Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos socialinių teisių ramstis turi „tapti Europos Sąjungos DNR dalimi“  

Regionai ir miestai su nekantrumu laukia Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo veiksmų plano, kuris bus pristatytas kovo 3 d. Debatuose su Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos atstovu dalyvavę Europos regionų komiteto (RK) nariai pabrėžė, kad veiksmų planas suteiks tvirtą postūmį gegužės 7–8 d. Porte posėdžiausiantiems valstybių ir vyriausybių vadovams paspartinti savo užmojų įgyvendinimą ir užtikrinti teisingą pertvarką po COVID-19 pandemijos.

Tarybai pirmininkaujanti Portugalija paprašė RK SEDEC komisijos parengti nuomonę dėl Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo iš vietos ir regionų perspektyvos. Nuomonėje bus pabrėžiamas pagrindinis ramsčio vaidmuo Europai atsigaunant ir prisitaikant prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos ir demografinių pokyčių. Nuomonę planuojama priimti gegužės mėn. plenarinėje sesijoje, likus vos keletui dienų iki socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo Porte.

SEDEC komisijos pirmininkė Anne Karjalainen (FI / PES), kuri yra Keravos miesto tarybos narė ir rengiamos nuomonės pranešėja, pažymėjo: „Europos socialinių teisių ramstis turi tapti Europos Sąjungos DNR dalimi siekiant pašalinti socialinę neteisybę, sustiprinti atsparumą krizėms ir padėti žmonėms vykstant žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai. Atėjo metas jį koordinuotai įgyvendinti visoje Sąjungoje. Ramsčio įgyvendinimo planas turėtų būti aiškus ir plataus užmojo, taip pat būtini privalomi tikslai, kad būtų galima veiksmingai stebėti pažangą. Be to, jame turėtų būti visapusiškai pripažintas vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo vietos lygmeniu taikant ramsčio principus ir taip užtikrinant teisingumą ir įtrauktį.“

Už socialinę apsaugą atsakingas Portugalijos vyriausybės valstybės sekretorius Gabriel Bastos kalbėjo: „Atsižvelgiant į tai, kad RK yra arti piliečių ir supranta vietos realijas, jo indėlis ir pastangos bus labai svarbios svarstant, kaip turėtume įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį ir kaip sureguliuoti ir tiksliai nustatyti socialinę politiką.“

Kovo 3 d. Europos Komisija pristatys Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo veiksmų planą. Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD generalinis direktorius Joost Korte pabrėžė, kad socialinių teisių ramstis turi užimti svarbią vietą ES koordinuotai imantis gaivinimo veiksmų ir remti skaitmeninę ir žaliąją pertvarką. Jis patvirtino, kad į veiksmų planą bus įtraukti kiekybiniai 2030 m. valstybių narių tikslai įgyvendinant Europos semestrą ir taikant patobulintą socialinių rodiklių suvestinę.

SEDEC komisijos nariai taip pat aptarė Europos Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos projekto , kuriuo siekiama visiems darbuotojams ES užtikrinti deramą minimalųjį darbo užmokestį, o tai yra vienas iš 20 socialinių teisių ramsčio principų. Karintijos žemės vyriausybės vadovas ir RK nuomonės projekto pranešėjas Peter Kaiser (AT / PES) pažymėjo: „Nedidelį darbo užmokestį gaunantys darbuotojai, ypač jaunimas, žemos kvalifikacijos ir mažų garantijų darbą dirbantys asmenys nuo koronaviruso krizės nukentėjo labiausiai, be to, ji turėjo neigiamo poveikio darbo užmokesčiui. Todėl reikia remti Europos minimaliojo darbo užmokesčio sistemą siekiant ateityje užtikrinti geresnę darbuotojų apsaugą, stiprinti socialinę sanglaudą ir užkirsti kelią dirbančiųjų skurdui, taip pat protų nutekėjimui iš regionų, kuriuose darbo užmokestis itin mažas.“

Klužo-Napokos meras Emil Boc (RO / EPP) pristatė nuomonės projektą dėl Europos švietimo erdvės . Europos Komisija pageidautų, kad valstybės narės ją sukurtų iki 2025 m. Nuomonėje atkreipiamas dėmesys į būtinybę nustatyti regionų švietimo poreikius ir sumažinti esamus švietimo skirtumus tarp kaimo ir miesto vietovių. „Europos švietimo erdvė yra labai svarbi siekiant geresnių darbo vietų, kurios ES būtų ir geriau apmokamos. Tai yra būtina siekiant sumažinti nepakantumą, skatinti palankumą ir stiprinti europinę tapatybę. Taip Europa taps tvirtesnė pagal principą „iš apačios į viršų“ ir galiausiai Europos švietimo erdvė padės sustiprinti demokratiją visoje Europos Sąjungoje,“ – kalbėjo E. Boc.

Abi nuomonės bus priimtos kitoje RK plenarinėje sesijoje, kuri įvyks kovo 17–19 d.

Daugiau informacijos

Kiti du nuomonės projektai buvo pateikti priėmimui vasario 17 d. vykusiame SEDEC komisijos posėdyje, kuris dėl COVID-19 pandemijos vyko tik skaitmeninėje erdvėje:

Lygybės sąjunga. 2020–2025 m. ES kovos su rasizmu veiksmų planas

Ovanåker savivaldybės tarybos narė ir nuomonės pranešėja Yoomi Renström (SE / PES) kalbėjo: „Vietos ir regionų valdžios institucijos atlieka lemiamą vaidmenį puoselėjant Europos vertybes ir yra priešakinėse linijose kovojant su rasizmu ir neapykantos nusikaltimais, apsaugant pažeidžiamas grupes bei mažumas ir skatinant socialinę sanglaudą. Todėl jas reikia pripažinti strateginėmis partnerėmis kovojant su rasizmu. Be to, šios institucijos yra labai svarbios rengiant vietos ir regioninius veiksmų planus, kurie, papildydami nacionalinius planus, gali padėti spręsti struktūrinio rasizmo problemą taikant teritorinį požiūrį, leidžiantį sukurti ir įgyvendinti prie vietos realijų pritaikytas priemones.“

Žiniasklaida skaitmeniniame dešimtmetyje: veiksmų planas

Vymsio savivaldynės tarybos narys Jan Trei (EE / EPP) pabrėžė: „COVID-19 krizė aiškiai parodė, kad būtina stipri žiniasklaida – kaip institucija, kuri visuomenei pateiktų subalansuotą, faktais pagrįstą informaciją ir sukurtų sąlygas atvirai diskusijai. Tuo pat metu krizės sukeltas ekonominis nuosmukis susilpnino žiniasklaidos gebėjimą atsakingai vykdyti savo užduotį. Kad visais lygmenimis išliktų tvirta ir aukštos kokybės žiniasklaida, būtinos paramos priemonės, ypač siekiant nuo žlugimo apsaugoti vietos ir regionines žiniasklaidos įmones. Ypatingą dėmesį reikia skirti mažų šalių padėčiai, nes dėl nedidelės rinkos ištekliai vietos ir regioninei žiniasklaidai yra riboti.“

Nariai taip pat patvirtino SEDEC komisijos 2021 m. darbo programą ir Čampino merę Danielą Ballico (IT / ECR) paskyrė pagrindine nuomonės „Lygybės sąjunga. 2021–2030 m. Neįgaliųjų teisių strategija“ pagrindine pranešėja.

Kontaktinis asmuo

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023