudos regionų ir vietos valdžios institucijų vardu priimtą medžiagą. Vietos lygmeniu išrinktiems atstovams, priklausantiems tinklo „Kuriame Europą su vietos savivalda“ ir (arba) RK tinklui, pagalbinė medžiaga bus teikiama gimtąja kalba, kad jie galėtų sklandžiai komunikuoti su piliečiais ir vietos žiniasklaida. Tokiu būdų jie padės didinti informuotumą apie ES.

Kontaktiniai duomenys

Pressecdr@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023