Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Klimato kaita: prisidėdami prie Paryžiaus susitarimo tikslų įgyvendinimo ES regionai ir miestai sieks bendradarbiauti už ES sienų  

Likus mėnesiui iki 23-osios Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijos (COP23) miestai ir regionai paragino Europą išlikti kovos su pasauliniu klimato atšilimu lydere, užsibrėžti dar didesnius tikslus ir imtis naujų vietos klimato politikos veiksmų finansavimo iniciatyvų. Norėdami prisidėti prie Paryžiaus susitarimo tikslų įgyvendinimo Europos regionų komiteto – ES vietos ir regionų valdžios institucijų asamblėjos – nariai paragino numatyti tinkamus kovos su klimato kaita finansavimo mechanizmus, pakartojo, jog svarbu įtraukti visus valdymo lygmenis, ir pažadėjo toliau stiprinti santykius su miestais ir regionais už ES sienų, kad būtų sparčiau įgyvendinama klimato politikos darbotvarkė.

Kalbėdamas Briuselyje Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz pareiškė: „Regionų komitetas nori stiprinti santykius su vietos ir regionų valdžios institucijomis visame pasaulyje“. Neseniai oficialiai sudaręs bendradarbiavimo susitarimus su ICLEI ir Klimato aljansu Regionų komitetas ieškos būdų bendradarbiauti su JAV merų konferencija ir Kanados savivaldybių federacija. Pirmininkas K. H. Lambertz pridūrė: „Klimato kaita kelia grėsmę mums visiems ir ją įveiksime tik bendradarbiaudami. Visame pasaulyje vietos ir regionų valdžios institucijos klimato kaitos atžvilgiu demonstruoja tokį įsitikinimą, kuris dažnai pranoksta nacionalinį užmojį. Europos vietos ir regionų valdžios institucijos yra pasiruošusios megzti ryšius su miestais ir regionais už Atlanto ir dar toliau, kad galėtų keistis patirtimi, dirbti drauge ir užtikrinti, kad pasaulinis temperatūros didėjimas būtų gerokai mažesnis už Paryžiuje nustatytą 2 laipsnių Celsijaus ribą.“

Tuo tarpu Europos Komisijos narys, atsakingas už energetiką ir klimatą, Miguel Arias Cañete kalbėjo: „Mums reikia padaryti didelę pažangą įgyvendinant Paryžiaus susitarimą ir pasiekti konsensusą dėl jo darbo programos dar iki 2018 m. termino. Pasaulis gali neabejoti, kad Europa išliks pasaulinė lyderė šioje srityje. Kad užtikrintume sėkmingą COP23, dirbsime su visais mūsų partneriais, įskaitant daugelį miestų, regionų ir įmonių, kurios toliau įgyvendina plataus užmojo klimato politikos veiksmus.“ M. Arias Cañete paminėjo „America’s Pledge“, 227 JAV miestų ir apskričių, devynių valstijų ir maždaug 1 650 įmonių ir investuotojų koaliciją, kuri „siekia, kad būtų įtvirtinti JAV Paryžiaus susitarimo įsipareigojimai“.

 

ES miestų ir regionų asamblėjos nariai priėmė savo oficialią, COP23 skirtą poziciją dėl kovos su klimato kaita finansavimo. Pranešėjas Marco Dus (IT / PES) kalbėjo: „Europos miestams ir regionams trūksta ne politinės valios, bet specialiai joms pritaikytų finansavimo mechanizmų ir techninių pajėgumų jais pasinaudoti.“ Pranešėjas paragino rasti naujų būdų klimato politikos veiksmams vietos lygmeniu finansuoti – tai galėtų būti žaliosios obligacijos arba kolektyvinės garantijos. Vittorio Veneto (Trevizo provincija) savivaldybės tarybos narys pridūrė: „Be papildomų vietos valdžios institucijoms pritaikytų finansavimo mechanizmų labai svarbu, kad ekonominės veiklos, turinčios didelį poveikį aplinkai, finansavimo būtų laipsniškai atsisakoma ir iki 2035 m. jos visiškai neliktų.“

Andrew Cooper (UK / EA), nuomonės dėl geresnio aplinkos nuostatų įgyvendinimo Europoje, pranešėjas, kalbėjo: „Reikia nustatyti, kiek vietos valdžios institucijos gali sumažinti išmetamą CO2 kiekį, tai įvertinti ir skatinti. Reikia sukurti vietos lygmeniu nustatytų įpareigojančių veiksmų sistemą, kuri papildytų nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus ir taip padėtų įveikti išmetamų teršalų mažinimo atotrūkį.“

Kirklees tarybos narys teigė: „Vietos lygmeniu nustatyti įpareigojantys veiksmai padės sumažinti pasaulinės temperatūros didėjimą iki 1,5 laipsnio Celsijaus. Tai taip pat leistų mums nustatyti dar didesnius, tačiau pasiekiamus tikslus“. A. Cooper pasiūlyta vietos lygmeniu nustatytų įpareigojančių veiksmų iniciatyva atitinka jau patvirtintos M. Dus (IT / PES) nuomonės dėl kovos su klimato kaita finansavimo nuostatas ir šioje nuomonėje iniciatyvai buvo pritarta.

 

JT COP23 vyks Bonoje 2017 m. lapkričio 6–17 d. 2017 m. lapkričio 13 d. Regionų komitetas su Europos Komisija ir Merų paktu bei dalyvaujant JAV merų konferencijai ir Kanados savivaldybių federacijai organizuoja Transatlantinį dialogą klimato kaitos klausimais .

Nors RK toliau remia Pasaulinio merų pakto iniciatyvą ES viduje ir už jos sienų, Komitetas taip pat sveikina iniciatyvą „America's Pledge“, prie kurios prisijungusios JAV valstijos, miestai, įmonės ir koledžai bei universitetai, kurių kaip niekada daug, išreiškė savo paramą Paryžiaus susitarimui. 2010 m. RK pasirašė susitarimo memorandumą su JAV merų konferencija ir šiuo metu ieško būdu bendradarbiauti su Kanados savivaldybėmis, kad būtų galima sudaryti naują transatlantinę koaliciją kovos su klimato kaita srityje. 

Pastabos redaktoriams

• ES miestų ir regionų asamblėja neseniai užsakė ataskaitą dėl kovos su klimato kaita finansavimo. Joje apžvelgiamos ES ir tarptautiniu lygmeniu vykdomos programos, aprašomos iškilusios kliūtys ir siūloma, kaip jas įveikti. Susipažinkite su visa ataskaita „Klimato politikos veiksmų finansavimas: vietos ir regionų valdžios institucijų galimybės ir sunkumai“ Dabartiniu biudžeto laikotarpiu ES yra įsipareigojusi 20 proc. 2014–2020 m. laikotarpio ES biudžeto skirti klimato politikos veiksmų finansavimui.

• Klimato kaitos poveikio mažinimas yra 2017 m. spalio 12 d. RK ir JT kartu organizuojamos konferencijos tema. Konferencijos, kuri vyks Tarptautinę nelaimių mažinimo dieną, vakaro dalyje, kalbės JT specialusis įgaliotinis, atsakingas už nelaimių rizikos mažinimą, Robert Glasser.

Su grėsmių aplinkai žemėlapiu galima susipažinti Europos prisitaikymo prie klimato kaitos platformoje („Climate-ADAPT“). Žemėlapis padės vietos ir regioninės valdžios institucijoms aiškiai suvokti su klimatu susijusias grėsmes jų teritorijoje, kad jos galėtų priimti kuo geresnius sprendimus. Patobulinus socialinį ir ekonominį vertinimą, duomenų teikimą ir komunikaciją, būtų lengviau suvokti kovos su klimato kaita veiksmų poveikį visuomenei, informuojant apie priimamus vietos sprendimus ir išteklių paskirstymą.

• JT COP23 susitikimas Bonoje vyks 2017 m. lapkričio 6–17 d. COP23 informacijos centras

Apie RK dalyvavimą Marakešo COP22 plačiau:

COP22: Marakeše atveriamos naujos galimybės spartesniems klimato politikos veiksmams

COP22 veikla ir susiję straipsniai

RK priėmė šias su klimato politika susijusias nuomones:

• Sardinijos regiono pirmininko Francesco Pigliaru (IT / PES) nuomonė „Paryžiaus susitarimo dėl klimato įgyvendinimas. Teritorinis požiūris į COP22 Marakeše“.

• Kroatijos Vidovec miesto savivaldybės mero Bruno Hranić (HR / EPP) nuomonė „Energetikos sąjungos valdymas ir švari energija“.

• Flevolando provincijos vykdomosios tarybos nario Michiel Rijsberman (NL / ALDE) nuomonė „Energijos vartojimo efektyvumas ir pastatai“.

• Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narės Daivos Matonienės (LT / ECR) nuomonė „Atsinaujinančiųjų išteklių energija ir elektros energijos vidaus rinka“.

Kontaktinis asmuo: David Crous | +32 (0) 470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu

Pasidalyti :