Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos žaliasis kursas apibrėžia naujus miestų ir regionų prioritetus  
Dėl visuotinio atšilimo augant su klimatu susijusioms problemoms naujai sudaryta ENVE komisija daugiausia dėmesio skirs žaliojo kurso teikiamoms galimybėms

Vasario 27 d. Sevilijos meras Juan Espadas (ES / PES) pirmą Europos regionų komiteto (RK) Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisijos (ENVE) posėdį vedė būdamas šios komisijos pirmininku. Europos žaliasis kursas yra svarbiausias šios naujos kadencijos komisijos prioritetas. Būsimose ENVE komisijos nuomonėse bus nagrinėjami vandens, švaraus oro, vandenilio ir biologinės įvairovės klausimai. Paskirti nauji nuomonių „Europos klimato teisė“, „Klimato paktas“ ir „Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ pranešėjai.

2-asis ENVE komisijos posėdis prasidėjo diskusijomis dėl žaliojo kurso. ENVE komisijos pirmininkas ir Sevilijos meras Juan Espadas (ES / PES) teigė: „ Europos žaliasis kursas yra ir didelis iššūkis, ir puiki galimybė, kuria privalome pasinaudoti. Turime stiprinti partnerystę su Europos Parlamentu, kad miestų ir regionų balsas rengiant būsimas teisėkūros ir politines reformas skambėtų tvirčiau. Privalome aktyviai užtikrinti, kad žaliasis kursas duotų konkrečios naudos mūsų piliečiams kuriant naujas darbo vietas, užtikrinant geresnę oro kokybę, įperkamą energiją ir švaraus judumo sprendimus visiems. Kaip vietos ir regionų atstovai turime įsipareigoti siekti ir užtikrinti, kad ekologinė pertvarka būtų visiems naudingas pokytis.“

EP narys Pierre Larrouturou pabrėžė, kad reikia „ didinti turimus finansinius išteklius, nes tai vienintelis būdas užtikrinti sėkmingą pertvarką, kurios siekiama žaliuoju kursu“. Europos Parlamento pagrindinis pranešėjas dėl 2021 m. biudžeto rekomendavo parengti skaidrumo taisykles siekiant užtikrinti, kad bankai ir draudimo bendrovės palaipsniui atsisakytų investicijų į iškastinį kurą. „Galime tai pasiekti, tačiau dabar turime sudaryti aiškų tvarkaraštį“.

RK pranešėjas dėl Teisingos pertvarkos fondo (TPF) Vojko Obersnel (HR / PES) priminė, kad „ jei ES iš tiesų pasiryžusi iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, mums reikia tinkamo finansavimo, kuris neturi būti teikiamas iš sanglaudos politikos lėšų. Augančio populizmo laikais negalime leisti, kad Teisingos pertvarkos fondas būtų supriešinamas su Europos socialiniu fondu. Negalime aiškinti piliečiams, kad vieno regiono darbo rinkos programos turi būti mažinamos siekiant paremti kito regiono perėjimą prie žaliosios ekonomikos. Šiam naujam fondui reikia papildomo finansavimo. Šis iššūkis yra ES patikimumo išbandymas.“ Pranešėjo Vojko Obersnelo nuomonė turi būti priimta 2020 m. kovo 25–26 d. vyksiančioje kitoje plenarinėje sesijoje.

Nariai aptarė ir šias būsimas nuomones:

Vandenilis . Veiksmų plano dėl švaraus vandenilio rengimas – vietos ir regionų valdžios institucijų indėlis siekiant neutralaus poveikio klimatui Europos , pranešėja Birgit Honé (DE / PES). „Būtina skubiai parengti Europos žaliojo vandenilio strategiją ir ES sistemą, kuria būtų skatinama kurti stiprią vandenilio ekonomiką. Šis energijos šaltinis suteikia daug galimybių inovacijoms, vertės kūrimui ir užimtumui daugelyje ES regionų ir yra svarbus elementas siekiant žaliojo kurso tikslo mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir neutralizuoti poveikį klimatui “, – sakė Žemutinės Saksonijos federacinių ir Europos reikalų bei regioninės plėtros ministrė. Nuomonė turi būti priimta 2020 m. gegužės 13–14 d. plenarinėje sesijoje.

Vanduo . Nuomonė „Vandens pagrindų direktyvos ir Potvynių direktyvos tinkamumo patikra“ , pranešėjas Piotr Całbecki (PL / EPP). „Turime naudoti inovatyvias vandentvarkos priemones, grindžiamas moksliniais tyrimais, tarpdalykiniais moksliniais ir gamtiniais sprendimais. Šios nuomonės tikslas – pateikti konkrečių pasiūlymų, kaip patobulinti ir supaprastinti teisės aktus, kartu keliant vandens kokybės standartus mūsų regionuose “, – sakė Kujavijos Pamario vaivadijos vadovas. Nuomonė bus priimta 2020 m. gegužės 13–14 d. plenarinėje sesijoje.

Švarus oras . „ Prasta oro kokybė yra ankstyvų mirčių ir lėtinių kvėpavimo sutrikimų priežastis, ji spartina biologinės įvairovės nykimą ir daro neigiamą poveikį kultūros paveldui. Realų poveikį gerinant oro kokybę mūsų piliečiams galime daryti tik įgyvendindami ES fondų remiamas vietos ir regionų iniciatyvas ir inovatyvius projektus ,“– teigė Tahitótfalu tarybos narys ir nuomonės „ES švaraus oro politikos ateitis atsižvelgiant į nulinės taršos tikslą“ pranešėjas János Ádám Karácsony (HU / EPP). Nuomonę priimti planuojama 2020 m. liepos 1–2 d. plenarinėje sesijoje.

Biologinė įvairovė . „ Gausiai ir nuostabiai mūsų planetos biologinei įvairovei kyla pavojus. Būtina imtis veiksmų dabar, kad būtų apsaugotos ir atkurtos mūsų ekosistemos ir biologinė įvairovė visais lygmenimis – nuo vietos iki pasaulio. Kad naujoji ES biologinės įvairovės strategija būtų sėkminga, miestai ir regionai turi dalyvauti plataus užmojo politinių veiksmų kūrimo, tinkamo finansavimo ir įgyvendinimo procesuose “, – pabrėžė pranešėjas Roby Biwer (LU / PES), Betemburgo savivaldybės tarybos narys, aptariant nuomonę „Biologinės įvairovės užtikrinimas miestuose ir regionuose po 2020 m. per JT BĮK COP 15 ir rengiant kitą ES strategiją“ . Nuomonė bus priimta 2020 m. gegužės 13–14 d. plenarinėje sesijoje.

ENVE komisijos nariai paskyrė šiuos pranešėjus:

Juan Manuel Moreno Bonilla (ES / EPP), Andalūzijos regiono vadovas, paskirtas nuomonės „Europos klimato srities teisės akto, kuriuo įtvirtinamas poveikio klimatui neutralizavimo iki 2050 m. tikslas“ pranešėju.

Tjisse Stelpstra  (NL / ECR), Drentės vykdomosios tarybos narys, paskirtas nuomonės „Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ pranešėju.

Rafał Trzaskowski (PL / EPP), Varšuvos meras, paskirtas nuomonės „Klimato paktas“ pranešėju.

Jei norite susipažinti su posėdžio dokumentais, spustelėkite čia .

Asmuo ryšiams David Crous, david.crous@cor.europa.eu , +32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023