Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Miestams ir regionams reikia Europos Sąjungos. ‎ Europos Sąjungai reikia jos miestų ir regionų.  
Pirmininkas Karl-Heinz Lambertz perskaitė metinį pranešimą „Europos Sąjungos padėtis. Regionų ir miestų požiūris“ #SOTREG

Šiandien Europos regionų komiteto (RK) pirmininkas Karl-Heinz Lambertz per diskusiją su Europos Parlamento pirmininku Antonio Tajani perskaitė savo antrąjį pranešimą „Europos Sąjungos padėtis. Regionų ir miestų požiūris“ . Briuselyje vykusios plenarinės sesijos metu sakydamas savo kalbą pirmininkas teigė, kad Europai reikia, kad „būtų keičiamas ne tik laikas, bet ir kryptis bei būdas“, o regionams ir miestams būtų leista svariau prisidėti prie kuriamos ateities.

Savo kalboje pirmininkas K. H. Lambertz paragino siekti didesnio ES finansavimo ir didesnės regionų ir miestų įtakos ES sprendimų priėmimo procesui, pabrėždamas, kad „susilpninę savo miestus ir regionus, susilpnintume savo Sąjungą. Mūsų ateities planas turi būti ne toks. Priešingai, stiprindami savo regionus, stipriname savo Sąjungą“.

Diskusijoje kalbėjęs Europos Parlamento pirmininkas Antonio Tajani pabrėžė, kad „nors ir skirtingais būdais, Europos Parlamentas ir Europos regionų komitetas sutelkia Europos, vietos ir regionų lygmenimis piliečių išrinktus atstovus. Sustiprinti šios prerogatyvos, turime dirbti kartu, kad rastume konkrečių atsakymų savo piliečiams ir kartu su jais kurtume Europą, kuri būtų veiksmingesnė, teisingesnė ir pajėgesnė jiems atstovauti“.

Svarbiausios 2018 m. pranešimo „Europos Sąjungos padėtis. Regionų ir miestų požiūris“ mintys:

Dėl ES biudžeto. „Sveikas protas mums sako, kad sanglaudos, bendros žemės ūkio politikos arba bet kokios kitos politikos atveju, ypač su tokiu Europos biudžetu, kuris jau dabar yra nepakankamas, negalime turėdami mažiau padaryti daugiau.“

Dėl ES sanglaudos politikos. „Sanglauda yra visų mūsų reikalas. Tai patvirtina faktas, kad Sanglaudos aljanso, dabar jau apimančio beveik visą Sąjungą, raginimui pritarė jau 8 000 signatarų. Sanglauda yra politika, kuri padeda mūsų regionams vystytis. Sanglauda taip pat yra ateities politika, kuri sukurta taip, kad atremtų didžiuosius mūsų laikmečio iššūkius, kartu tenkintų kasdienius poreikius. Vietos ir regionų išrinktųjų atstovų kova dėl Sąjungos sanglaudos išsaugojimo bus tęsiama .“

Dėl migracijos. „Diena iš dienos mūsų miestai kovoja, kad įtvirtintų sambūvį Europoje. Kol Taryba nepaliaudama kalba apie „migraciją“, vietos lygmeniu daug dažniau girdžiu žodį „integracija“. Bendradarbiaudami su Europos Komisija ketiname pradėti kampaniją, kuri atkreiptų dėmesį į integracijos projektus , įgyvendinamus mūsų miestuose ir regionuose.“

Dėl piliečių dialogų. „Mums reikia tikros grįžtamosios informacijos apie ES politiką. Klausytis nepakanka. Būtina organizuoti piliečių dialogus ir imtis tolesnių veiksmų, kad būtų pagerinti Sąjungos veiksmai konkrečiose srityse [...]. Todėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkui pasiūliau, kad mes kartu apibrėžtume nuolatinio Europos piliečių dialogo mechanizmo struktūrą .

Dėl socialinių teisių. „Galbūt Europai ir reikia persukti laikrodžius, tačiau pirmiausia jai reikėtų pakeisti savo kursą [...]. Socialinės teisės turi būti traktuojamos taip pat kaip ekonominės teisės. Europa bus tik stipresnė, jeigu pirmiausia padėsime tiems, kuriems to reikia labiausiai.“

Dėl subsidiarumo. „Pirmiausia reikėtų vadovautis principu, kad „daugiau Europos turi būti ten, kur poreikiai didesni“, o „mažiau Europos – ten, kur poreikiai mažesni“. Subsidiarumas taip pat reiškia stiprią Sąjungą, kuri, padedama savo vietos ir regionų valdžios institucijų, priartėja prie savo piliečių [...]. Ir savo idėjas mes įgyvendinsime praktiškai, sukurdami naująjį bandomąjį regioninių centrų tinklą , taip paremdami įgyvendinamos politikos peržiūrą.“

RK rekomendacijos pasitikėjimui ES atkurti

Po plenarinės diskusijos buvo priimta Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donaldo Tusko prašymu parengta RK nuomonė „Svarstymai apie Europą: vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo atkuriant pasitikėjimą Europos Sąjunga“ . Šis pranešimas apvainikuoja 2016 m. kovo mėnesį pradėtą plataus masto veiklą – kampaniją „Svarstymai apie Europą“ , kurios metu pavyko pasiekti daugiau kaip 40 000 piliečių ir pasitarti su 266 vietos ir regionų valdžios institucijų. Kampanijos pagrindą daugiausia sudarė piliečių dialogai ir RK narių iniciatyva vietos lygiu organizuotos politikų diskusijos su piliečiais. Papildytas ES internetine apklausa ir konsultacijomis su miestais ir regionais, bendra grįžtamoji informacija sudaro pirmininko K. H. Lambertz ir pirmojo pirmininko pavaduotojo Markku Markkula parengtos nuomonės pagrindą.

Nuomonėje atkreipiamas dėmesys į svarbiausias kampanijos išvadas:

Iš piliečių išgirdome, kad jie pageidauja solidarumu, sanglauda ir artumu grindžiamo ES projekto.

80 proc. piliečių pareiškė norį daugiau ES solidarumo;

žmonės pasitiki savo vietos ir regionų atstovais labiau nei ES ar šalies politikais;

daugelis žmonių pabrėžė esą toli nuo ES politikos ir ES institucijų ir besijaučią nusivylę ES, nes Sąjunga dažnai laikoma pernelyg tolima ir nepatikima.

Iš regionų ir miestų išgirdome, kad jie turi visapusiškai dalyvauti formuojant ES politiką.

Vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo turi būti visapusiškiau pripažintas tiek kasdieninėje ES veikloje, tiek ateityje keičiant ES sutartis, o RK turi būti visateisiškai atstovaujamas visuose būsimuose konventuose.

Sudaryti palankias sąlygas piliečiams dalyvauti ES politikoje ir kartu užmegzti nuolatinį dialogą su žmonėmis po 2019 m.

ES įgis pasitikėjimą ir patikimumą tik tokiu atveju, jeigu bus aiškiai pademonstruota ES pridėtinė vertė;

piliečių įtraukimas neturi apsiriboti laikotarpiais iki ES rinkimų;

prieš ES rinkimus RK pasiūlys sukurti nuolatinę ir struktūruotą sistemą, skirtą piliečių, ES politikų ir institucijų dialogui, kuriame per RK dalyvaus vietos ir regionų valdžios institucijos.

8-asis Europos regionų ir miestų vadovų susitikimas

Norėdamas dar labiau prisidėti prie šiuo metu vykstančios politinės diskusijos dėl Europos Sąjungos ateities po „Brexit’o“, pirmininkas taip pat paskelbė, kad 2019 m. kovo 14–15 d. vyks RK 8-asis Europos regionų ir miestų vadovų susitikimas . Šis susitikimas kitais metais bus didžiausias merus, regionų vadovus ir vietos vadovus vienijantis renginys, kuriame turėtų dalyvauti daugiau kaip 800 dalyvių iš visos Europos, įskaitant aukščiausius ES institucijų vadovus.

Pastaba redaktoriams

Kiekvienų metų spalio mėn. RK pirmininkas per RK plenarinę sesiją skaito pranešimą apie padėtį ES regionuose. Juo siekiama įvertinti esamą padėtį ES miestuose ir regionuose ir apžvelgti pagrindinius iššūkius ateinančiais metais. Šią kalbą taip pat reikėtų vertinti kaip pradinę RK reakciją į Europos Komisijos darbo programos pasiūlymus, apie kuriuos skelbiama Europos Komisijos pirmininko pranešime apie Sąjungos padėtį. Pasakius kalbą vyksta plenariniai debatai su RK nariais ir aukšto lygio ES atstovais.

Daugiau informacijos:

RK tinklalapis, skirtas pranešimui „Europos Sąjungos padėtis: regionų ir miestų požiūris

Sekite mus „Twitter“ su #SOTREG ir #EULocal

RK tinklapis, skirtas jo kampanijai „Europos ateitis“

Brošiūra „Kampanija „Europos ateitis“ trumpai“

„Flickr“ nuotraukų galerija

Kontaktinis asmuo:
Nathalie Vandelle │ nathalie.vandelle@cor.europa.eu │ Tel. +32 (0)2 282 24 99

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023