Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Miestai ir regionai mano, kad tvarus judumas yra labai svarbus žaliojo kurso sėkmei  

Vasario 26 d. pirmą kartą šiais metais susitiko Europos regionų komiteto (RK) Teritorinės sanglaudos politikos ir ES biudžeto komisija (COTER). Posėdyje komisijos nariai aptarė, kaip Europos regioniniai oro uostai ir transporto sektoriaus tvaraus judumo strategija galėtų padėti pasiekti Europos žaliojo kurso tikslus ir pagerinti susisiekimą tarp Europos miestų ir jų viduje. Nariai taip pat aptarė per COVID-19 krizę įgytą patirtį ir žinias.

Pandemija padarė didelį poveikį Europos regionams, visų pirma pasienio regionams. Dėl COVID-19 krizės kartais valstybių narių tarpvalstybinis bendradarbiavimas buvo įtemptas. Praėjusiais metais vis griežtėjant judumo apribojimams pandemija taip pat padarė didelę žalą Europos transporto sektoriui, kuris dėl ES klimato tikslų ir taip sparčiai keičiasi ir prisitaiko.

Naujosios Akvitanijos regiono pirmininko pavaduotoja ir COTER komisijos pirmininkė Isabelle Boudineau (FR / PES) pareiškė: „Šiandien aptarėme pirmuosius žingsnius, kuriuos reikėtų žengti, kad mūsų transporto ir judumo sistemos prisidėtų prie Europos žaliojo kurso sėkmės . Tai susiję ir su tokiais sudėtingais klausimais kaip perėjimas nuo kelių ir oro transporto prie tvaresnių transporto rūšių. Turime užtikrinti, kad šie pokyčiai ir dėl jų priimami ryžtingi sprendimai nepakenktų pažeidžiamiausiems asmenims. Negalime vieną dieną pareikšti tvirtai remią Europos žaliąjį kursą, o kitą dieną dvejoti, kai reikės priimti sudėtingus sprendimus, kurie yra labai svarbūs mūsų vaikų ateičiai!“

Šių klausimų aptarimas COTER komisijos posėdyje papildys Europos regionų komiteto pastangas pasiekti, kad Europos žaliojo kurso tikslai būtų įgyvendinami visose ES politikos srityse. Šiandien buvo kalbama apie tvarų judumą ir oro transportą ir tikslą iki 2050 m. 90 proc. sumažinti jų neigiamą poveikį klimatui.

Nariai aptarė dvi rengiamas nuomones, kurias planuojama priimti RK birželio –liepos mėn. plenarinėje sesijoje.

Tvaraus ir pažangaus judumo strategija , kuria siekiama padėti pagrindus ES žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos tikslų įgyvendinimui Europos transporto sektoriuje, tapo pagrindine pranešėjo, Hagos savivaldybės tarybos nario Robert Van Asten (NL / RE) parengtos nuomonės tema.

Europos regioninių oro uostų iššūkiai ir galimybės aptariami pranešėjo, Pakarpatės vaivadijos maršalkos Wladyslaw Ortyl (PL / ECR) parengtoje nuomonėje.

Nariai taip pat kalbėjo apie savo pažangą vietos ir regionų lygmeniu įgyvendinant žaliąjį kursą ir COTER komisijos dalyvavimą RK darbo grupėje „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ . Įgyvendindamas savo iniciatyvą „Atsparių bendruomenių kūrimas“ RK sudarė darbo grupę „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ , kuri siekia, kad miestai ir regionai taptų pagrindiniais Europos žaliojo kurso įgyvendinimo proceso dalyviais. Šia iniciatyva norima užtikrinti, kad tiek ES tvaraus augimo strategija, tiek ekonomikos gaivinimo po COVID-19 pandemijos planai reikštų tiesioginį finansavimą miestams ir regionams ir apčiuopiamus projektus kiekviename regione. Žaliojo kurso vietos lygmeniu“ internetiniu žemėlapiu , kuriame pateikiama 200 geriausios praktikos pavyzdžių, norima įkvėpti imtis veiksmų ir juos kuo greičiau įgyvendinti.

Komisijos posėdyje taip pat aptarta Flandrijos parlamento narės Joke Schauvliege (BE / EPP) parengta perspektyvinė nuomonė „Per COVID-19 krizę įgyta regionų ir miestų patirtis“ , siekiant atkreipti dėmesį į svarbų vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį reaguojant į krizę. Nuomonės tikslas – remiantis vietos ir regionų lygmens duomenimis pateikti rekomendacijų ES institucijoms, kaip sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingam atsigavimui ir padidinti ES atsparumą būsimoms krizėms.

Įvairių valdžios lygmenų patirtis taip pat bus labai svarbi rengiant ilgalaikę pasienio bendradarbiavimo viziją. Pasienio regionuose gyvenančių ES piliečių gyvenimą pagerinti siekiančiam Europos pasienio regionų piliečių aljansui vykdant veiklą buvo surengtos viešosios konsultacijos .

Kontaktinis asmuo

Tobias Kolonko

Telefonas +32 2 2822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023