Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Specialūs asignavimai anglių pramonės regionams neturėtų nukreipti lėšų nuo regioninės politikos  
Parama iš Teisingo perėjimo fondo turėtų būti teikiama per sanglaudos fondų programas.

Kaip spalio 9 d. pažymėjo Europos regionų komitetas, anglių pramonės regionams reikėtų skirti Europos Sąjungos lėšų, kad jiems būtų lengviau atsisakyti iškastinio kuro. Vis dėlto ES vietos ir regionų vadovų asamblėja tvirtino, kad parama neturėtų būti teikiama kitų regionų sąskaita.

Vietos ir regionų vadovai ragina imtis specialių paramos priemonių, skirtų padėti keletui dešimčių regionų, tačiau kartu gina regioninei plėtrai skirtą ES biudžetą, kurį kai kurių ES šalių vadovai norėtų gerokai sumažinti. Europos Komisija siūlo, viena vertus, sumažinti regioninei plėtrai skirtas sanglaudos lėšas, kita vertus, sukurti Teisingo perėjimo fondą anglių pramonės regionams. Naujoji Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen nenurodė, kaip šis fondas bus finansuojamas.

Europos regionų komiteto nuomonę parengė Vokietijos Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinių, Europos ir tarptautinių reikalų valstybės sekretorius Mark Speich (DE / EPP).

Mark Speich nurodė: „Klimato kaita – tai iššūkis visai Europai. Anglių pramonės regionų pertvarka įneša esminį indėlį siekiant mūsų klimato politikos tikslų. Todėl ES turi remti pertvarką vykdančius anglių pramonės regionus. ES turėtų finansiškai remti socialinę ir ekonominę anglių pramonės regionų pertvarką pagal kitą daugiametę finansinę programą. Siekiant skatinti naujas investicijas, regionams taip pat reikia suteikti pakankamai veiksmų laisvės taikant konkurencijos politikos taisykles.“

Jis pridūrė: „Esu dėkingas už išrinktosios Komisijos pirmininkės pasiūlymą sukurti Teisingo perėjimo fondą. Šis fondas turi būti skirtas visuomeniniam, socialiniam ir ekonominiam bei ekologiniam struktūrinių pokyčių poveikiui Europos anglių pramonės regionuose sušvelninti. Vis dėlto šis fondas turėtų būti finansuojamas skiriant papildomus išteklius, o ne iš Europos struktūriniams ir investicijų fondams numatyto finansinio paketo. Finansavimas turėtų būti glaudžiai susietas su sanglaudos politika. Tokias papildomas lėšas tada būtų galima skirti šiems NUTS 2 regionams numatytoms Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo programoms stiprinti per artimiausius septynerius metus.

RK rekomendacijose teigiama, kad parama iš Teisingo perėjimo fondo turėtų būti teikiama per sanglaudos fondų programas. Taip pat pabrėžiama, kad ES turi suteikti nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms papildomą veiksmų laisvę remti įmones, patiriančias neigiamą anglių naudojimo atsisakymo poveikį. RK teigia, kad reikia persvarstyti ES valstybės pagalbos taisykles, kurios nustos galioti 2020 m., siekiant „užtikrinti, kad anglių pramonės regionams būtų suteikta pakankamai lankstumo socialiniu ir ekonominiu požiūriu sušvelninant laipsnišką anglių atsisakymą“.

„Paramą naujoms socialinėms ir ekonominėms perspektyvoms anglių pramonės regionuose reikia pradėti teikti jau dabar – bus per vėlu imtis veiksmų, kai ekonominė padėtis anglių pramonės regionuose pablogės“, – kalbėjo Mark Speich.

Daug RK narių (jų iš viso yra 350) atstovauja 41 regionui 12-je valstybių narių (įskaitant Jungtinę Karalystę), kuriose vis dar veikia anglių kasyklos. RK rekomendavo šiems regionams bendradarbiauti tarpusavyje ir su nacionalinio bei ES lygmens valdžios institucijomis, kad jie galėtų pritaikyti savo ekonomiką, siekdami tiek išvengti veiklos dubliavimosi, tiek dalytis patirtimi. RK rekomendacijose nurodoma, kad svarbiausios priemonės siekiant diversifikuoti šių regionų ekonomiką yra papildomas profesinis mokymas, techninių universitetų steigimas, inovacijoms palankios aplinkos kūrimas ir skaitmeninimas.

RK nuomonėje taip pat pabrėžiamas šių regionų turimų privalumų plėtojimo potencialas. Joje teigiama, kad vykdant struktūrinius pertvarkymus šiuose regionuose reikia vystymosi pagrindu laikyti dabartinę pramonės ir energetikos struktūrą, atsižvelgti į esamų pramonės dalyvių inovacijų bei investavimo ciklus ir remtis pramonės klasteriais, veiklos įgūdžiais ir mokslinių tyrimų pajėgumais.

Spalio 9 d. RK surengtoje aukšto lygio konferencijoje „Anglių pramonės regionų pertvarka“ dalyvavo nacionaliniai ministrai ir regionų vadovai iš 11 anglių pramonės regionų, esančių 8 valstybėse narėse, taip pat už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Europos Komisijos narys Günther Oettinger.

Pasiūlymas sukurti Teisingo perėjimo fondą yra svarbus Ursulos von der Leyen, kuri lapkričio 1 d. taps Europos Komisijos pirmininke, pristatytos programos elementas. Už sanglaudą ir reformas atsakinga išrinktoji Europos Komisijos narė Elisa Ferreira kalbėdama spalio 2 d. Europos Parlamente paskelbė, kad pasiūlymą dėl šio fondo ji pateiks per 100 dienų nuo darbo pradžios. Kita iš pirmųjų naujosios Komisijos užduočių – pasiekti susitarimą su ES valstybėmis narėmis ir Europos Parlamentu dėl 2021–2027 m. ES biudžeto.

Numatoma , kad palaipsniui naikinant anglių pramonę bus prarasta labai daug darbo vietų Bulgarijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje; darbuotojai bus atleidžiami ir Graikijoje, Slovakijoje bei Slovėnijoje. Tyrime teigiama, kad du regionai, kuriuose socialinės pasekmės gali būti didžiausios, yra Graikijos Vakarų Makedonijos regionas ir Rumunijos Pietvakarių Oltenijos regionas.

Asmuo ryšiams

Carmen Schmidle

Tel. +32 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023