Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos socialinių teisių ramstis turi būti įgyvendinamas bendradarbiaujant su vietos ir regionų valdžios institucijomis  

Regionai ir miestai yra pasirengę atlikti savo vaidmenį kuriant stiprią socialinę Europą, kuri užtikrins teisingą pertvarką ir atsigavimą po COVID-19 krizės. Šiandien Europos Komisija pristatė Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo veiksmų planą . Jame nustatyti trys plataus užmojo pagrindiniai tikslai, kuriais turėtų būti vadovaujamasi priimant politinius sprendimus valstybėse narėse ir jų regionuose, kad būtų pasiekti ramsčio tikslai, be kita ko, visapusiškai panaudojant įvairius ES fondus socialinėms investicijoms skatinti.

Nauji pagrindiniai tikslai reiškia, kad iki 2030 m. bent 78 proc. 20–64 metų amžiaus gyventojų turėtų turėti darbą, bent 60 proc. visų suaugusiųjų turėtų kasmet dalyvauti mokymuose, o asmenų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičius turėtų būti sumažintas bent 15 mln. Šiandien Komisija taip pat pateikė rekomendaciją dėl Veiksmingos aktyvios paramos užimtumui (EASE) , kuria siekiama padėti pereiti nuo neatidėliotinų priemonių prie tvarių ir perspektyvių darbo vietų.

Europos regionų komiteto (RK) pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pasakė: „Su COVID susijusi sveikatos ekstremalioji situacija tampa socialine ekstremaliąja situacija. Turime naudotis visomis turimomis priemonėmis, kad išsaugotume darbo vietas, įveiktume skurdą ir apsaugotume pažeidžiamiausius asmenis. Veiksmų plane nustatyti plataus užmojo tikslai, kuriuos galime pasiekti tik dirbdami kartu visais valdymo lygmenimis – Europos, nacionaliniu ir vietos – ir visapusiškai pasinaudodami įvairiais ES fondais, kad inicijuotume socialines investicijas. Esame pasirengę būti pagrindiniais partneriais įgyvendinant veiksmų planą, kad jis atitiktų mūsų žmonių poreikius ir užtikrintų sąžiningą ir įtraukų ekonomikos atsigavimą.“

Tarybai pirmininkaujanti Portugalija paprašė RK parengti nuomonę dėl Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo iš vietos ir regionų perspektyvos. Nuomonę planuojama priimti gegužės mėn. plenarinėje sesijoje, likus vos keletui dienų iki gegužės 7–8 d. Porto mieste vyksiančio ES socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo .

Pranešėja Anne Karjalainen (FI / ESP), Keravos miesto tarybos narė ir RK Socialinės politikos, užimtumo, švietimo, kultūros ir mokslinių tyrimų komisijos (SEDEC) pirmininkė, pažymėjo: „Veiksmų planas yra labai laukta priemonė, kuria siekiama praktiškai įgyvendinti principus, kuriais grindžiama mūsų teisingos ir įtraukios bei krizei atsparios socialinės Europos vizija. Vietos ir regionų valdžios institucijos yra labai svarbios ne tik įgyvendinant veiksmų planą, bet ir stebint pažangą, padarytą siekiant Europos socialinių teisių ramsčio tikslų. Todėl veiksmų plane turėtų būti visapusiškai pripažintas prasmingo daugiapakopio valdymo poreikis, be kita ko, taikant partnerystės principą.“

Nors Komisija siūlo peržiūrėtą socialinių rodiklių suvestinės versiją, kuri padės įgyvendinti ramsčio tikslus, RK baiminasi, kad ji vertins tik pažangą nacionaliniu lygmeniu, ir apgailestauja dėl to, kad šiame pasiūlyme nėra rodiklių, kuriais būtų atsižvelgiama į regioninius skirtumus. Pirmoji RK 2019 m. parengta Regionų socialinių rodiklių suvestinė atskleidė didelius skirtumus atskirose valstybėse narėse. RK yra tvirtai įsitikinęs, kad regioninė stebėsena reikalinga siekiant užtikrinti, kad socialinis ramstis būtų įgyvendinamas visais lygmenimis ir kad regioninės investicijos būtų nukreiptos į ramsčio principų įgyvendinimą.

Kontaktinis asmuo:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NO-ONE-IS-UNEMPLOYABLE-SAYS-COR-RAPPORTEUR-YONNEC-POLET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
26.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PLATFORMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Digital platform work: cities and regions call for stricter criteria for verifying employment status
Digital platform work: cities and regions call for stricter criteria for verifying employment status
29.06.2022