Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos svarbiausiųjų žaliavų tiekimo stiprinimas – gyvybiškai svarbus veiksnys žaliajam kursui ir pagrindinių pramonės šakų atsparumui  

Dėl 2020 m. rugsėjo mėn. Europos Komisijos pateikto svarbiausiųjų žaliavų veiksmų plano buvo parengta nuomonė , kurią vietos ir regionų vadovai svarstys kovo 18 d. per Europos regionų komiteto (RK) plenarinę sesiją. Daugelis pagrindinių Europos pramonės šakų, ypač tos, kurios yra susijusios su į ateitį orientuotomis technologijomis, yra labai priklausomos nuo svarbiausiųjų žaliavų, kurių didžioji dalis importuojama iš ES nepriklausančių šalių. Saro krašto Landtago pirmininko pirmosios pavaduotojos Isolde Ries (DE / PES) parengtoje nuomonėje pabrėžiama, kad būtina spręsti pernelyg didelės ES priklausomybės nuo ES nepriklausančių šalių klausimą skatinant žiedinį išteklių naudojimą, gerinant perdirbimo bei tiekimo grandines ir plečiant svarbiausiųjų žaliavų gavybą Europos Sąjungoje. Nuomonėje taip pat pabrėžiama, kad vietos ir regionų valdžios institucijos turi atlikti esminį vaidmenį užtikrinant svarbiausiųjų žaliavų tiekimą ateityje.

Europos Komisija žaliavas apibrėžia kaip svarbiausiąsias, jei jos yra absoliučiai būtinos ekonomikai ir negali būti patikimai ir tvariai išgaunamos Europos Sąjungoje (ES). ES iškasama arba pagaminama mažiau kaip 5 proc. viso pasaulio svarbiausiųjų žaliavų , o ES pramonei tenka apie 20 proc. pasaulyje suvartojamų svarbiausiųjų žaliavų kiekio. Saugus ir patikimas svarbiausiųjų žaliavų tiekimas yra lemiamas veiksnys pagrindinėms Europos pramonės šakoms, kuriose dirba milijonai Europos piliečių, kaip antai automobilių, plieno ir sveikatos sektoriams. ES yra stipriai priklausoma nuo galimybės importuoti svarbiausiąsias žaliavas, būtinas į ateitį orientuotoms technologijoms, pavyzdžiui, baterijų ar atsinaujinančiosios energijos išteklių, padedančioms Europoje skatinti žaliąją pertvarką. Šių išteklių paklausa ateinančiais dešimtmečiais ir toliau sparčiai didės.

„Šiuolaikiška ekonomika su ilgomis vertės grandinėmis negali veikti be patikimo, saugaus, konkurencingo ir aplinką tausojančio žaliavų tiekimo, – kalbėjo pranešėja Isolde Ries (DE / PES) , Saro krašto Landtago pirmininko pirmoji pavaduotoja. – Turime apsaugoti ES prieigą prie svarbiausiųjų žaliavų veiksmingai naudodami išteklius, rinkdamiesi tvarius gaminius ir diegdami inovacijas. Saugus ir patikimas svarbiausiųjų žaliavų tiekimas, be kita ko, aplinkos ir socialiniu požiūriu atsakingiau organizuojant viešuosius pirkimus, yra gyvybiškai svarbus ne tik Europos pramonei ir milijonams nuo jos priklausančių darbo vietų, bet ir sėkmingam Europos žaliojo kurso įgyvendinimui.“

Nuomonėje pabrėžiama, kad vietos ir regionų valdžios institucijos turi atlikti pagrindinį vaidmenį užtikrinant svarbiausiųjų žaliavų tiekimą ateityje, nes šios institucijos yra tiesiogiai atsakingos už pramonės projektų, susijusių su svarbiausiųjų žaliavų naudojimu arba gavyba ES, patvirtinimą ir priežiūrą. Nuomonėje taip pat raginama gerokai padidinti ES antrinio perdirbimo pajėgumus. Be to, siekiant sumažinti ES priklausomybę nuo importo iš ES nepriklausančių šalių, svarbiausiųjų žaliavų pirkimas iš trečiųjų šalių turėtų būti įvairinamas, o šių žaliavų gavyba ES viduje turėtų būti remiama politiškai ir finansiškai. Ši tezė ypač aktuali esamiems arba buvusiems Europos kasybos regionams, kurie turėtų ištirti, ar jų teritorijoje tebėra žaliavų gavybos galimybių.

RK palankiai vertina tai, kad kartu su veiksmų planu Europos Komisija paskelbė, kad įsteigiamas Europos žaliavų aljansas , kuriame galės dalyvauti visi suinteresuotieji subjektai.

Galutiniai balsavimo dėl šios nuomonės rezultatai bus paskelbti plenarinės sesijos pabaigoje kovo 19 d.

Bendroji informacija

2020 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija pristatė svarbiausiųjų žaliavų veiksmų planą . Kas trejus metus Komisija skelbia ES svarbiausiųjų žaliavų sąrašą. 2020 m. svarbiausiosiomis laikytos 30 žaliavų, įskaitant keletą žaliavų, kurios tampa vis svarbesnėmis energetikos sektoriuje, kaip antai litis ir kobaltas. 2011 m. tik 14 medžiagų buvo apibrėžtos kaip svarbiausiosios. Sąrašą ir daugiau informacijos apie žaliavas galima rasti čia . Europos Komisija taip pat paskelbė prognozių tyrimą dėl svarbiausiųjų žaliavų, reikalingų ES strateginėms technologijoms ir sektoriams.

Papildomai prie veiksmų plano, Europos Komisija įsteigė Europos žaliavų aljansą , kurio tikslas – suburti pramonę, valstybes nares, regionus ir pilietinę visuomenę, kad būtų sumažinta Europos priklausomybė nuo svarbiausiųjų žaliavų pirkimo iš trečiųjų šalių.

Interviu su pranešėja Isolde Ries galite perskaityti čia .

Kontaktinis asmuo

Tobias Kolonko

Tel. +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022