Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Tarpvalstybinių viešųjų paslaugų teikimo stiprinimas – labai svarbus veiksnys siekiant pagerinti kasdienį gyvenimą Europos pasienio regionuose  

Radlo miesto mero pavaduotojo Pavelo Brandos (ECR / CZ) parengtoje nuomonėje , kurią vasario mėn. plenarinėje sesijoje aptarė Europos regionų komiteto nariai, labiausiai akcentuojamas geresnių galimybių naudotis viešosiomis paslaugomis sudarymas ES pasienio regionuose gyvenantiems piliečiams. Nuomonėje pranešėjas pabrėžia viešųjų paslaugų teikimo tarpvalstybiniu mastu privalumus ir ragina sukurti tvirtesnę teisinę sistemą, įsteigti nuolatines struktūras, pavyzdžiui, tarpvalstybinius kontaktinius centrus, taip pat teikti finansinę paramą pagal iniciatyvą REACT-EU.

Beveik trečdalis ES piliečių gyvena arba dirba pasienio regionuose, kur galimybės naudotis viešosiomis paslaugomis, pavyzdžiui, transporto, švietimo ar sveikatos priežiūros paslaugomis, dažnai yra ribotos, palyginti su centriniais ar sostinių regionais. Tai ypač pasakytina apie retai apgyvendintas vietoves, kurių bendruomenės senėja. Teikiant tarpvalstybines viešąsias paslaugas ne tik pagerėtų piliečių gyvenimo kokybė abiejose sienos pusėse, bet ir ekonomiškai efektyvesnis taptų viešųjų paslaugų teikimas. Nuomonėje pabrėžiama, kad Europos Sąjungoje reikia tvirtesnės teisinės sistemos, kad būtų galima veiksmingai organizuoti ir valdyti tarpvalstybines viešąsias paslaugas. Nuomonėje valstybės narės taip pat raginamos iš naujo įvertinti savo teisines sistemas, atsižvelgiant į jų poveikį pasienio regionams, nes dabartinės sistemos dažnai lemia itin didelę administracinę naštą ir išlaidas, dėl kurių daugelis vietos ir regionų valdžios institucijų atsisako savo planų.

„Galimybė naudotis tarpvalstybinėmis viešosiomis paslaugomis padeda mažinti neigiamą valstybių sienų poveikį ir gali pagerinti pasienio regionuose gyvenančių piliečių gyvenimo kokybę. Norėtume, kad būtų imtasi konkretesnių veiksmų, kurie pagerintų sąlygas veiksmingai teikti tarpvalstybines viešąsias paslaugas Europoje, pavyzdžiui, sukurti teisinę sistemą, steigti struktūras ir teikti finansavimą“, – kalbėjo Radlo mero pavaduotojas ir nuomonės „Tarpvalstybinių viešųjų paslaugų teikimas Europoje“ pranešėjas Pavel Branda (ECR / CZ).

„Aš tvirtai remiu tarpvalstybinių viešųjų paslaugų teikimą Europoje, – pareiškė Europos Parlamento narė Anne Sander (FR / EPP). – COVID-19 krizė parodė, kad reikia stiprinti esamas tarpvalstybines viešąsias paslaugas ir organizuoti naujų paslaugų teikimą pasienio regionuose, kuriuose jų labiausiai reikia. Tai yra tikri tokio valstybių narių bendradarbiavimo ramsčiai, gerokai pagerinantys Europos piliečių gyvenimą. Beveik trečdalis Europos piliečių gyvena ir dirba pasienio regionuose ir kasdien susiduria su sunkumais norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kirsti sienas, naudotis transportu, mokytis, dirbti ir net keliauti. Tai ekonominis, socialinis, politinis ir žmogiškasis iššūkis.“

Pranešėjas rekomenduoja valstybėms narėms dalį savo išteklių, gautų pagal REACT-EU iniciatyvą, skirti tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms, taip sudarant sąlygas veiksmingai atnaujinti ir stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą po COVID-19 krizės. Be to, jis siūlo prireikus įsteigti stabilius, nuolatinius tarpvalstybinius administracinius nacionalinius kontaktinius centrus, kurie galėtų padėti sistemingai šalinti kliūtis pasienyje, ir pažymi, kad nepaisant aplinkybių, net ir krizės metu turi būti išlaikytas minimalus tarpvalstybinio bendradarbiavimo lygis.

Siekdamas padidinti galimybes naudotis viešosiomis paslaugomis pasienio regionuose, Europos regionų komitetas pakartoja tvirtai remiantis tokius pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų kaip Europos mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims šalinti, kurį šiuo metu blokuoja Europos Sąjungos Taryba. Pranešėjas taip pat pabrėžia Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių (ETBG) naudą ir potencialą, nes jos gali būti itin naudingos tais atvejais, kai valdžios institucijos yra pagrindinės paslaugų teikėjos ir kai reikia bendro biudžeto ir darbuotojų.

Europos regionų komitetas taip pat prisijungė prie Europos pasienio regionų piliečių aljanso, kurį, atsižvelgdami į COVID-19 krizės patirtį, 2020 m. birželio mėn. įsteigė Europos pasienio regionų asociacija (EPRA), Mission Operationelle Transfrontalière (MOT) ir Vidurio Europos tarpvalstybinių iniciatyvų tarnyba (CESCI). Aljansas kviečia visus pasienio regionuose gyvenančius ir šiuo klausimu besidominčius piliečius prisijungti prie jo ir pasirašyti Europos regionų komiteto interneto svetainėje .

Bendra informacija

  • 2018 m. Europos Komisijos pasiūlytas Europos mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims šalinti kaip sprendimas, kuriuo siekiama įveikti teisines ir administracines kliūtis, trukdančias tarpvalstybiniam bendradarbiavimui. Tam tikromis aplinkybėmis mechanizmas leistų pasienio regionuose taikyti kaimyninės valstybės įstatymus. Šiuo metu pasiūlymas blokuojamas Europos Sąjungos Taryboje.

  • Iniciatyva REACT-EU yra ES ekonomikos gaivinimo plano dalis ir ji skirta COVID-19 pandemijos sukeltoms ekonominėms pasekmėms šalinti. Ši iniciatyva, kuri įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d., yra viena iš didžiausių programų pagal naują priemonę „Next Generation EU“, turinčią 47,5 mlrd. EUR biudžetą.

  • Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (ETBG) yra Europos teisinė priemonė, kuria siekiama palengvinti ir skatinti pasienio, tarpvalstybinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą. Europos regionų komitetas valdo ETBG platformą , kurioje dalyvauja visų esamų ETBG, steigiamų ETBG politiniai ir techniniai atstovai ir ekspertų grupės nariai, taip pat asociacijos ir kiti ekspertai bei suinteresuotieji subjektai.

Kontaktiniai asmenys

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Tobias Kolonko

Tel. +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023