Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Nauju ES gamtos direktyvų veiksmų planu padedama regionams saugoti biologinę įvairovę ir skatinti socialinį ir ekonominį augimą  

Europos Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su ES vietos ir regionų vadovų asamblėja, šiandien patvirtino veiksmų planą, kuriuo siekiama geriau įgyvendinti ES Paukščių ir Buveinių direktyvas, kitaip vadinamas Gamtos direktyvomis. Plano tikslas – „padėti regionams saugoti biologinę įvairovę ir gauti su gamtos apsauga susijusios ekonominės naudos“. Vietos ir regionų valdžios institucijos palankiai įvertino šį tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kuris, tikimasi, bus atskaitos taškas kitose srityse, kuriose miestai ir regionai turi didelių įgaliojimų, pavyzdžiui, rengiant ES aplinkos teisės aktus.

„Vietos ir regionų valdžios institucijoms tenka labai svarbus vaidmuo siekiant išsaugoti mūsų gamtą ir apsaugoti biologinę įvairovę, todėl mūsų Komitetas aktyviai dirba iš ES Komisijos narių sudarytoje projekto grupėje, rengiančioje šį veiksmų planą. Tai yra žingsnis teisinga linkme. Kaip ES politinė asamblėja, atstovaujanti miestams ir regionams, remsime plano įgyvendinimą ir aktyviai bendradarbiausime su vietos ir regionų valdžios institucijomis, kad pasiektume 2020 m. biologinės įvairovės tikslus“, – sakė Europos regionų komiteto (RK) pirmasis pirmininko pavaduotojas Karl-Heinz Lambertz.

Rengiant šį planą RK tiesiogiai dalyvauja keturiuose iš penkiolikos veiksmų:

1 veiksmas . Parengti leidimų išdavimo saugomose teritorijose, rūšių apsaugos ir valdymo gaires, taip pat gaires dėl ekosistemų funkcijų integravimo į sprendimų priėmimo procesą;

6 veiksmas . Sutelkti biogeografinius regionus bendriems uždaviniams spręsti;

13 veiksmas . Remti vietos ir regionų valdžios institucijų keitimąsi žiniomis ir dalyvavimą bendroje platformoje, panašioje į jau veikiančią RK ir EK techninę bendradarbiavimo aplinkos srityje platformą;

14 veiksmas . Remti tinklo „Natura 2000“ teritorijų gero valdymo pripažinimą ir informuotumo apie Gamtos direktyvas didinimą atitinkamuose forumuose pasinaudojant naujomis technologijomis ir vykdant informavimo veiklą, stiprinti gamtos ir kultūros paveldo sąsajas, visų pirma turint omenyje, kad 2018-ieji bus Europos kultūros paveldo metai.

Naujajame veiksmų plane numatytos 4 prioritetinės sritys ir iš viso 15 konkrečių veiksmų, kurie bus įgyvendinami iki 2019 m.

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Karmenu Vella sakė: „Veiksmų plane numatyta, kaip galima gerokai pagerinti gamtos direktyvų įgyvendinimą. Geriausias būdas apsaugoti būsimas kartas – įtraukti jaunimą. Būtent tam ir skirtas mūsų naujas Europos solidarumo korpusas. Valstybių narių vietos ir regionų valdžios institucijos gali rodyti šios ir kitų mūsų gamtos paveldui išsaugoti būtinų politikos sričių įgyvendinimo pavyzdį.“

Gamtos direktyvos yra pagrindiniai Europos gamtos apsaugos teisės aktai, kuriais saugoma apie 2 000 Europos pažeidžiamiausių rūšių ir buveinių. Šiomis direktyvomis sukurtas didžiausias pasaulyje koordinuojamas saugomų teritorijų tinklas „Natura 2000“. Jis apima 24 proc. ES sausumos ir jūrų ploto ir pats vienas sudaro 1,7–2,5 proc. ES BVP. „Natura 2000“ įgyvendinimo išlaidos siekia 5.8 mlrd. EUR per metus, o jo metinė nauda vertinama 200–300 mlrd. EUR.

Buvo atlikta dvejus metus trukusi direktyvų tinkamumo patikra siekiant įvertinti jų veiksmingumą, efektyvumą, nuoseklumą, aktualumą ir pridėtinę vertę. Europos Komisija teigiamai atsiliepė į RK raginimą parengti veiksmų planą, užuot atlikus teisės aktų peržiūras (2015 m. gruodžio mėn. Betemburgo savivaldybės tarybos nario pranešėjo Roby Biwer (LU / PES) nuomonė). Šiuo metu RK prisideda prie kitų direktyvų aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros: Kirklees tarybos narys Andrew Cooper (UK / EA) rengia nuomonę, kuri turi būti priimta 2017 m. spalio mėn.

Daugiau informacijos

Europos Komisijos pranešimas spaudai „Naujas veiksmų planas padės regionams ne tik saugoti biologinę įvairovę, bet ir gauti su gamtos apsauga susijusios ekonominės naudos“

Veiksmų planas gamtai, žmonėms ir ekonomikai

Konferencija „ES veiksmų planas gamtai, žmonėms ir ekonomikai“, 2017 m. birželio 6 d., Europos regionų komitetas, Briuselis

Kontaktinis asmuo

David Crous

+32 (0) 470 881 037
david.crous@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Maisto krizė. ES regionų ir vietos vadovai ragina investuoti į vietos gamybą siekiant tvaraus ir įperkamo maisto
Maisto krizė. ES regionų ir vietos vadovai ragina investuoti į vietos gamybą siekiant tvaraus ir įperkamo maisto
30.11.2022