Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos žaliasis kursas yra mūsų ekonominio ir socialinio atsigavimo planas  

Didžiausias Europos regionų komiteto (RK) Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisijos (ENVE) prioritetas yra užtikrinti, kad atsigavimo po COVID-19 strategija remtųsi žaliuoju kursu. Šiandienos vaizdo konferencijos posėdyje Komisijos narys Virginijus Sinkevičius su ENVE komisijos nariais diskutavo apie būtinybę siekti ekologiško ekonomikos atsigavimo. Diskusijas vedė ENVE komisijos pirmininkas, Sevilijos meras Juan Espadas. Birželio 15 d. RK pradeda veikti Žaliojo kurso darbo grupė, kuri sieks užtikrinti, kad ES gaivinimo priemonės būtų vykdomos vietos lygmeniu ir pritaikytos kiekvienam regionui.

Pradėdamas diskusiją ENVE komisijos pirmininkas, Sevilijos meras J. Espadas (ES / PES) pareiškė: „Europos žaliasis kursas yra mūsų ekonominio ir socialinio atsigavimo, kuris taip pat turi būti ir žaliasis atsigavimas, planas. Europos Sąjungos institucijos gali pasikliauti, kad regionai ir miestai bus aktyvūs, nes mes galime pasiūlyti strategijas, kaip geriau paremti visuomenę ir labiausiai nukentėjusiuosius. Kad įveiktume šią krizę, turime sutelkti pastangas į rytdienos pasaulio kūrimą visais lygmenimis, todėl ypač dėkoju Komisijos nariui V. Sinkevičiui už šiandieną įvykusį jo dialogą su mumis ir jo pasirengimą stiprinti mūsų bendradarbiavimą.“

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys V. Sinkevičius pareiškė: „Tai, kaip mes šiandien projektuosime savo atsigavimą, nulems mūsų ateitį daugelį dešimtmečių į priekį. Neturėtume leisti, kad šiandienos krizė sužlugdytų mūsų žaliąją pertvarką. Žaliasis kursas yra labai svarbus siekiant platesnių ES ekonomikos gaivinimo plano tikslų. Europos žaliojo kurso investicijų planas ir Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų būti „Žaliojo Maršalo plano“ kertiniai akmenys. Žiedinė ekonomika, nulinė tarša, biologinė įvairovė ir tvarus maistas yra tos sritys, kurios yra ypač svarbios žaliajam atsigavimui. Europos regionų komitetas visada buvo svarbus partneris ir jungtis tarp ES ir jos vietos ir regionų valdžios institucijų. Tik bendradarbiaudami su regionų ir vietos valdžios institucijomis pasieksime, kad ši pertvarka būtų sėkminga.“

Nariai aptarė šiuos nuomonių projektus:

ENVE komisijos nariai paskyrė Toskanos regiono pirmininką  Enrico Rossi (IT / PES) būsimos nuomonės dėl ES iniciatyvos „Renovacijos banga“, skirtos Europos pastatų energiniam naudingumui pagerinti, pranešėju.

Kitą pirmadienį, birželio 15 d. įvyks pirmasis Europos regionų komiteto Žaliojo kurso darbo grupės posėdis. Grupės paskirtis ir svarbiausias tikslas yra užtikrinti, kad ES bendroji politika, kuria siekiama neutralaus poveikio klimatui, būtų vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su ES miestais ir regionais, užtikrinant, kad žaliasis kursas pasiektų vietos lygmenį ir būtų pritaikytas kiekvienam regionui.

Bendroji informacija

Visus 2020 m. birželio 8 d. ENVE komisijos posėdžio dokumentus rasite spustelėję čia .

Čia galite perskaityti naujausią ENVE komisijos informacinį biuletenį ENVOY.

Kontaktiniai asmuo

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023