Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Minimali piliečių apsauga kovojant su COVID-19 krize  

Pandemijos krizė, kurios metu Europoje koronavirusu jau užsikrėtė daugiau kaip 11 mln. žmonių ir daugiau kaip 270 tūkst. mirė, parodė, kokį svarbų vaidmenį teikiant viešąsias paslaugas kuo arčiau piliečių atlieka visos regionų, viduriniosios grandies administracinių vienetų ir vietos valdžios institucijos. Šios institucijos atsakingos už visas būtinas vietos lygmens sanitarines priemones, tokios kaip karantinai ir sąlytį turėjusių asmenų atsekimas.

André Viola (FR / PES) Europos viduriniosios grandies vietos valdžios institucijų konfederacijos (CEPLI) pirmininkas ir Europos regionų komiteto narys, sakydamas įžanginę kalbą konferencijoje „Viduriniosios grandies vietos valdžios institucijos: minimali mūsų piliečių apsauga pasaulinėje kovoje su COVID-19 krize“ , pažymėjo:

„Mūsų teritorijas tiesiogiai palietė socialiniai ekonominiai, ekologiniai, kartų, demografiniai pokyčiai, kurie sutrikdė darnų mūsų visuomenių vystymąsi. Todėl COVID krizė kilo labai sudėtingomis pirmiau minėtų iššūkių nulemtomis aplinkybėmis. Viduriniosios grandies vietos valdžios institucijoms patikėtos kompetencijos skatina mus tiesiogiai padėti mūsų bendrapiliečiams sušvelninant tą ekonominį ir socialinį poveikį. Nepamirškime, kad Europa be savo vietos, viduriniosios grandies ir regionų valdžios institucijų yra Europa be savo piliečių ir regionų, todėl ji būtų tuščias projektas be ateities.

Didžiausios Europos viduriniosios grandies vietos valdžios institucijų konfederacijos, atstovaujančios apskritims, provincijoms, departamentams ir panašiems vietos administraciniams vienetams, vardu raginame ES valstybes nares ir Europos institucijas:

1. Koordinuoti veiksmus visoje ES ir numatyti pakankamą finansinę ir sanitarinę paramą vietos ir regionų valdžios institucijoms, kad jos galėtų kovoti su COVID-19.

2. Suteikti viduriniosios grandies vietos valdžios institucijoms tiesioginę prieigą prie naujų finansavimo galimybių, numatytų pagal programą „Next Generation EU“, tuo sušvelninant neigiamą koronaviruso krizės socialinį ir ekonominį poveikį.

3. Kartu su Europos regionų komitetu įtraukti viduriniosios grandies vietos valdžios institucijas į būsimas derybas dėl ES sveikatos sąjungos ir į Konferenciją dėl Europos ateities.

Kalbėdamas konferencijoje Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pareiškė, kad „regionų pirmininkai ir vietos vadovai kiekviename Europos mieste, provincijoje ir apskrityje yra tie pamiršti didvyriai, kurie saugoja gyvybes ir ekonomiką. Jiems labai reikia investicijų: delsdami susitarti dėl ES biudžeto ir ekonomikos gaivinimo planų keliame pavojų žmonių gyvybėms ir mūsų Sąjungai. Neapsigaukime – ekonomikos gaivinimo planas, kuris tenkina tik nacionalinius poreikius, nebus sėkmingas. Regionų ir vietos valdžios institucijoms tenka pusė ES viešųjų investicijų ir trečdalis viešųjų išlaidų ir jos turi šias lėšas panaudoti taip, kad patenkintų realius savo bendruomenių poreikius“.

Ispanijos CEPLI pirmininko pavaduotojas, Partenalia pirmininkas, Ourensės provincijos tarybos pirmininkas Manuel Baltar pareiškė: „Tiesioginė finansinė parama savarankiškai dirbantiems, viešųjų pastatų perdavimas medicinos darbuotojams, iniciatyviniai komitetai, kurie užtikrina veiksmingą ekonomikos gaivinimą, kasdien piliečiams teikiama informacija – COVID krizė dar kartą parodė, kad provincijos yra struktūrą mūsų teritorijoms suteikiantys elementai ir kad jos geriausiai gali sušvelninti didelių ekonominių, socialinių ir sanitarinių sukrėtimų poveikį ir padėti piliečiams išgyventi tokius sunkumus.“

RK narys Luca Menesini (IT / PES) , sakė: „Per COVID krizę Italijos provincijos dalyvavo nepaprastosios situacijos valdyme. 2020 m. biudžetas, kurį provincijos skyrė investicijoms, palyginti su ankstesniais metais buvo 14 proc. didesnis, taigi ženkliai prisidės prie atsigavimo. Ši krizė suteikia mums galimybę apmąstyti naują vystymosi laikantis ES gairių modelį, tačiau šiame modelyje pagrindinės veikėjos turi būti vietos valdžios institucijos.

„Koronaviruso krizė dar kartą parodė, kaip svarbu kartu ir koordinuotai spręsti uždavinius Europoje. Jeigu dabar izoliuosimės ir sakysime, kad grėsmė ateina tik iš išorės, eisime neteisingu keliu ir pasiųsime pražūtingą signalą. Mums reikia sanglaudos ir solidarumo. Džiaugiuosi, kad daugelis žmonių per pastaruosius keletą mėnesių parodė norą padėti vieni kitiems. Tai, kas pasiteisina nedideliu mastu, turi tikti ir padidinus mastelį – tik vieninga Europa gali įveikti mūsų laikų krizes“, – sakė Hanoverio regiono pirmininkė ir Vokietijos apskričių asociacijos Deutscher Landkreistag atstovė Hauke Jagau .

Heno provincijos pirmininkas ir APW pirmininkas Serge Hustache sakė: „Provincijos stojo prieš didžiulius, dažnai precedento neturinčius joms iškilusius iššūkius . Joms pavyko prisidėti prie atvirumo ir solidarumo su kitais instituciniais subjektais, kurie atsidūrė krizės epicentre, strategijos.

Bielsko Bialos apskrities pirmininkas, ZPP pirmininkas Andrzej Plonka (Lenkija) sakė: „Žvelgiant pasauliniu mastu kova su pandemijomis priklauso nuo tarptautinių organizacijų, vyriausybių ir farmacijos bendrovių veiksmų. Tačiau siekiant veiksmingai kovoti su krize, konkrečiai įgyvendinti būtinas priemones, mums reikia viduriniosios grandies vietos valdžios institucijų, kadangi jos tam tinka dėl teritorinio savo veiklos pobūdžio. Viduriniosios grandies vietos vadžios institucijos daugelyje šalių atsakingos už ligonines ir svarbius krizės valdymo elementus. Šiandien įvykęs CEPLI posėdis aiškiai patvirtina šią tezę.“

Timišo apskrities tarybos pirmininkas, Europos regionų komiteto narys 2007–2020 m. laikotarpiu Alin-Adrian Nica sakė: „Pandemija paskatino skaitmenizacijos proceso šuolį, pastūmėjo naujai apgalvoti ES solidarumo politiką ir finansavimą ir parodė, kad reikia skirti pakankamai lėšų ekonomikos gaivinimui ir valdžios perdavimui viduriniosios grandies lygmeniui, kuris krizės laikotarpiu užtikrina piliečiams minimalią apsaugą . Turime pasinaudoti šiomis galimybėmis, nes kitu atveju tai reikštų, kad taip ir nepasimokėme. “

Europos Parlamento narys ir nuomonės dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos pranešėjas Jan Olbrycht sakė: „Dėl ekonominės ir socialinės koronaviruso pandemijos padarytos žalos reikia skubai skirti finansinę paramą. Todėl užkertant kelią krizės padariniams toks svarbus yra ekonomikos gaivinimo plano vaidmuo. Bet koks delsimas patvirtinti ES gaivinimo priemonių rinkinį gali turėti labai rimtų pasekmių ekonomikos atkūrimui per krizę. Reikėtų pabrėžti, kad ekonomikos gaivinimo lėšų ypač reikės vietos ir regionų valdžios institucijoms, kurios yra kovos su pandemija priešakyje.“

Kontaktai:

PressCdR@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/AG-ARLEM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

ARLEM at the 5th UfM Ministerial Conference on Strengthening the Role of Women in Society
ARLEM at the 5th UfM Ministerial Conference on Strengthening the Role of Women in Society
27.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-1-APRIL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
04.04.2022