Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos Sąjungos padėtis: ‎ vadovaudamasi principu „iš viršaus į apačią“ Europa negalės ištesėti savo pažadų ir nepriartės prie savo piliečių  

Europos regionų komiteto pirmininko Apostoloso Tzitzikostaso kalba

Komentuodamas šiandien skaitytą Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen pranešimą apie Sąjungos padėtį Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pažymėjo:

„Kalboje apie ES padėtį teisingai apibūdintas sustiprėjęs Europos Sąjungos solidarumas ir gebėjimas tinkamai reaguoti į pandemiją. Visoje Europoje turėtume pripažinti nepaprastai dideles jungtines vyriausybių, pramonės ir viešųjų tarnybų pastangas, kad vakcinos pasiektų kiekvieną regioną ir miestą. Be to, mūsų Komitetas visapusiškai remia šiandien nustatytus prioritetus: kaip Sąjunga, numačiusi precedento neturinčio dydžio biudžetą ir gaivinimo planą, dabar turime kartu investuoti į mūsų bendrą atsigavimą tuo pačiu spartindami su klimato kaita susijusią ir skaitmeninę pertvarką.

Vis dėlto šių bendrų tikslų nepasieksime taikydami principą „iš viršaus į apačią.“ ES turi reaguoti į realius vietovių, kuriose žmonės gyvena ir dirba, poreikius. Tik laikydamasi principo „iš apačios į viršų“ Europa gali pasiekti, kad piliečiai ją vėl remtų savo širdimi ir mintimis. Pandemija, neseniai kilę potvyniai ir gaisrai, labai paveikė mūsų bendruomenių gyvenimą ir būtent milijonas Europos vietos ir regionų vadovų atsidūrė kovos su pandemija priešakyje, padėdami viešosiomis ir skubios pagalbos tarnyboms gelbėti žmonių gyvybes ir ekonomiką. Jei vietos dalyviai, kurie yra atsakingi už 70 proc. visų ES teisės aktų įgyvendinimą, nebus pakankamai įtraukiami į nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų rengimą ir įgyvendinimą, kils grėsmė Europos ekonomikos atsigavimui. Žaliasis kursas taps realybe tik tuo atveju, jei jis bus įgyvendinamas vietos ir regionų lygmeniu kartu su vietos lygmeniu išrinktais politikais. Kitu atveju jis žlugs. Konferencija dėl Europos ateities gali likti tik parodomosiomis Briuselio institucijų varžytuvėmis, jei ji nepasieks visų Europos vietos bendruomenių.

Šiandien pasakytoje kalboje buvo praleista proga pripažinti itin svarbų vietos dalyvių vaidmenį ir pasiūlyti naują valdymo viziją, kad ES taptų veiksmingesnė ir artimesnė žmonėms. Europa nebegali ilgiau būti principu iš „viršaus į apačią“ grindžiamu abstrakčiu projektu – ji turi užmegzti tvirtą partnerystę su tais, kurie yra mūsų Europos demokratijos namų pagrindas – regionų ir vietos lygmeniu išrinktais pirmininkais, valdytojais, merais ir tarybų nariais. Negalime to ignoruoti, jei norime kartu sukurti didesnę gerovę ir teisingesnę bei atsparesnę ateitį mūsų žmonėms. Atstovaudami subnacionaliniam lygmeniui šį rudenį Konferencijoje dėl Europos ateities dėsime dvigubai daugiau pastangų šiai pusiausvyrai atkurti.“

Spalio 12 d. Europos regionų komitetas paskelbs savo apžvalgą apie ES regionų ir miestų padėtį

2021 m. spalio 12 d. Europos regionų komitetas paskelbs ES metinį regionų ir vietos barometrą , kuriame bus apžvelgti įvairūs pandemijos poveikio ES regionams ir miestams aspektai ir parodyti dideli Sąjungoje ir valstybių narių viduje egzistuojantys skirtumai. Jame bus perteiktas pandemijos „žirklių efektas“ vietos ir regionų finansams, tai, kokia yra mūsų regionų ir miestų pažanga arba sunkumai įgyvendinant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, kaip uždavinys sumažinti regionų ekonominius ir socialinius skirtumus tapo dar sudėtingesnis ir kaip regionai ir miestai modernizuoja vietos demokratiją. Be to, remiantis plačiausio masto kada nors atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 1,15 mln. ES vietos ir regionų politikų, bus pateiktos politikų, kurie kiekvieną dieną savo vietos bendruomenėse kuria mūsų Sąjungą, nuomonės.

Kontaktinis asmuo

Michele Cercone

Tel.: +32 498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Pasidalyti :