Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Socialinė Europa ir demografiniai pokyčiai – svarbūs SEDEC komisijos 2020 m. prioritetai  

Europos regionų komiteto SEDEC komisija savo naują kadenciją pradėjo diskusijomis dėl Europos Komisijos iniciatyvų Europos Sąjungos socialiniam aspektui stiprinti. Be to, vasario 24 d. posėdyje nariai priėmė nuomonę, kurioje raginama spręsti demografines problemas visais valdymo lygmenimis ir visose ES politikos srityse. Šios dvi temos yra vienos iš svarbiausių SEDEC komisijos 2020 m. darbo programos prioritetų.

Sausio mėn. Europos Komisija paskelbė komunikatą Tvirta socialinė Europa teisingai pertvarkai užtikrinti , kuriame nustatyta bendra būsimų socialinės politikos teisėkūros iniciatyvų, pavyzdžiui, susijusių su teisingu minimaliu darbo užmokesčiu, Europos nedarbo draudimo išmokų perdraudimo sistema ir atnaujinta jaunimo garantijų iniciatyva. Už užimtumą ir socialinius reikalus atsakingas Europos Komisijos generalinis direktorius Joost Korte pabrėžė, kad reikia reaguoti į sparčius pokyčius, kuriuos lemia klimato kaita ir skaitmeninimas, taip pat demografiją (gyventojų skaičiaus mažėjimą) ir globalizacijos poveikį. Jis taip pat iškėlė klausimą dėl platformų darbuotojų statuso.

Keravos miesto tarybos narė Anne Karjalainen (FI / PES), kuri vasario mėn. naujos RK penkerių metų kadencijos pradžioje buvo išrinkta SEDEC komisijos pirmininke, sakė: „Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas reiškia, kad reikia užtikrinti deramą gyvenimo lygį visiems, padidinti dirbančių žmonių skaičių ir pasiūlyti kokybiškų darbo vietų, imtis tinkamų skurdą mažinančių priemonių, apsaugoti jaunimą ir užtikrinti lygias galimybes visiems. Regionai ir miestai šiems tikslams pritaria ir pabrėžia, kad reikia geresnės stebėsenos vietos ir regionų lygmeniu veiksmingai politikai parengti.“

Vėliau šiais metais Europos Komisija paskelbs naują demografinių pokyčių poveikio ataskaitą ir žaliąją knygą dėl visuomenės senėjimo. RK nuomonės projekte Demografiniai pokyčiai – pasiūlymai dėl neigiamo jų poveikio ES regionams įvertinimo ir šalinimo perspėjama, kad dėl Europos visuomenės senėjimo, mažo gimstamumo ir vis didėjančio gyventojų pasiskirstymo netolygumo reikalingas nuoseklus politinis atsakas visais valdymo lygmenimis ir visose ES politikos srityse. Tahitótfalu savivaldybės tarybos nario, pranešėjo János Ádám Karácsony (HU / EPP) parengtos rekomendacijos bus priimtos per kitą kovo 25–26 d. vyksiančią RK plenarinę sesiją.

Be to, SEDEC komisija rengia nuomones dėl Regioninės inovacijų veiklos rezultatų suvestinės , kurioje bus pateiktas lyginamasis mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatų visoje ES vertinimas, ir dėl neseniai paskelbtos Europos Komisijos baltosios knygos dėl dirbtinio intelekto . Šių nuomonių pranešėjai atitinkamai yra Mikel Irujo (ES / EA), Navaros vyriausybės generalinis direktorius, atsakingas už išorės veiksmus, ir Guido Rink (NL / PES), Emeno miesto tarybos narys.

SEDEC yra RK socialinės politikos, užimtumo, švietimo, mokslinių tyrimų ir kultūros komisija. Tai viena iš šešių RK teminių komisijų.

Kontaktiniai duomenys

pressecdr@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023