Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
RK ir EBPO apklausos „Svarbus regionų ir miestų indėlis į darnų vystymąsi“ rezultatai  

Europos regionų komitetas (RK) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) atliko internetinę vietos ir regionų valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų apklausą dėl jų indėlio siekiant darnaus vystymosi tikslų (DVT). Šie rezultatai šiandien buvo pristatyti konferencijoje „DVT įgyvendinimas – miestų ir regionų vaidmuo“ .

Pagrindinės apklausos išvados:

59 proc. respondentų yra susipažinę su darnaus vystymosi tikslais ir šiuo metu siekia juos įgyvendinti. Regionams arba dideliems ar vidutiniams miestams (daugiau kaip 50 000 gyventojų) atstovaujančių respondentų grupėje ši dalis padidėja iki maždaug 80 proc. arba daugiau, o mažų savivaldybių grupėje tesudaro 37 proc.

58 proc. respondentų, kurie šiuo metu siekia įgyvendinti DVT, taip pat yra nustatę rodiklius šių tikslų įgyvendinimo pažangai įvertinti; vietos rodikliai kur kas dažniau naudojami nei ES ar JT.

Pusė respondentų nurodė dažniausiai susiduriantys su šiais iššūkiais: „nepakankamas informuotumas, trūksta paramos, gebėjimų arba kvalifikuotų darbuotojų“ ir „sunku DVT teikti pirmenybę kitų darbotvarkių atžvilgiu“.

Daugiau kaip 90 proc. respondentų sutinka, kad ES turėtų parengti visa apimančią ilgalaikę strategiją siekiant įtraukti DVT į visas politikos sritis ir užtikrinti veiksmingą koordinavimą visose politikos srityse.

Pagrindiniai apklausos rezultatai apibendrinti rezultatų suvestinėje , o visi duomenys pateikiami priede .

Tyrimas „Svarbus regionų ir miestų indėlis į darnų vystymąsi“ buvo atliekamas 2018 m. gruodžio 13 d.–2019 m. kovo 1 d. Į klausimus atsakė 400 respondentų. Rezultatai bus įtraukti į RK ir EBPO vykdomą darbą dėl DVT, įskaitant RK nuomonę „Darnaus vystymosi tikslai (DVT) – ES ilgalaikės strategijos dėl tvarios Europos sukūrimo iki 2030 m., pagrindas“ , taip pat į EBPO programos „Teritorinis požiūris į DVT. Miestų ir regionų vaidmuo užtikrinant, kad niekas neliktų nuošalyje“ galutinę ataskaitą.

Share: