Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Ekonomikos gaivinimo planuose nederėtų pamiršti kaimo vietovių  

Prasidėjus Kaimo vizijos savaitei Regionų komiteto (RK) nariai išreiškė susirūpinimą, kad Europos Sąjungos planai, kuriais siekiama po COVID-19 pandemijos padėti atkurti Europą, kuri būtų žalesnė, labiau skaitmeninė ir atsparesnė, bus mažiau naudingi kaimo vietovėms. Šiam pareiškimui, kurį nariai priėmė RK Gamtos išteklių komisijos (NAT) posėdyje, pritaria Europos Parlamento jungtinė grupė „Kaimo, kalnų ir atokios vietovės (RUMRA) ir pažangieji kaimai“. Jos nariai tvirtai atmeta bet kokį planą, kuriame nepaisoma partnerystės principo ir kurį rengiant neįtraukiamos kaimo vietovės .

Pandemija paaštrino daugelį jau esamų kaimo vietovių problemų ir dar kartą atkreipė dėmesį į šių regionų pažeidžiamumą, visų pirma susijusį su skaitmeniniu pajėgumu, sveikatos paslaugų kokybe ir teikimu, švietimu, plačiajuosčiu ryšiu, specifiniais gyventojų poreikiais, platinimo grandinių atsparumu ir inovacijų įgūdžiais. Reikalinga aiški strategija, kad ekonomikos atgaivinimo planai nepadidintų atotrūkio tarp atsiliekančių kaimo bendruomenių ir miesto vietovių, kurios sparčiai pereina prie tvarumo ir skaitmeninimo. Priešingu atveju rizikuojame praleisti svarbią galimybę pasiekti ekonominę ir socialinę pažangą visoje Sąjungoje ir prarasti ateities kartų pritarimą ES daugumoje jos teritorijų.

NAT komisijos nariai yra susirūpinę, kad:

  • regionai, ypač kaimo regionai, nepakankamai dalyvauja priimant sprendimus, susijusius su nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų rengimu daugumoje valstybių narių;
  • yra rizikos, kad dėl nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų struktūrinės sistemos ir jų prioritetų, susijusių su priemonėmis ir įgyvendinimu, kaimo vietovės gaus mažiau priemonę „Next Generation EU“ skiriamų lėšų, nors jos ypač nukentėjo nuo COVID-19 pandemijos;
  • daug lėšų bus skirta skelbiant vieną kvietimą teikti pasiūlymus, o tai gali pakenkti kaimo vietovių gebėjimui gauti pagal priemonę „Next Generation EU“ skiriamas lėšas, nes jų pajėgumai ir techninė pagalba programuojant ir naudojant ES lėšas tradiciškai yra mažiau išvystyti;
  • pagal dabartinį kaimo vietovių ribų nustatymą, tikroji jų apimtis Europoje tikriausiai yra nepakankamai įvertinta, nes tarpiniai regionai greičiausiai patiria tas pačias problemas kaip ir kaimo vietovės.

NAT komisijos nariai ragina:

  • Europos institucijas ir nacionalines valdžios institucijas įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas į nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų rengimą – norint, kad šios priemonės būtų veiksmingos, jos turi turėti vietos matmenį;
  • valstybes nares vesti politinius dialogus su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Kaimo regionai negali būti palikti nuošalyje ir jų poreikiai turi būti visapusiškai atspindėti ir integruoti nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose;
  • visus atitinkamus institucinius subjektus atidžiai stebėti pagal priemonę „Next Generation EU“ skiriamų lėšų naudojimą teritoriniu lygmeniu, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų teisingai paskirstytos regionams;
  • valstybes nares ir vadovaujančiąsias institucijas palengvinti ir supaprastinti kaimo vietovių prieigą prie naujos kartos ES fondų.

NAT komisijos ir EP jungtinės grupės „Kaimo, kalnų ir atokios vietovės (RUMRA) ir pažangieji kaimai“ narių sąrašą rasite čia.

Kontaktinis asmuo:

Europos regionų komitetas

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Europos Parlamento jungtinė grupė „Kaimo, kalnų ir atokios vietovės (RUMRA) ir pažangieji kaimai“

Adam Mouchtar

Tel. +32 499 421 655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Maistas, žemės ūkio produktai ir spiritiniai gėrimai: vietos ir regionų vadovai palankiai vertina supaprastintą geografinių nuorodų registravimo tvarką ir geresnę apsaugą nuo sukčiavimo
Maistas, žemės ūkio produktai ir spiritiniai gėrimai: vietos ir regionų vadovai palankiai vertina supaprastintą geografinių nuorodų registravimo tvarką ir geresnę apsaugą nuo sukčiavimo
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CERTIFICATION-OF-CARBON-REMOVAL-REGIONS-FULLY-INVOLVED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urge that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urge that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Maisto krizė. ES regionų ir vietos vadovai ragina investuoti į vietos gamybą siekiant tvaraus ir įperkamo maisto
Maisto krizė. ES regionų ir vietos vadovai ragina investuoti į vietos gamybą siekiant tvaraus ir įperkamo maisto
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/66-NAT-IN-LEDNICE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Smart Villages and an effective Rural Pact are essential to ensure the development of rural areas in Europe
Smart Villages and an effective Rural Pact are essential to ensure the development of rural areas in Europe
28.10.2022